MajiteleFirem.cz na Twitteru MajiteleFirem.cz na Facebooku MajiteleFirem.cz na Linkedin

Bližší pohled na „nástupnické“ záměry nastupujících generací členů rodinných firem

18.4.2016 —


EY Family Business Centre of Excellence ve spolupráci s Center for Family Business při University of St. Gallen se rozhodlo navázat na svou studii z roku 2011 Coming home or breaking free? Career choice intentions of the next generation in family businesses a vznikla studie Coming home or breaking free? A closer look at the succession intentions of next-generation family business members. Cílem autorů bylo zjistit, jaké jsou nástupnické záměry budoucí (stále velmi mladé) generace majitelů rodinných podniků. Na 750 univerzitách ve 34 zemích světa bylo vyplněno na 109 000 dotazníků. 31,3 % z těchto dotazníků (34 113 dotazníků) bylo vyplněno studenty, kteří mají zázemí v rodinné firmě. Výsledky této studie se Vám pokusíme nastínit v následujícím textu.

Při výzkumu bylo zjištěno, že zájem o převzetí rodinného podniku není mezi mladými lidmi příliš vysoký. Pouze 3,5 % ze studentů se zázemím v rodinné firmě chce převzít rodinný podnik ihned po skončení studií. Jejich počet mírně stoupá s odstupem pár let od skončení vysokoškolského vzdělání. Pět let po dokončení vzdělání je 4,9 % členů další generace ochotno podnik po svých rodičích převzít.

Zájem o převzetí vedení rodinné firmy se liší v konkrétních státech. Ze států, které byly zapojeny do této studie, je největší zájem o převzetí rodinného podniku v Mexiku, naopak nejmenší zájem je v USA.

V porovnání této studie se studií z roku 2011 zjistíme, že procento potencionálních následníků kleslo z 22,7 % v roce 2011 na 19,7 % v letech 2013/2014. Pokles zájmu o rodinné firmy v mladší generaci je ovlivněn několika faktory. Jedním z nich je rozvoj pracovních trhů. Díky tomu, že roste počet příležitostí a pracovních míst, mají mladí lidé tendenci hledat takové místo, které by je zajímalo či naplňovalo a ne převzít rodinný podnik jen díky finančnímu zabezpečení. Za další faktor můžeme označit výši národního bohatství. V chudších zemích je vyšší procento těch, kdo převezmou rodinný podnik především z důvodu nezbytnosti. V nejbohatších zemích jsou naopak rodinné podniky známkou statusu, reputace a seberealizace. Nejmenší dědické záměry jsou ve „středně“ bohatých státech, kde mladší generace vyhledává více příležitostí.

Změny v možnostech vzdělávání mohou také ovlivnit rozhodnutí převzít či nepřevzít rodinný podnik. Někteří studenti se mohou rozhodnout nepřevzít rodinnou firmu právě na základě znalostí nabytých během studia kurzů týkajících se konkrétně rodinného podnikání. Naopak ten koho neodradí je na vedení podniku lépe připraven. Můžeme tedy konstatovat, že i když počet těch, co chtějí firmy po svých předcích převzít, klesá, jejich kvalifikace stoupá. A nejen ve spojení s problematikou rodinných firem můžeme konstatovat, že kvalita je mnohdy lepší než kvantita.

Výzkum také zjistil, že větší zájem o převzetí podniku mají muži než ženy. Či že budoucí následníci mají zájem spíše o větší firmy s větším počtem zaměstnanců.

Dalším faktorem, který značně ovlivňuje zájem o převzetí rodinné firmy je cena, kterou za něj musí nový majitel (ač člen rodiny) zaplatit. Už dřívější studie, jako např. první Coming home or breaking free? z roku 2011, zjistily, že takové transakce uvnitř rodin doopravdy existují. Získání rodinného podniku totiž nebývá vždy darem či dědictvím. I když je cena hrazená uvnitř rodiny obvykle mnohem nižší, než cena tržní, může se stát, že následníka od převzetí rodinného podniku odradí.

I přesto, že počet lidí, kteří chtějí převzít rodinný podnik, klesá, jsou rodinné firmy jedním ze základních kamenů světové ekonomiky. Díky tomu, že současní majitelé vědí, že se počet budoucích následovníků snižuje, měli by se snažit své potomky jakkoliv zaujmout, aby se pro ně rodinný podnik stal novou příležitostí.


blizsi-pohled-na-nastupnicke-zamery-nastupujicich-generaci-clenu-rodinnych-firem

Anna Puklová

Anna Puklová je redaktorkou a editorkou internetového portálu majitelefirem.cz od jeho vzniku. Vedle psaní článků se stará o tvorbu redakčního plánu a chod redakce. Má vystudovaný magisterský obor Mediální studia na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy a v současné době dokončuje magisterský obor Mezinárodní vztahy na téže fakultě.