MajiteleFirem.cz na Twitteru MajiteleFirem.cz na Facebooku MajiteleFirem.cz na Linkedin

Co je správcovství?

5.9.2016 —


Jak se píše v krátkém příspěvku na blogu The Family Business Consulting Group, správcovství je pojem často používaný při popisování perspektivy majitelů rodinných firem. Protože mnoho majitelů rodinných firem usiluje o postoupení svých podniků budoucí generaci, termín správcovství je přesný. Definice správcovství ve slovníku je „pečlivý a zodpovědný management něčeho svěřeného do péče jiného“. To je poměrně odlišné od termínu vlastnictví, definovaného jako „ze zákona dané právo na držení, plný nárok, oprávnění a panstvo“.

Správcovství a vlastnictví můžeme považovat za dvě strany stejné mince – první klade důraz na odpovědnost, druhé na práva. Popravdě, vlastnictví zahrnuje práva rovněž jako zodpovědnost. Příliš často se vlastníci obávají o svá práva – k dividendě, k tomu jaké budou mít slovo ohledně řízení společnosti – ale méně dbají o svou zodpovědnost. Jestli chtějí postoupit svoje podniky budoucím generacím, vlastníci by se měli stejně, nebo možná i více zabývat zodpovědností. Jaká je zodpovědnost vlastníků? Tuto otázku se snaží odpovědět autorko příspěvku Jennifer Pendergast. Zahrnuje:

Jak říká staré pořekadlo – komu je mnoho dáno, od něho se mnoho očekává. Důraz na správcovskou zodpovědnost pomůže zajistit, že úsilí předat podnik dalším generacím bude naplněno.


co-je-spravcovstvi

Anna Puklová

Anna Puklová je redaktorkou a editorkou internetového portálu majitelefirem.cz od jeho vzniku. Vedle psaní článků se stará o tvorbu redakčního plánu a chod redakce. Má vystudovaný magisterský obor Mediální studia na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy a v současné době dokončuje magisterský obor Mezinárodní vztahy na téže fakultě.