MajiteleFirem.cz na Twitteru MajiteleFirem.cz na Facebooku MajiteleFirem.cz na Linkedin

Daně: Intenzivní kontroly a doměřování daně z titulu transferových cen

18.7.2016 —


Jelikož řada českých podnikatelů ovládá či řídí více společností, rádi bychom upozornili na stále silnější aktivitu správců daně, co se týče kontrol obchodních transakcí mezi tzv. propojenými osobami.

Specializovaný finanční úřad zahájil před 12 měsíci první fázi celorepublikové kontrolní akce, zaměřené na prověřování převodních cen u českých společností. Za necelý rok 2015 došlo ke zvýšení základu daně, případně snížení daňové ztráty u daňových subjektů ve výši téměř 600 mil. Kč, což znamená doměření daně finančním úřadem ve výši více než 90 mil. Kč. V reakci na tuto kontrolní akci navíc daňové subjekty začaly samy podávat dodatečná daňová přiznání, což znamenalo dodatečně přiznanou daň ve výši dalších cca 80 mil. Kč. Celkem tak finanční úřady vybraly v roce 2015 částku 170 mil. Kč.

Jak vyplývá z informací Ministerstva financí ČR, kontrolní akce na převodní ceny budou pokračovat i v roce 2016. V letošním roce správci daně očekávají doměrky řádově větší oproti roku 2015. Cílem daňových kontrol bude ověřit u českých členů skupin podniků metodologii převodních cen tak, aby respektovala rozsah skutečně vykonávaných funkcí a nesených rizik daňového subjektu ve skupině.

Rád bych zde upozornil, že příprava dokumentace k transferovým cenám již delší čas není doménou jen velkých firem, naopak čím dál častěji ji zpracovávají vedle středně velkých firem i menší společnosti. Finanční úřady vyžadují při daňových kontrolách převodních cen předložení informací rozsahem odpovídajících informacím uvedeným v dokumentaci převodních cen. A jelikož v současnosti probíhá ze strany správců daně tipování dalších vhodných subjektů za účelem prověření transakcí a obchodních vztahů ve skupině, měli byste proto podrobně zrevidovat současnou strategii v oblasti převodních cen.

Aktivity Evropské komise v oblasti transferových cen jdou v letošním roce ještě dále a navazují tak na aktivity OECD a G20 v případě BEPS projektu. Na konci ledna 2016 Evropská komise zveřejnila balíček dalších konkrétních návrhů, jak bojovat s vyhýbáním se placení daní u nadnárodních firem (tzv. Anti-BEPS) a jak lépe koordinovat postup členských států v této oblasti. Jedním z návrhů směrnice proti daňovým únikům je zdanění přesunu aktiv do zahraničí (tzv. exit tax) nebo omezení daňové uznatelnosti úroků.

Evropská unie směrnici jistě v krátké době schválí. Jak zaznělo z Ministerstva financí ČR, již nyní se zde důsledně chystají na její implementaci.


dane-intenzivni-kontroly-a-domerovani-dane-z-titulu-transferovych-cen

Robert Jurka

Robert Jurka v současné době působí jako partner daňového oddělení společnosti Moore Stephens. Má více než 17 let zkušeností v poskytování daňového a účetního poradenství. Má rozsáhlé zkušenosti v oblasti zdanění právnických osob, mezinárodního zdanění, optimalizace projektů a také transferových cen. Dále se specializuje na zdanění veřejného sektoru a zdravotnických zařízení.