MajiteleFirem.cz na Twitteru MajiteleFirem.cz na Facebooku MajiteleFirem.cz na Linkedin

Daně: Kontrolní činnost správce daně – výhledy pro rok 2016

25.7.2016 —


Dle státního rozpočtu mají daňové příjmy narůst téměř o 45 mld. Kč. Správci daně hodlají čerpat z výsledků analýzy stále širšího okruhu povinně dodávaných informací. Finanční úřady zřejmě budou ve svých kontrolních činnostech aktivnější. Čeští podnikatelé tedy mohou čekat zejména:

–       Kontroly transferových cen na základě povinných příloh přiznání.

–       Častější kontroly nároků na odpočet DPH.

–       Podrobnější prověrky dobrovolných DPH registrací (požadavky na doložení detailních informací).

–       Postupné zdokonalení analýz již shromažďovaných údajů, využití automatizovaného zpracování elektronických podání.

–       Kontroly spojené s elektronickou evidencí tržeb v hotovosti (spuštěno bude pravděpodobně v prosinci 2016 pro ubytovací a stravovací služby, do 3 měsíců dojde i na velkoobchod a maloobchod).

–       Kontroly spojené s mezinárodní spoluprací správců daně.

A nebojme se, že správcům daně dojdou síly – výpomoc Praze mimopražskými finančními úřady už je realitou.


dane-kontrolni-cinnost-spravce-dane-vyhledy-pro-rok-2016

Kateřina Kuklíková

Kateřina Kuklíková je manažerkou daňového oddělení společnosti Moore Stephens od roku 2015. Předtím působila ve dvou mezinárodních poradenských společnostech, kde se specializovala zejména na poradenství v oblasti daně z příjmů právnických osob a koordinaci komplexních služeb daňového a účetního outsourcingu. Od roku 2013 je certifikovanou daňovou poradkyní.