MajiteleFirem.cz na Twitteru MajiteleFirem.cz na Facebooku MajiteleFirem.cz na Linkedin

Kdo jsme

Jsme nadšenci myšlenky rodinných firem. Věříme, že rodinné firmy a podnikání je a stále bude základem ekonomiky našeho státu. Věříme, že úspěšný podnik a jeho předávání na další generace může být nejlepší společnou investicí rodiny.

Stanislav Servus, zakladatel projektu

Stanislav Servus se dlouhodobě věnuje problematice rodinných firem, jejich vedení i vlastnictví, problematice nástupnictví i problematice tzv. family business governance. Na dané téma pravidelně publikuje v českých médiích, přednáší a pořádá setkání podnikatelů. Stanislav je absolventem speciálního vzdělávacího programu organizace Family Firm Institut (jejímž je členem) a držitelem Certificate in Family Business Advising a Advanced Certificate in Family Business Advising.

logo acfba

Stanislav Servus je partnerem společnosti Wardens Group, advokátem a partnerem v advokátní kanceláři Valouch Servus a svěřenským správcem. Ve své praxi se zaměřuje primárně na oblast mezigeneračního předání majetku, ochranné majetkové struktury, jak české tak zahraniční (nadace, svěřenské fondy atd.), vytváření rodinných ústav a dalších struktur family governance, ale i korporátní projekty, včetně M&A, a řešení vztahů mezi společníků a akcionáři.

Stanislav Servus absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a dále postgraduálně studoval na univerzitě v Regensburgu ve Spolkové republice Německo (LL.M.).

Proč jsem založil majitelefirem.cz

Při své práci jsem se setkal s celou řadou skvělých podnikatelů a některým z nich jsem pomáhal při prodejích jimi náročně budovaných podniků. Jelikož zároveň pracuji pro řadu německých firem, uvědomil jsem si, jak nám v Česku chybí uvědomění si důležitosti rodinných firem a jejich podpora. Zároveň si též uvědomuji, jak nám chybí know-how a zkušenosti v této, v zahraničí poměrně rozvinuté, oblasti.  Byla by velká škoda, a to nejenom pro naši ekonomiku, kdyby se českým podnikatelům nepodařilo inspirovat se u našich sousedů, a nezaložili novou tradici českých rodinných firem a podnikatelských rodin. 

Rozhodl jsem se proto, že budu usilovat o rozvoj této oblasti v České republice, a to zejména přinášením zahraničních zkušeností, jejich aplikací do českého prostředí, rozvíjením diskuse na toto téma a podporou odborného rozvoje této disciplíny. Věřím, že rodinné firmy a podnikatelské rodiny jsou a stále budou podstatnou částí ekonomiky našeho státu. Věřím též, že úspěšný podnik a jeho předávání z generace na generaci může být jednou z nejlepších společných investic rodiny.

Stanislav Servus