MajiteleFirem.cz na Twitteru MajiteleFirem.cz na Facebooku MajiteleFirem.cz na Linkedin

Dynastie Rothschildů: „Finanční dynastie“

27.6.2016 —


V seriálu „Představujeme světové podnikatelské rodiny“ jsme si již představili osudy dynastie Rockefellerů. V dalším díle tohoto seriálu bychom Vám rádi představili jinou významnou dynastii s velmi známým jménem a to původem německou dynastii Rothschildů, která se během let rozrostla do několika dalších zemí.

Kořeny generace Rothschildů můžeme vidět přibližně v polovině 18. století v německém Frankfurtu nad Mohanem, kde se narodil Mayer Amschel Rothschild. Původ jména Rothschild sahá k jeho otci, který se rozhodl přejmenovat svou rodinu ze jména Bauer na Rothschild s odkazem na logo jejich rodinného podniku – červený štít (rotter schild).

Na konci 18. století se právě Mayeru Amschelovi podařilo díky jeho pěti synům rozšířit podnikání jejich rodiny skoro do celé Evropy. M. A. Rothschild poslal čtyři ze svých pěti synů do čtyř evropských velmocí – do Vídně, do Londýna, do Neapole a do Paříže, aby tam začali podnikat a rozšířili tak otcovo finanční impérium. Pátý syn převzal obchody po otci v rodném Frankfurtu nad Mohanem. Působení původně německé židovské rodiny bychom mohli označit za tzv. mezinárodní finančnictví.

Mayer Amschel Rothschild byl dokonce zařazen časopisem Forbes na 7. místo v žebříčku dvaceti nejvlivnějších podnikatelů historie. Již v 18. století pochopil, že čas a informace jsou peníze a nebál se na svou dobu značně pokrokových činů. Čtyři synové vyslaní do Evropy založili ve zmíněných městech finanční domy či banky, kdy některé fungují dodnes. S otcovou podporou tedy rozvinuli nové podnikání.

Salomon Mayer, který se usídlil ve Vídni, byl ve své době velmi významným podporovatelem, především po finanční stránce, režimu Klemense Wenzela von Metternicha. Nathan Mayer založil v Londýně banku N. M. Rothschilds & Sons, která funguje do dnes a byl jako první Rothschild povýšen do šlechtického stavu (baron). James Mayer byl poslán do Paříže, kde založil bankovní dům Rothschild Frères. Svou finanční podporou pomohl Francii ustát jak ekonomickou krizi na začátku 19. století, tak napoleonské války. Banka Rothschild Frères byla v roce 1982, za prezidenta Mitterranda, zestátněna.

Prakticky po celé 19. století, které můžeme považovat za vrchol jejich působení, byla dynastie Rothschildů známá v celé Evropě v mnohých oblastech – od podpory industrializace, přes stavbu železnic a podporu stavby Suezského průplavu až po sběr umění. Francouzská větev této dynastie se nejvíce proslavila v oblasti vinařství. Vzhledem k židovským kořenům celé dynastie se někteří členové výrazně zapojili do sionistického hnutí, které usilovalo o vybudování židovského státu. Walter Rothschild, 2. baron Rothschild, byl předsedou britské sionistické organizace.

V roce 2003 se spojily francouzské a britské banky vlastněné dynastií Rothschildů a vytvořily holding Concordia BV. Mezi další skupiny, ve kterých Rothschildové figurují, patří LFC Rothschild Group v Ženevě nebo RIT Capital Partners ve Velké Británii.

I s dynastií Rothschildů je spojena filantropie a to především v oblasti umění. V 19. století vlastnili Rothschildové asi největší sbírku umění na světě. Díla patřící rodině Rothschildů jsou dnes vystavována, často anonymně, v mnoha světových muzeích.

I když už dynastie Rothschildů není tak významnou jako v 19. století, tak zejména členové francouzské a anglické větve jsou stále významnými finančníky či vinaři. V historii své působení mnohdy rozšiřovali pomocí prominentních sňatků, podobně jako se tomu nedávno stalo v případě Jamese Rothschilda z londýnské větve. V roce 2015 došlo díky jeho sňatku s Nicky Hilton k propojení dynastie Rothschildů s další známou a bohatou rodinou, rodinou Hiltonů. Nicky Hilton je jednou z dědiček hotelové sítě Hilton Hotels Corporation, jedné z největší hotelových sítí na světě.


dynastie-rothschildu-financni-dynastie

Anna Puklová

Anna Puklová je redaktorkou a editorkou internetového portálu majitelefirem.cz od jeho vzniku. Vedle psaní článků se stará o tvorbu redakčního plánu a chod redakce. Má vystudovaný magisterský obor Mediální studia na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy a v současné době dokončuje magisterský obor Mezinárodní vztahy na téže fakultě.