MajiteleFirem.cz na Twitteru MajiteleFirem.cz na Facebooku MajiteleFirem.cz na Linkedin

Family offices se stávají místem pro profesionály v oboru financí a investic

15.4.2019 —


Ředitelé tzv. family office jsou v lecčems na odlišné pozici než výkonní ředitelé a top manažeři jiných firem. Odměny top manažerů a generálních ředitelů v posledních letech spíše stoupají – a pro rodinné firmy to platí také.

V článku na webu CampdenFB byly popsány trendy, které se v rodinných firmách objevily v uplynulých letech, a které budou nejspíše pokračovat i nadále.

Poptávka po expertech na investice: Řízení rizika a výběr těch správných aktiv něco stojí

Už od globální finanční krize platí, že family offices se snaží získat experty do inhouse pozic spíše než aby se je snažily najímat externě. V investicích se pak nebojí investovat do čím dál tím více komplexnějších – a potenciálně také výnosnějších – investičních příležitostí. Experty family office čím dál tím více potřebují hlavně pro řízení rizik. Další faktory jsou stoupající regulatorní zátěž, nové požadavky na transparentnost a daňové záležitosti.

Family offices se stávají místem pro profesionály

 Jak píše Alexandra Newlove ve svém článku, v severní Americe to v uplynulých letech měli top manažeři pracující pro family offices dobré – např. v roce 2016 dosáhli nadprůměrných výnosů z investic, a podle toho byli také odměněni. Bonusový příjem leckdy činil kolem 50 % jejich základní odměny. Slušně placení jsou lidé na těchto pozicích i v Evropě a v oblasti Pacifiku.

Členové rodiny po odchodu do penze už nemají místo ve family office jisté

Family offices o experty soutěží s velkými firmami, a proto je musejí náležitě zaplatit. Špičkoví odborníci na investice jsou prostě drazí. Zatímco rodinní příslušníci v roce 2016 tvořili ve family offices 44 % generálních ředitelů, v případě ředitelů investic tvořili pouze 25 %, v případě provozních ředitelů 14 % a finančních ředitelů se z rodinných příslušníku rekrutovalo jen 11 %. V minulosti byly ředitelské pozice v rodinných firmách vnímány spíše jako prostor pro příbuzné, kteří odešli z provozu rodinné firmy do důchodu. Dnes už jsou vnímány jako pozice, které mají být obsazeny skutečnými profesionály v produktivním věku.

O tyto pozice mají zájem především lidé z investičního bankovnictví, odborníci na správu osobního jmění, ale také lidé z právní branže.

Ve family offices jsou obvykle zaměstnáni lidé zabývající se investicemi, lidé, kteří poskytují ostatním poradenství a lidé soustřeďující se na podporu a poradenství v záležitostech týkajících se rodiny samotné. Tým takové family office pak doplňuje ještě několik administrátorů. Celkový počet zaměstnanců bývá cca kolem 10-15 osob. Platí přitom, že menší týmy nabízejí potenciálním zaměstnancům větší rozmanitost a také větší příležitosti k tomu osvojit si nové dovednosti.

Family offices nabízejí konec rutiny i větší drive

To může být lákavé např. pro zaměstnance v bankách. Tam se totiž obvykle soustřeďují na určitý typ produktů, nebo na určitou skupinu klientů. Když pak přijdou do rodinné kanceláře, mají najednou mnohem širší záběr, což může být osvěžující a stimulující. Musejí se přizpůsobit novým požadavkům a naučit se řešit nové problémy. Pokud se dotyčný pracovník dosud v bankovnictví zabýval investicemi do nemovitostí, může se mu najednou stát, že rodina si usmyslí, že své prostředky chce raději investovat do jachet nebo luxusního alkoholu. A to je přeci jen něco nového.

Pro odborníky je také lákavé, že se dostanou k dojednávání uzavíraných obchodů. Mají investice téměř na dosah ruky, jsou skutečně u vyjednávání. To je pro mnohé z nich daleko zajímavější a aktivnější role. Mínusem však může být, že taková aktivnější role však přináší také daleko větší stres.


family-offices-se-stavaji-mistem-pro-profesionaly-v-oboru-financi-a-investic

Jan Kubíček

Jan Kubíček je studentem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a zajímá se o aplikovanou psychologii, interní komunikaci a podnikání. Texty pro internetový portál majitelefirem.cz zpracovává se zájmem, protože si uvědomuje, že se do podnikání mohou silně promítat osobní vztahy a problémy. Jan se též věnuje přípravě článků o soft skills na web pro manažery a navštěvuje setkávání profesionálů v oblasti interní komunikace.