MajiteleFirem.cz na Twitteru MajiteleFirem.cz na Facebooku MajiteleFirem.cz na Linkedin

Dynastie Rockefellerů: Inspirace ve sféře filantropie

23.5.2016 —


Vedle příběhů zahraničních rodinných firem, které Vám přinášíme v seriálu „Představujeme světové rodinné firmy„, jsme se rozhodli odhalit i příběhy slavných podnikatelských rodin. V prvním článku z naší série „Představujeme světové podnikatelské rodiny“ si Vám dovolíme představit příběh dynastie Rockefellerů.

Když se řekne jméno Rockefeller, tak si nejspíš každý vybaví slavnou americkou rodinu oplývající nezměrným bohatstvím po mnoho let. O to zajímavější se může zdát, že David Rockefeller, současná hlava rodiny, je členem teprve třetí generace této známé rodiny. Ve spojení se jménem Rockefeller nemůžeme mluvit o tradiční rodinné firmě, ale i tak je pro oblast rodinného podnikání osud této dynastie zajímavý.

Když John D. Rockefeller v roce 1870 zakládal Standard Oil Company jistě netušil, že se během několika let stane nejbohatším mužem na světě a prvním bilionářem v historii. Jak uvádí článek The Rockefellers: The Legacy of History´s Richest Man na internetovém portálu časopisu Forbes byl JDR nejspíš nejbohatším mužem světa vůbec. Přepočteme-li jeho bohatství do dnešních poměrů, zjistíme, že by prakticky čtyřikrát přesáhlo bohatství v současnosti nejbohatšího muže světa, Billa Gatese.

Společnost Standard Oil Company skončila již v roce 1911, kdy soud rozhodl, že společnost je nelegálním monopolem a musí být rozdělena. Tím zajímavější se stává fakt, že rodina Rockefellerů patří i v dnešní době k nejbohatším rodinám na světě. I přesto, že za jejím bohatstvím nestojí jedna jediná firma z mnoholetou tradicí. Ropný průmysl také nebyl jediným odvětvím, ze kterého se rozhodl zakladatel dynastie vydělávat a rozšiřovat tak rodinné dědictví. Vedle ropného průmyslu můžeme najít jméno Rockefeller ve spojení s bankovnictvím, medicínou, vzděláváním a v dnešní době také s uměním.

Jak jsme se mohli dočíst v sérii článků Pět oblastí zájmu trvalých rodinných firem (odkaz), jednou z důležitých oblastí, o kterou by se měl odpovědný majitel úspěšné a bohaté firmy zajímat, je filantropie. Právě filantropie se stala oblastí, do které se rozhodla dynastie Rockefellerů investovat. Již John D. Rockefeller založil Rockefellerovu nadaci existující dodnes. Mimo jiné založil University of Chicago či Rockefeller University.

Jediný syn Johna D. Rockefellera John D. Rockefeller Jr, se rozhodl otce následovat především v oblasti filantropie, která se stala největší rodinnou tradicí. Se jménem JDR juniora je však nejčastěji spojována výstavba Rockefellerova centra, komplexu 19 administrativních budov v centru New Yorku, nebo Muzeum moderního umění v New Yorku. S myšlenkou výstavby tohoto muzea přišla jeho manželka Abby Aldrich Rockefeller.

John D. Rockefeller Jr. měl se svou manželkou šest dětí. Nejmladší z jeho synů David Rockefeller je v dnešních dnech hlavou a nejbohatším členem rodiny. Právě díky němu je rodina často spojována s oborem bankovnictví. Řadu let zastával post generálního ředitele v Chase Manhattan Bank. Podobně jako jeho předkové se rozhodl věnovat filantropii, které se věnuje i ve svém pokročilém věku. V červnu 2015 se dožil věku 100 let.

Díky bratrům Davida Rockefellera můžeme najít spojení rodiny Rockefellerů také s politikou. Nelson Aldrich Rockefeller byl viceprezidentem amerického prezidenta Geralda Forda a také guvernérem New Yorku. Winthrop Rockefeller zase prvním republikánským guvernérem Arkansasu.

David Rockefeller měl stejně jako jeho otec šest potomků. Jeden z jeho synů již zemřel, ale nejstarší syn David Rockefeller Jr. je stále hlavou čtvrté generace rodiny. Po vzoru svého otce a dalších členů rodiny se věnuje především filantropii.

Již bylo řečeno, za aktuálním bohatstvím rodiny Rockefellerů nestojí jediná prosperující „rodinná firma“. Zdrojem většiny bohatství této dynastie jsou fungující trusty či nadační fondy, které spravují majetek v rozličných oblastech. Díky nadacím, které tato rodina spravuje, můžeme pozorovat rozvoj v oblasti medicíny, vzdělávání a mnohých dalších. Mnoho rodinných firem by se mohlo právě v této sféře od rodiny Rockefellerů inspirovat.


dynastie-rockefelleru-inspirace-ve-sfere-filantropie

Anna Puklová

Anna Puklová je redaktorkou a editorkou internetového portálu majitelefirem.cz od jeho vzniku. Vedle psaní článků se stará o tvorbu redakčního plánu a chod redakce. Má vystudovaný magisterský obor Mediální studia na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy a v současné době dokončuje magisterský obor Mezinárodní vztahy na téže fakultě.