MajiteleFirem.cz na Twitteru MajiteleFirem.cz na Facebooku MajiteleFirem.cz na Linkedin

Baťa: Historie nejznámější české firmy

16.1.2017 — ,


Tomáše Baťu můžeme s lehkým svědomím označit za nejznámějšího českého podnikatele. Obchody prodávající obuv pod značkou Baťa (v cizině je většinou užíváno Bata) nalezneme dnes v mnoha zemích světa. Začátky této úspěšné firmy však nebyly vůbec jednoduché. V sérií článků o této firmě, kterou jsme se pro Vás rozhodli připravit, se můžete dozvědět více.

Tomáš Baťa se narodil roku 1876 do rodiny ševce, což dalo jasný základ jeho celoživotní cesty a úžasné podnikatelské kariéry.

Jak bylo tehdy obvyklé, pracoval od mala v rodinné ševcovské dílně a sbíral mnoho zkušeností od svých rodičů. Byl vždy podnikavý, odvážný i tvrdohlavý. Poměrně brzy se snažil od svého otce osamostatnit. Proto již ve svých 15 letech odešel zkusit štěstí do Vídně, kde pracovala jeho sestra. Svou první nezávislou podnikatelskou zkušenost tedy získal ve Vídni, kde se snažil prodávat jím vyrobenou obuv. Bohužel neúspěšně. Nedařilo se mu prodávat a měl i problém s úřady. Nakonec pro něj přijel otec a společně se vrátili domů.

Zlomovým rokem se stal rok 1894, kdy se se starším bratrem Antonínem a sestrou Annou rozhodli, že založí vlastní podnik ve Zlíně. Nechali si od otce vyplatit věno po své matce, což jim dalo skromný rozpočet do začátku nové podnikatelské kariéry. Začátky podnikatelské činnosti nebyly vůbec jednoduché. Již v roce 1895 se dostal podnik do finančních potíží a balancoval na hranici zániku. Nejstarší ze sourozenců Antonín, který stál na počátku v čele firmy, musel odejít na vojnu a vedení se chopil právě Tomáš Baťa. Během necelého roku se Tomášovi podařilo firmu z finanční krize pozvednout a nastoupit dráhu úspěšného podniku.

První světová válka byla pro mnoho podnikatelů zlomovým obdobím. Tomáš Baťa se velmi rychle vydal do Vídně a podařilo se mu zajistit odběr jeho výrobků rakouskou armádou, což pomohlo firmě válečné roky ustát. Po vzniku samostatného Československa se musely české podniky sami uchytit na nových trzích a ne všem se to úspěšně podařilo. Pro některé, mezi nimiž můžeme nalézt i Tomáše Baťu, se stalo toto období naopak příležitostí k novému rozvoji. V prvních letech po válce se i Baťovy závody dostaly do finanční krize, ale díky pokrokovým rozhodnutím Tomáše Bati se podařilo i tuto krizi ustát. O inovacích, které Baťa do svého podniku (a nejen do něj) v poválečném období zavedl, se dočtete více v článku, který se bude právě zavádění pokrokových inovací Tomášem Baťou věnovat.

Tomáš Baťa zemřel v roce 1932 během letecké havárie. Jeho místa ve firmě se ujal nevlastní bratr Jan Antonín Baťa, který ji velmi úspěšně vedl až do počátku 40. let, kdy se v době existence Protektorátu Čechy a Morava rozhodl opustit svou rodnou zem. Za doby vedení firmy Baťa Janem Antonínem byl v letech 1934-38 vybudován tzv. Baťův kanál dlouhý 52 km. J. A. Baťa absolvoval se svými spolupracovníky také cestu kolem světa, během níž kontroloval existující pobočky a navazoval nové obchodní kontakty.

V roce 1945 byla firma Baťa, a.s. znárodněna komunistickým režimem. Od roku 1949 se obuv vyráběná v baťových závodech prodávala pod značkou Svit.

Syn Tomáše Bati Tomáš Jan Baťa odešel těsně před druhou světovou válkou z Československa do USA a později do Kanady. Právě Kanada se stala zemí, kde se rozhodl budovat, v té době ještě paralelně s československou firmou Baťa, firmu Bata Shoe Organization.

Do čela kanadské společnosti se v roce 1984 postavil člen další generace rodiny Baťa – Thomas George Bata, který ji vede dodnes. Záhy po pádu komunistického režimu v Československu a obnovení tržního hospodářství bylo rozhodnuto o tom, že se do původních závodů ve Zlíně opět vrátí firma Baťa a to v podobě kanadské Bata Shoe Organization. K obnovení zlínské firmy došlo v roce 1991. V roce 1992 byla založena Baťova nadace pro začínající podnikatele. Tomáš Jan Baťa zemřel v roce 2008 v úctyhodném věku 93 let.

Principy a zásady fungování společnosti Baťa, tak jak byly vytvořeny Tomášem Baťou a následně rozvinuty Janem Antonínem Baťou jsou i dnes vzorem pro mnoho úspěšných českých podnikatelů. Pro mladé a začínající podnikatele mohou být velkou inspirací.


bata-historie-firmy

Stanislav Servus

Stanislav Servus je zakladatelem portálu majitelefirem.cz a advokát, který se ve své více než dvacetileté praxi zaměřuje na oblast správy a ochrany rodinného majetku, oblast korporátních projektů, M&A a vytváření společných podniků. Stanislav se též dlouhodobě věnuje problematice rodinných firem, jejich vedení i vlastnictví, mezigeneračnímu transferu kapitálu, tématu svěřenských fondů, dědického plánování, a systému tzv. family business governance (včetně vytváření rodinných ústav).

bata-historie-firmy

Anna Puklová

Anna Puklová je redaktorkou a editorkou internetového portálu majitelefirem.cz od jeho vzniku. Vedle psaní článků se stará o tvorbu redakčního plánu a chod redakce. Má vystudovaný magisterský obor Mediální studia na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy a v současné době dokončuje magisterský obor Mezinárodní vztahy na téže fakultě.