MajiteleFirem.cz na Twitteru MajiteleFirem.cz na Facebooku MajiteleFirem.cz na Linkedin

Budoucnost rodinných firem v ČR: Inspirace i výzvy

17.10.2016 —


Na konci února 2016 proběhla v pražském Clarion Congress Hotelu ve spolupráci advokátní kanceláře Dvořák Hager & Partners, epravo.cz a majitelefirem.cz konference s názvem Budoucnost rodinných firem v ČR – Inspirace i výzvy. Konference se konala mimo jiné u příležitosti spuštění našeho webového portálu majitelefirem.cz. K danému tématu promluvilo celkem pět řečníků, dovolte, abychom krátce shrnuli jejich hlavní myšlenky.

Jako první vystoupil předseda Asociace malých a středních podniků a živnostníků České republiky a generální ředitel SINDAT GROUP doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA. Během svého příspěvku zmínil, že zdravý poměr malých a středních podniků ku velkým korporacím je přibližně 50 na 50 (tedy 50 % velkých korporací a 50 % malých a středních podniků). V České republice jsou však malé a střední podniky zastoupeny pouze 38 %. Jedním z cílů AMSP ČR je pomoci „stáhnout“ těchto 12 %. Splnit tento cíl však není otázkou dní ani týdnů, ale přibližně jedné generace podnikatelů (cca 20 až 25 let).

Nejdůležitější rolí rodinných firem je podle pana Karla Havlíčka posílení regionální infrastruktury. Nemůžeme od nich však očekávat fatální finanční přínos, ten bude vždy v rukou velkých firem. Rodinné firmy a všichni živnostníci jsou především dobrým základem malé míry nezaměstnanosti u nás. Síla rodinných firem je také v jejich odolnosti. Období finanční krize vždy lépe ustojí rodinné firmy než velké korporace. Ani v krizi rodinné firmy neutíkají do zahraničí, právě sepjetí s jistým regionem je většině rodinných firem vlastní. Všechny zmíněné výhody rodinných firem jsou důvody, proč bychom měli rodinné podnikání v České republice podle pana Havlíčka podporovat. U nás je pouze 20 – 25 % byznysu pod kontrolou rodinných firem, i když jinde ve světě je to až 80 %.

Dalším řečníkem byl Mgr. Stanislav Servus, LLM, kterého znáte z našeho portálu jako jeho zakladatele a autora mnohých článků. Pan Servus si nejdříve dovolil představit webový portál www.majitelefirem.cz a dále se ve svém příspěvku věnoval zahraničním rodinným firmách. Právě ty by se pro mnohé české rodinné firmy mohly stát inspirací.

Jako další řečník vystoupil prorektor Vysoké školy ekonomické v Praze doc. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D., který svůj příspěvek věnoval jak známým českým rodinným firmám, jako jsou Becher, Petrof či Baťa, ale také rodinným firmám obecně. Ve svém příspěvku zmínil také akademický zájem o rodinné firmy a výuku zaměřenou na problematiku rodinných firem, která je novinkou na VŠE v Praze pro tento akademický rok.

Mgr. Pavel Nepala, který je zástupcem druhé generace úspěšné české rodinné firmy Renomia, věnoval svůj poutavý příspěvek z velké části právě příběhu jejich rodinné firmy. Účastníci se tak mohli dozvědět, jak rodinná firma funguje a jak se připravuje na proces nástupnictví od někoho, kdo to reálně prožívá. Dle pana Nepaly jsou rodinné firmy nositeli dlouhodobých hodnot. Zdůraznil také to, že velmi důležité pro rodinné firmy je neustálé vzdělávání sebe i svých zaměstnanců. Právě rozvoj talentů je vedle skvělé governance, tzv. rodinné gravitace (rodina je centrem rodinné firmy) a precizního výběru CEO jedním ze čtyř základních kamenů pro dlouhodobý úspěch rodinné firmy. Co je v rodinné firmě důležité je také oddělení času na práci a času na rodinu, žádný majitel rodinné firmy nechce, aby jeho děti braly rodinnou firmu jako něco, co jim krade rodiče.

Část svého příspěvku pan Nepala věnoval tzv. společenské odpovědnosti rodinných firem. Touto společenskou odpovědností můžeme nazvat zakládání různých prospěšných nadací, ať už regionálních či na vyšší úrovni.

Posledním řečníkem této konference byl Mgr. Jan Marek, partner ve společnosti Delloite Advisory. Pan Marek svůj příspěvek věnoval především aktuálním trendům na kapitálových trzích u nás i ve světě. Mluvil o tom, jaké typy poradenství nabízí rodinným firmám právě společnost Deloitte Advisory.


budoucnost-rodinnych-firem-v-cr-inspirace-i-vyzvy

Anna Puklová

Anna Puklová je redaktorkou a editorkou internetového portálu majitelefirem.cz od jeho vzniku. Vedle psaní článků se stará o tvorbu redakčního plánu a chod redakce. Má vystudovaný magisterský obor Mediální studia na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy a v současné době dokončuje magisterský obor Mezinárodní vztahy na téže fakultě.