MajiteleFirem.cz na Twitteru MajiteleFirem.cz na Facebooku MajiteleFirem.cz na Linkedin

České rodinné firmy čeká generační výměna

29.8.2016 —


V článku Osud rodinných firem u nás jsme zmínili, že díky vlně vzniku soukromých firem na našem území po revolučním roce 1989 se mnoho firem v současné době nachází na prahu předání vedení společnosti další generaci. Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR nechala ku příležitosti začátku soutěže Equa bank Rodinná firma roku 2016 provést výzkum mezi českými rodinnými firmami, jehož výsledky si Vám dovolíme zprostředkovat.

Být rodinnou firmou považuje 2/3 dotazovaných za výhodu v podnikání. Poptávka po tradičních a místních produktech roste, s čímž rostou i tržby jednotlivých rodinných firem. Status rodinné firmy také u mnohých obchodních partnerů budí pocit důvěry. V následujících 3 letech očekává 51 % rodinných firem alespoň mírný růst. I když mnoho majitelů by chtělo, aby firma pokračovala jako rodinná, tak právě předání firmy rodinnému příslušníkovi není ve finále tím nejdůležitějším. Je důležitější předat firmu někomu, kdo bude mít k firmě i k oboru vztah. 75 % majitelů rodinných firem by se nebránilo prodeji, dostali-li by výhodnou nabídku.

Za největší problém považují rodinné firmy nábor nových pracovníků, kteří nejsou členy podnikatelské rodiny. AMSP ČR považuje tento problém za dlouhodobý a upozorňuje na jeho prohlubování. I když někteří majitelé rodinných firem na druhou stranu uvádějí, že nejen u obchodních partnerů, ale i u zaměstnanců budí status rodinné firmy důvěru. Nábor a následné udržení kvalitních zaměstnanců je jednou z priorit většiny rodinných firem.

Co nejvíce podporuje růst rodinných firem? Je to už zmíněné zvyšování poptávky po tradičních a místních produktech. I když se většina rodinných firem spoléhá především na zákazníky a jejich poptávku, tak důležitá je pro ně také podpora ze strany státu.

Skoro polovina dotázaných potvrdila, že v jejich firmě pracují jejich potomci (v 47 % firem). Většina těchto potomků byla do firmy zapojena krátce po dosažení plnoletosti a 88 % dotázaných předpokládá, že k zapojení do chodu firmy došlo právě včas.

Za velký problém v oblasti rodinných firem v České republice považují dotázaní majitelé takových firem neexistenci škol či oborů zaměřených na problematiku rodinného podnikání. Jedním z řešení tohoto problému je vyslat děti na nějakou dobu studovat a sbírat zkušenosti v tomto oboru v zahraničí.

Z výsledků výzkumu vyplývá, že čeští podnikatelé si stále více uvědomují, jaké následky může mít nezvládnutí předání firmy mladší generaci. Uvědomují si, že je rozumné předat firmu včas a ne až v závěti a že je důležité, aby alespoň nějakou dobu spolupracovaly generace ve firmě společně.

Vzhledem k tomu, že mnoho českých rodinných firem se právě nachází na prahu předání z jedné generace do druhé, se výzkum zaměřil i na to, zda se dotazovaní na proces nástupnictví již připravují. Přibližně 1/3 dotázaných se již nachází v procesu předání podniku mladší generaci. Necelá polovina zúčastněných si myslí, že jim proces nástupnictví zabere více jak dva roky. 41 % dotázaných majitelů firem nechává to, zda převezme firmu konkrétní člen rodiny právě na tomto členovi, nechtějí nikoho do vedení firmy nutit. Vzdálenější příbuzní než přímí potomci mají podle 71 % zúčastněných na firmu stejný nárok jako zaměstnanci, kteří členy podnikatelské rodiny vůbec nejsou.

Výzkum se 400 respondenty, zástupci rodinných firem především z oborů služby, výroba, velkoobchod a stavební práce, provedla pomocí telefonického dotazování agentura Ipsos.

Výsledky celého výzkumu si můžete prohlédnout na tomto odkazu: http://www.amsp.cz/uploads/dokumenty_2016/TZ/IPSOS_pro_AMSP_Rodinne_firmy_novinari_TISK.PDF


ceske-rodinne-firmy-ceka-generacni-vymena

Anna Puklová

Anna Puklová je redaktorkou a editorkou internetového portálu majitelefirem.cz od jeho vzniku. Vedle psaní článků se stará o tvorbu redakčního plánu a chod redakce. Má vystudovaný magisterský obor Mediální studia na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy a v současné době dokončuje magisterský obor Mezinárodní vztahy na téže fakultě.