MajiteleFirem.cz na Twitteru MajiteleFirem.cz na Facebooku MajiteleFirem.cz na Linkedin

Inovace v rámci tradice

5.12.2016 —


Slučitelností dvou na první pohled protikladných pojmů tradice a inovace se zabývá článek Alfreda De Massis zveřejněný na webu Family Capital. 

Snahy o inovaci bývají v našich představách spojovány s opouštěním starých pořádků, které mají uvolnit místo všemu novému. Minulost má být zapomenuta, hledí se do budoucnosti. Zdá se to být na první pohled v naprostém protikladu k tradici, která je tolik typická také pro rodinné firmy. Po celé generace se střádají znalosti, postupy, hodnoty, zkrátka vše, co společně tvoří identitu rodinné značky. A právě rodinné firmy mají vysoký potenciál spojovat minulost s přítomností.

Článek staví svá tvrzení na rodinných firmách, které dokázaly využít svoji tradici k výrobě nových úspěšných produktů. Jako příklady uvádí autor článku italského výrobce zbraní Beretta, jednu z nejstarších rodinných firem, která díky novým materiálům a výrobním postupům získala pro své produkty mnoho mezinárodních ocenění. Dalším příkladem je společnost Lavazza a její zdokonalený systém kapslí na espresso, který funguje i v kosmu. Příklad inovace spjaté s místní tradicí představuje toskánská Aboca, která přetváří tradiční lokální suroviny a postupy tak, aby její produkty získaly nové funkce.

Inovace může být spojena nejen s produkty, ale také s jejich významem. Inovátory jsou v tomto smyslu například společnost Vibram, vyrábějící speciální běžeckou obuv, nebo loďařská společnost Apreamare, která u svých luxusních jachet vsadila na tradiční design rybářských lodí.

Mnoho rodinných firem v rámci své tradice inovuje. Základem je najít rovnováhu mezi minulostí, značící kontinuitu, a budoucností, představující změnu. Použitím něčeho starého, tradičního je možné dobrat se nových výsledků. Tento přístup znamená globálně nesporné pozitivum pro rodinné firmy.


Olga Fojtíková

Olga Fojtíková je studentka Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.