MajiteleFirem.cz na Twitteru MajiteleFirem.cz na Facebooku MajiteleFirem.cz na Linkedin

C&A: Silná tradice v rodinném podnikání

26.2.2018 —


Dnes je společnost C&A jedním z největších retailových prodejců oblečení nejen v Evropě. Zaujímá zvláštní postavení nejen mezi oděvními firmami, ale také mezi rodinnými podniky. Společnost založili Clemens a August Brenninkmeijerovi. Podle počátečních písmen jejich jmen se firma jmenuje dodnes. První kapitál na rozjezd svého podnikání získali od svého otce. Proto už v roce 1841 založili podnik s plátěnými a bavlněnými látkami. Ovšem první obchod otevřeli až v roce 1860 ve svém rodném městě – holandském Sneek. Podnikání se jim dařilo, i díky šicímu stroji, se kterým byli schopni vyrábět oblečení v konkrétních velikostech jako konfekci. Proto byli schopní prodávat oděvy mnohem levněji než konkurence, která je šila na míru.

Společně s otevřením druhé pobočky v Amsterdamu nastoupila do firmy druhá generace. Ta se zaměřila na širší sortiment pro dělnickou a střední třídu. Tato strategie společně s inovacemi ve výrobě se jim začala vyplácet i mimo hranice jejich rodného státu. Proto byla v roce 1911 otevřena velká prodejna C&A na berlínském Alexandrově náměstí, první pobočka v Německu. Firma podporovala svůj prodej dalšími službami, jako možností vrácení zboží, eskalátory v obchodech atd. Od dvacátých let nabízely obchody C&A také mužskou a dětskou módu. V roce 1922 byla otevřena pobočka ve Velké Británii. Společnost se snažila i v oblasti marketingu, když zavedla reklamu do rozhlasového vysílání.

Druhá světová válka měla dopad i na rodinnou firmu, nicméně i v tomto období byla schopna přinášet nové nápady do prodeje – například když v roce 1941 zavedla samoobslužný prodej. Po druhé světové válce v roce 1948 expandovala firma na obří trh v USA a v dalších letech byly otevřeny prodejny ve většině zemí Evropě.

I přestože ve firmě působí již šestá generace, moc se o rodinném podnikání neví. Její soudržnost je utužovaná jejími tradicemi a pravidly, které sahají až k bratrům zakladatelům. Celá rodina, která má již více než 500 členů je katolického vyznání, všichni jsou holandskými občany, ať žijí kdekoliv na světě. Všichni také museli přijmout přesný opis jména Benninkmeijer. Zvláštním pravidlem byl až do 90. let zákaz vstupu žen do vedení firmy. Mužští potomci mohli do manažerských pozic pouze po ukončeném vzdělání a nabytí potřebných zkušeností, byli a jsou omezeni také horní hranicí, když musí v 55 letech odejít z managementu a v 65 letech musejí za tržní cenu prodat své akcie mladším členům rodinného byznysu.


ca-silna-tradice-v-rodinnem-podnikani

Petr Štěrba

Petr Štěrba je studentem posledního ročníku Filosofické fakulty Univerzity Karlovy a posledního ročníku Vysoké školy ekonomické v Praze. V rámci svého studia se Petr věnuje hospodářským dějinám a ekonomii. Při psaní článků pro webový portál majitelefirem.cz se zaměřuje především na příběhy českých i zahraničních rodinných firem.