MajiteleFirem.cz na Twitteru MajiteleFirem.cz na Facebooku MajiteleFirem.cz na Linkedin

Galloway farma: Ekologické zemědělství i přínos ke krajinotvorbě

1.8.2016 —


V dalším díle série „Představujeme české rodinné farmy“ Vám přinášíme příběh Galloway farmy z Roupova. Vedle chovu skotu a koní připojili Vacíkovi ke své farmě také penzion s restaurací. Významně se zapojují i do krajinotvorby v podobě tří vlastních rybníků s možností rybolovu.

Na chov téměř 300 kusů masného skotu plemene Galloway a Shorthorn a obhospodařování 225 ha převážně trvalých travních porostů v systému ekologického zemědělství je zaměřena Galloway farma Roupov. Významný je i její přínos ke krajinotvorbě nejen v podobě tří vlastních rybníků, okolo nichž se pase stádo ovcí plemene Zwartbles. Široká škála aktivit rodinné farmy Vacíkových v Roupově tím však zdaleka nekončí. Součástí farmy jsou i moderní jatka, bourárna a prodejna masa, v loňském roce do provozu uvedený krásný penzion s osmi pokoji, s restaurací a stájí pro koně hostů. Srdeční záležitostí mladého hospodáře je chov westernového plemene koní Apaloosa, s nimiž dosahuje významných úspěchů u nás i v zahraničí na mistrovstvích v rodeu.

Statek v Roupově, obci nacházející se v nadmořské výšce 450 – 500 m.n.m. nedaleko Přeštic, zakoupil Václav Vacík v roce 1995 po bývalém JZD. Míra tehdejší devastace areálu je patrná z fotografií pocházejících z té doby. Část statku využil pan Vacík pro potřeby své firmy zabývající se kovovýrobou, ale protože on i jeho žena pochází z hospodářství a zemědělství jim nikdy nebylo cizí, dobře věděli, jak statek plnohodnotně využít. Ještě v témže roce se na tehdy 17 ha pastvin v okolí statku páslo sedm březích jalovic a jeden býk. A jak napovídá název farmy – šlo o skotské masné plemeno Galloway. Posléze Vacíkovi dovezli z Bavorska další plemenná zvířata, začali rekonstruovat statek, nakupovat a pronajímat si půdu v okolí Roupova a v roce 1997 již hospodařili v systému ekologického zemědělství. Pro hospodaření se postupem času nadchl i syn Václav, který si kromě masného skotu oblíbil koně.

Galloway – po všech stránkách ideální plemeno

Vacíkovi hospodaří na 225 hektarech převážně luk a pastvin, pouze 14 z nich tvoří orná půda, na níž jsou pěstovány obiloviny. Zhruba 280 kusů masného skotu (ke Galloway mezitím přibylo i anglické plemeno Shorthorn) doplňuje stádo ovcí plemene Zwartbles, které vypásá skotu nepřístupné plochy v okolí rybníků.

Vždy se mí líbil masný skot menšího tělesného rámce, čemuž Galloway naprosto odpovídá – hmotnost dospělé krávy se pohybuje kolem 550 kg, býka okolo 800 – 900 kg. Navíc je to klidné, přátelské, dlouhověké plemeno s nadprůměrnou schopností zhodnocení krmiva. Dobře snáší i drsnější klimatické podmínky (má delší srst, která ho lépe chrání před nepříznivými povětrnostními vlivy) a celoroční pobyt na pastvinách. Krávy jsou plodné, mají bezproblémový průběh porodu a třeba oproti tolik oblíbenému plemeni Aberdeen Angus mají i lepší mléčnost. Nemluvě o vynikajícím mase, které v mnohém připomíná zvěřinu. Kromě produkce kvalitních plemenných býků a jalovic je totiž právě hovězí maso hlavním prodejním artiklem naší farmy,“ vysvětluje Václav Vacík.

