MajiteleFirem.cz na Twitteru MajiteleFirem.cz na Facebooku MajiteleFirem.cz na Linkedin

I svěřenský fond je možné ukrást. Správce má obří pravomoce

11.3.2019 —


Tento článek byl původně zveřejněn na www.info.czhttps://www.info.cz/pravo/servus-i-sverensky-fond-je-mozne-ukrast-spravce-ma-obri-pravomoce-40307.html

Velmi často se setkávám s názorem, že nejvhodnějším a nejjistějším instrumentem pro správu vlastního majetku je svěřenský fond. Jeden podnikatel mi dokonce řekl, že zvažuje vklad části svého majetku do svěřenského fondu, jelikož je to daleko bezpečnější než struktura společnosti s ručením omezením. Vždyť přeci podpis jednatele může někdo jednoduše zfalšovat, a tudíž jednoduše převést majetek společnosti na jinou osobu. Když jsem se podivil a namítl, že zločinec by se asi nezastavil ani před zfalšováním podpisu správce svěřenského fondu, a následně viděl údiv v očích milého podnikatele, bylo mi trochu líto, že jsem rozbil jednu iluzi.

Bohužel se v praxi čas od času setkávám, jistě nejenom já, s tím, že někteří naši klienti vycházejí ze zkreslených představ o funkčnosti a bezpečnosti celé řady právních instrumentů. A v posledních pár letech by tuto statistiku asi vyhrály svěřenské fondy.

Svěřenské fondy jsou jistě velmi zajímavým instrumentem, který lze využít i v rámci mezigeneračního předávání majetku a jeho dlouhodobé ochrany. Nejsou však v žádném případě instrumentem zázračným, který vytváří neproniknutelnou ochrannou clonu a 100procentně chrání majetek do něj vložený před vnějším zlem.

V tomto svém příspěvku se nechci věnovat popisu všech výhod a rizik svěřenského fondu. Chci se věnovat pouze jednomu jeho zásadním limitu a tím je skutečnost, že svěřenským správcem může být prakticky pouze jen fyzická osoba (ač zákon umožňuje být správcem i investiční společnosti s příslušným oprávněním, prozatím si nejsem vědom žádné takové, která by dané služby nabízela).

Jak se má chovat správce svěřenského fondu

Svěřenský správce má totiž ze zákona prakticky neomezenou možnost nakládat s majetkem vloženým do svěřenského fondu, vykonává tzv. plnou správu. Svěřenský správce má tedy postavení podobné právě jednateli společnosti s ručením omezeným. Fungování svěřenského fondu je tedy velmi závislé na osobě správce resp. správců (do okamžiku zániku jeho funkce). Jestliže bude správce jednat dobře, bude respektovat pokyny zakladatele, bude se vhodně o majetek starat ke spokojenosti zakladatele i obmyšlených, bude jistě vše v perfektním pořádku. Bohužel svět však není ideální.

Zde si dovolím jedno zajímavou vsuvku. V minulém týdnu jsem si přečetl informaci o smrti zakladatele platformy pro správu kryptoměn Quadriga. Po smrti onoho zakladatele, jistého pana Cottena, se bohužel ukázalo, že nikdo jiný než on nemá přístupová hesla do dané platformy. A bohužel tak prý zhruba 180 milionů kanadských dolarů zůstává mimo kontrolu a dosah jejich původních majitelů.

A podobnost se svěřenským fondem? Závislost na osobě správce a jeho značná pravomoc. Jednoduchost právní úpravy a skutečnost, že prakticky neexistují žádné specifické kvalifikační limity pro osobu správce, jsou sice velkou výhodou v rámci procesu zřízení svěřenského fondu, zároveň však představuje značné riziko struktury svěřenského fondu.

Co hrozí u svěřenského fondu

Podobně jako v případě pana Cottena nemusí samozřejmě dojít hned k tomu, že by sám svěřenský správce zneužil své pravomoci a svěřený majetek si neoprávněně přisvojil – zpronevěřil (ač bohužel i to se může stát a v zahraničí se nejedná o nic zcela neobvyklého). Může se však stát, že podpis svěřenského správce někdo zfalšuje a pokusí se majetek ve fondu ukrást. Může se také stát, že se svěřenský správce dostane do zdravotní situace, kdy již nebude schopen kontrolovat a plně ovládat své jednání a neúmyslně provede úkony, které svěřený majetek poškodí. A bohužel se jistě může i stát, že svěřenský správce dá přednost vlastním ekonomickým zájmům před zájmy obmyšlených.

Svěřenský správce je přeci jen člověk. Tím nechci říci, že je třeba svěřenský fond hodnotit jako zcela rizikový instrument, který je třeba při plánování vyloučit. Rizikové je pouze podcenění jeho slabých stránek a plné spoléhání se na nesmrtelnost, morální neposkvrněnost a 100 % zásadovost zvoleného správce. Nikdo bohužel nežije věčně a velká většina osob se v čase také mění (ne vždy k lepšímu).


i-sverensky-fond-je-mozne-ukrast-spravce-ma-obri-pravomoce

Stanislav Servus

Stanislav Servus je zakladatelem portálu majitelefirem.cz a advokát, který se ve své více než dvacetileté praxi zaměřuje na oblast správy a ochrany rodinného majetku, oblast korporátních projektů, M&A a vytváření společných podniků. Stanislav se též dlouhodobě věnuje problematice rodinných firem, jejich vedení i vlastnictví, mezigeneračnímu transferu kapitálu, tématu svěřenských fondů, dědického plánování, a systému tzv. family business governance (včetně vytváření rodinných ústav).