MajiteleFirem.cz na Twitteru MajiteleFirem.cz na Facebooku MajiteleFirem.cz na Linkedin

Jak na to, aby vaše rodinná firma ustála vnitřní konflikt

11.7.2016 —


Konflikt je běžnou součástí podnikatelského života, upozorňuje článek Davida Harlanda na webu familybusinessunited.com. Když jsou však vaši kolegové a zaměstnanci zároveň vašimi příbuznými, získá jakýkoli konflikt úplně jiný rozměr. Ve velké korporaci nebo společnosti ne-rodinného typu jsou konflikty zmírňovány tím, že oddělení HR i přirozené rozdělení života na práci a domov brání tomu, aby vnitřní konflikt společnost podstatně poškodil.

V rodinném podniku, kde se střetávají a propojují rodinné záležitosti s těmi pracovními, jakýkoli konflikt mezi členy rodiny působícími v podniku mnohem snáze přeroste do problému jak pro firmu, tak pro rodinu – pokud se mu nevěnuje patřičná pozornost a náležitá péče.

Rodinné podniky často postrádají jakékoli formální procesy a postupy jak spory a konflikty řešit či zmírňovat. Kvůli tomu se pak mohou pravidelné hádky „rodinného managementu“ snadno změnit v dlouhodobé konflikty, které zúčastněným – zbytečně – odčerpávají energii i čas. Jak tomu předejít? David Harland doporučuje pět způsobů, jak zvládnout konflikt v rodinné firmě.

1) Využijte pro zmírnění konfliktů existující formální struktury

Často je tomu tak, že rodinná firma postrádá fórum, na kterém by se mohly konflikty v rámci podniku diskutovat a řešit. Tady je prostor pro využití rodinných rad, setkání, nebo k tomu vhodných orgánů společnosti. To všechno jsou instituce, které vám dávají prostor pro diskuzi a výměnu názorů. Zároveň dávají rámec. Využijte jejich organizovanosti. Díky tomu, že jsou tato setkání, popř. orgány pravidelně fungující a dobře zavedené, poskytují tomu, kdo chce konflikt řešit, pocit bezpečí. Je to prostě vhodný prostor pro diskuze a vyjednávání. Formální procesy, pokud zde jsou, také mohou usnadnit oddělení samotného vlastnictví firmy od ryze manažerských funkcí.

2) Rodinní příslušníci by měli mít prostor pro vyjádření svých potřeb

Když mají lidé pocit, že jim není nasloucháno a že nikdo nebere jejich obavy nebo potřeby vážně, je to špatně. Může se pak totiž snadno stát, že i malé a malicherné roztržky přerostou ve velký konflikt, který zatíží celou rodinu i rodinný byznys. Proto by se hlavně zakladatelé, ale i další rodinní příslušníci, kteří stanou v čele rodinného podniku, měli aktivně zajímat o názory svých příbuzných. Také by jim měli dát prostor, aby své obavy nebo rozdílné názory konstruktivně vyjádřili. Když pak dojde k samotné diskuzi, je třeba brát připomínky příbuzných vážně a zamyslet se, zda třeba nemají v něčem pravdu. To samozřejmě vyžaduje daleko větší úsilí, než jednoduché odmítnutí připomínek či sdělení, že na diskusi není čas.

3) Udržte hranici mezi rodinou a prací

Ano, rozhodně je to náročné. Pro dobro všech je však důležité, abyste dokázali nenosit práci domů. Právě když se doma začnou řešit pracovní věci, mohou se k čistě pracovním konfliktům přidat konflikty osobní, které budou velice emočně vypjaté a nepříjemné. Lídři rodinné firmy by proto vždy měli důsledně trvat na tom, že co je pracovní, zůstane v práci. Rozhodně není dobré, aby se to objevilo na stole při nedělním rodinném obědě. Co může pomoci? Například důsledné stanovení času a klidně i místa, na kterém se bude probírat práce a podnikání. Nikde jinde se pak nesmí nic souvisejícího s pracovními záležitostmi objevit. Jedině pak bude moci každý skutečně relaxovat a odpočívat bez toho, aby na něj mohla kdykoli zaútočit nějaká pracovní záležitost.

4) O možných problémech komunikujte často a co nejdříve

Mnoho velkých problémů začíná jako nepatrné maličkosti, které mohly být snadno vyřešeny – jen kdyby se k tomu někdo včas odhodlal. Někdy totiž skutečně stačí, když si vznikajícího konfliktu někdo všimne a začne jej co nejdříve řešit. A i když se možná vídáte pravidelně, některé záležitosti je nejlepší probrat na formálních rodinných setkáních. Ať už to je každoroční rodinná sešlost nebo zvlášť svolaná schůze, někdy pomáhá řešit problémy mimo každodenní rutinu a mimo obvyklý program. Správná komunikace totiž vyžaduje čas a ochotu druhého poslouchat. Je zřejmé, že rozvoj komunikačních schopností a vytváření příležitostí pro otevřenou komunikaci je pro snížení rizika destruktivních konfliktů zcela zásadní.

5) Když je konflikt zásadní a hluboký, obraťte se na odborníky

Některé problémy a konflikty se nepodaří vyřešit uvnitř rodiny. Když se totiž jedna nebo více stran uzavře a sveřepě trvá na svém, třebaže vyhraněném názoru, pak se může stát, že s tím nikdo další nic nesvede. Poté je třeba externí pomoc, protože ta nejlépe pomůže oddělit emoce od skutečných otázek a možných alternativ. Mediátor tak může rozhádané příbuzné provést celým vyjednáváním od vyjasnění si postojů, přes porozumění zájmům a cílům druhé strany, až po finální dohodu. Někdy se během několika hodin s externím odborníkem podaří vyřešit víc, než za mnoho let. Úkolem tohoto odborníka je primárně dohlížet na proces a správnou komunikaci tak, aby se strany maximálně dobře pochopily a eliminovaly negativní emoce, které komunikaci dokážou zcela zablokovat.

Rodinné vztahy mohou práci zkomplikovat, pak je potřeba zlepšit komunikační dovednosti

 Rodinné podnikání bývá komplikovanější díky zapojení emoční (rodinné) složky. Dochází ke konfliktním situacím vyvolaným rozdílnými rolemi v rodině a v podniku a často velmi omezenou schopností tyto role oddělovat. Manželství, blízké vztahy, protěžovaný potomek, to vše se pak může stát mnohem větší překážkou v řešení konfliktu.

Aby dynamika příbuzenských vztahů nepoškodila společnost jako celek, musí se rodiče naučit ke svým dětem přistupovat jako k zaměstnancům, tedy pokud se jedná o pracovní záležitosti.

Nakonec je vždy řešením zlepšení komunikačních dovedností v celé rodině. Důležité je si uvědomit – konflikty nelze vyloučit, konfliktům se nikdy zcela nevyhnete, musíte je proto přijmout jako běžnou část života podnikatele a rodiny. Naučte se je co nejlépe zvládat a co nejlépe a nejrychleji je řešit. Pomůže Vám to nejenom v podnikání ale i v dalších vztazích.


jak-na-to-aby-vase-rodinna-firma-ustala-vnitrni-konflikt

Jan Kubíček

Jan Kubíček je studentem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a zajímá se o aplikovanou psychologii, interní komunikaci a podnikání. Texty pro internetový portál majitelefirem.cz zpracovává se zájmem, protože si uvědomuje, že se do podnikání mohou silně promítat osobní vztahy a problémy. Jan se též věnuje přípravě článků o soft skills na web pro manažery a navštěvuje setkávání profesionálů v oblasti interní komunikace.