Moderní hospodářství s promyšlenou diverzifikací podnikání

Galloway farma v Roupově je ukázkou moderního hospodaření s perfektně promyšlenou diverzifikací podnikání. Její součástí jsou totiž i moderní jatka, bourárna a prodejna masa. To umožňuje porazit skot a ovce bez stresující cesty na vzdálená jatka. „Důležitým momentem pro chuť a kvalitu masa je zrání. Probíhá po dobu šesti až deseti dní při teplotě 0 – 2 oC a dochází při něm k uvolnění svaloviny. Maso zkřehne, plně rozvine svou specifickou chuť a dostane krásnou tmavě červenou až červenohnědou barvu. Zároveň se z něj odpaří až 7 % vody. V řádně označených balíčcích je pak prodáváno přímo ze dvora konečným spotřebitelům, a to bio pod značkou Česká kvalita. V současné době takto realizujeme veškerou produkci masného skotu, tedy ročně zhruba 80 mladých býčků či jaloviček,“ informuje Milada Vacíková, která má tento provoz na starosti.

Záslužný počin – krajinotvorba

Velmi záslužným počinem rodiny Vacíkových, zejména s ohledem na to, že Roupov je oblastí s katastrofálním nedostatkem vody, je krajinotvorba v podobě vybudování kaskády tří rybníků. „Roupov je dlouhodobě oblastí s velkým nedostatkem vody a absencí jakýchkoliv vodních toků. Hlavně z toho důvodu, ale i proto, že manželka pochází ze známé rybníkářské oblasti v okolí Horažďovic, nás napadlo zdejší krajině trochu pomoci. A její revitalizace v podobě zřízení rybníku nám připadala přímo ideální. Nakonec jsme vybudovali tři o celkové rozloze 3,5 hektaru. Největší z nich, osázený kapry, štikami, sumci, líny a amury, které množíme v předchozích dvou, slouží k rybolovu. Na farmě jsou prodávány povolenky, možnosti ulovit si k večeři vlastnoručně rybu využívá i čím dál více hostů zdejšího penzionu,“ říká pan Vacík.      

Úspěchy v rodeu

Appaloosy – indiánské koně zocelené v extrémních podmínkách života v horách i na prérii – si Václav Vacík ml. zamiloval natolik, že dnes nejen zdobí jeho stáje, ale věnuje se s nimi i rodeu. V tomto sportu již dosáhl mnoha výborných výsledků a ocenění. Z poslední doby je to zejména titul Šampion rodeových sportů ČR 2011 nebo Mistr Evropy 2012 v disciplíně Cutting získaný na Mistrovství Evropy ve Francii. Roupovská farma je také častým hostitelem nejrůznějších jezdeckých akcí včetně soutěže ProRodeo tour. Jde o 12 disciplín typu oddělování dobytka, chytání telete do lasa, pracovní rančerské lasování či nakládání do přepravníku a jiné. Mimoto funguje na farmě i dětský jezdecký oddíl.

Další podnikatelské aktivity

Počínaje loňským létem putuje část masa i do kuchyně nově otevřené restaurace nacházející se spolu s penzionem taktéž v areálu farmy. Penzion Country Relax s osmi komfortně zařízenými pokoji, moderními stájemi sloužícími k ustájení koní hostů a restaurací nabízející speciality a steaky z masa místních býčků je příkladem precizně naplánované a do detailu realizované agroturistiky, která byla nápadem Václava Vacíka mladšího. Farma nabízí ubytovaným hostům kromě kulinářských zážitků v restauraci i sportovní vyžití – pro vyznavače tenisu je zde vystavěný tenisový kurt s umělým trávníkem. Lákavá je jistě i jízda v sedle koní Appaloosa v jedné ze dvou jízdáren včetně možnosti vyzkoušení si práce amerických honáků při třídění dobytka.

„V Asociaci soukromého zemědělství jsem poměrně krátkou dobu, ale s mnohými jejími členy se znám již řadu let a vzájemně si vypomáháme nejen radami a zkušenostmi, čehož si velmi cením. V loňském roce jsem měl možnost seznámit se s projektem Farmářských slavností, který mě velmi nadchl. A protože mám několikaleté zkušenosti s pořádáním a organizací různých akcí a i já sám bych chtěl být asociaci nějak prospěšný, přeji si, aby se v budoucnu i naše farma stala hostitelem této akce. Možná trošku neskromně se domnívám, že máme co nabídnout,“ říká Václav Vacík ml.

Zdroj: Asociace soukromého zemědělství ČR


Šárka Gorgoňová

Šárka Gorgoňová je tiskovou referentkou Asociace soukromého zemědělství ČR.