MajiteleFirem.cz na Twitteru MajiteleFirem.cz na Facebooku MajiteleFirem.cz na Linkedin

Gumex: Odvaha byla na místě a nikdy není pozdě

15.2.2016 —


Firma Gumex, společnost specializující se na pryžové a plastové výrobky, je ukázkovou rodinnou firmou, která vznikla po roce 1989 a již si stihla projít první generační výměnou. Zakladatel a současný finanční ředitel Jan Sedláček předal vedení firmy synovi Dušanu Sedláčkovi. Druhý syn Libor je ředitelem marketingu a dcera personální ředitelkou.

Podobně jako u všech začínajících firem nebyly začátky Gumexu vůbec jednoduché. Firma vznikla na začátku roku 1994 v pronajatých garážích JZD čistě z potřeby zakladatele uživit svou rodinu, protože jeho původní zaměstnavatel se blížil k úpadku. Jak říká sám Jan Sedláček, tak za každý přežitý den se ve skrytu duše radoval. Mnoho škarohlídů ho od podnikání odrazovalo, ale dnes už ví, že odvaha byla na místě a nikdy není pozdě.

I když dnes můžeme Gumex označit za prototyp rodinné firmy, tak budování firmy jako rodinné nebylo na počátku vůbec úmyslem. U založení firmy stáli čtyři zakladatelé. Během jednoho roku z ní byla firma se dvěma společníky a v roce 1999 byl druhý společník panem Sedláčkem vyplacen. Zanedlouho vstoupili do rolí jednatelů všichni tři potomci zakladatele.

Děti myslí „nově“

Zapojení svých dětí do firmy zakladatel hodnotí velmi pozitivně. Děti přinesly do firmy mladistvý elán a nové trendy. Firma se rozvíjela i z technologického hlediska. Práce s počítačem se stala samozřejmostí, stejně jako výuka cizích jazyků. Jan Sedláček by rád časem ve firmě přivítal i svá vnoučata. Uvědomuje si však, že předání společnosti další generaci předchází dlouhá příprava. Všichni musí být pomalu zaškolováni, než jim budou předány jakékoliv kompetence či dokonce vedení firmy.

Vedení firmy jako rodinné není vůbec snadné. S pozitivy, za která můžeme považovat zabezpečení rodiny, přicházejí i negativa. Jak připouští současný finanční ředitel, tak většina rozhovorů i v domácím prostředí má tendenci sklouzávat k problémům firmy. Mezi negativa také samozřejmě patří společné zadlužení všech členů rodiny v případě finančních problémů.

Rodinná firma ale samozřejmě není jen o členech rodiny. Její nedílnou součástí jsou také zaměstnanci. A názor pana Sedláčka na vztah zaměstnanců a rodinnosti firmy? Čistě pozitivní. Zaměstnanci chápou rodinnou firmu jako dobrého zaměstnavatele.

Dokázat vytknout chyby, ale nemstít se

A jaký je podle pana Sedláčka „recept“ na dobře fungující rodinný podnik? „Základem je naučit všechny společníky nezávidět si“, říká Jan Sedláček. Ideální společník by měl být obětavý a pracovitý, zkrátka dát všechny svoje schopnosti ve prospěch firmy. A zaměstnancům se snažit vytvořit dobré pracovní podmínky za spravedlivé ohodnocení.


gumex-odvaha-byla-na-miste-a-nikdy-neni-pozde

Anna Puklová

Anna Puklová je redaktorkou a editorkou internetového portálu majitelefirem.cz od jeho vzniku. Vedle psaní článků se stará o tvorbu redakčního plánu a chod redakce. Má vystudovaný magisterský obor Mediální studia na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy a v současné době dokončuje magisterský obor Mezinárodní vztahy na téže fakultě.