MajiteleFirem.cz na Twitteru MajiteleFirem.cz na Facebooku MajiteleFirem.cz na Linkedin

Jak řídit úspěšně rodinnou firmu a nezbláznit se z toho

28.1.2019 —


Rodinná firma, to někdy znamená hodně starostí. Není divu, že se mnozí ředitelé rodinných firem potýkají s přepracováním. Mají toho moc – a i přesto se leckdy cítí nedoceněni svým okolím. Nakonec mohou tito šéfové začít uvažovat o tom, že možná bude nejlepší celou firmu prodat. Začnou ji totiž nesnášet – a to je už většinou pozdě. Jak tomu předejít, aniž by přitom utrpěl rozvoj a provoz rodinné firmy? Nejlepší je vzít si příklad z úspěšných rodinných firem, jak píší Josh Baron a Rob Lachenauer.

Počítejte s tím, v čem je řízení rodinné firmy náročné

Protože rodinná firma leckdy spojuje osobní a pracovní život, může to být někdy opravdu náročné. Právě v prolínání profesního a rodinného života je velká výhoda, ale také velké riziko pro šéfa rodinné firmy. Když to začne v jedné oblasti skřípat, většinou se začnou objevovat problémy i v té druhé. Pak se snadno může stát, že je toho na člověka najednou moc. Když se pracovní neúspěchy řeší u rodinného stolu, není to nic příjemného.

článku na webu Family Business Unitedbyly popsány užitečné praktiky, které často využívají úspěšní šéfové rodinných firem, kteří myslí na oboje – na svou firmu i na své vlastní duševní zdraví.

Abyste se vždy dokázali rychle zorientovat, rozdělte si život na několik pokojů

Když jdete z kanceláře se svou dcerou, která je šéfkou IT, abyste společně jeli domů, kde už čeká syn, který je manažerem provozu, a manžel nebo manželka, která firmu spoluvlastní, mohou se tyto role proplétat tak moc, že z toho není úniku. Proto je dobré rozdělit si svůj den do čtyř pokojů. Tak, jako se obvykle různé činnosti odehrávají v koupelně, v obýváku nebo v kuchyni, tak se různé pokoje ve vaší představě mohou stát návodem k tomu, jak se v určitých situacích chovat a jak udržet pozornost tím správným směrem.

Takové pokoje mohou být následující: pokoj majitelů rodinné firmy, pokoj ředitelů a manažerů najatých pro řízení firmy a pokoj rodinný. Tyto pokoje jsou mentální pomůcka, která vám pomůže uvědomit si, kde jste a jaká je v tomto prostředí a této společnosti dynamika. Podle toho, co vás v dané chvíli čeká, o čem mluvíte a s kým, si přiřaďte pokoj, ve kterém se tato vaše diskuze nebo jiná interakce odehrává. To vám pomůže zkoncentrovat se.

Když se takto mentálně přenesete do určitého pokoje, předejdete díky tomu emočním záchvatům a náročným citovým pnutím. To je důležité, protože rozhodnutí učiněná v emotivním rozrušení zřídkakdy bývají ta správná. Je nutné umět rozpoznat, kdy se rozhodujete pod tlakem, který do dané situace nepatří. Tak se vám podaří uvažovat realističtěji a racionálněji. Když víte, co je potřeba udělat, můžete zvládnout i náročné konverzace.

Kam s dosluhujícím šéfem? Konec v ředitelské židli neznamená konec člověka

Každého šéfa rodinné firmy čeká den, kdy přestane vykonávat náročnou práci. Je dobré na to myslet – a je dobré připravit pozici nebo roli, do které takový zasloužilý člen rodiny nebo spolumajitel rodinné firmy bude moci přejít. V běžné korporaci buď jste ředitelem daného odboru nebo oddělení, nebo nejste – a pak obvykle odcházíte do jiné firmy. U rodinné firmy tomu tak nebývá, člen rodiny s firmou zůstává. A měl by v ní zůstat aktivní i poté, co z výkonné pozice odejde definitivně.

Ty nejúspěšnější rodinné firmy svým stárnoucím členům dávají vhodné role – ať už roli poradců nebo šéfů nějakých menších, ale důležitých speciálních projektů. Případně mohou nastoupit do správní rady, pokud ji firma má. Tam nakonec nejlépe zúročí své bohaté zkušenosti. Jejich identita nikdy není svázaná a omezená jen na danou výkonnou pozici, kterou dosud zastávali. Úspěšné rodinné firmy to vědí a zkušeností, které příbuzný odcházející do důchodu nasbíral, chtějí využít i nadále. Byla by škoda, aby jeho nebo její rozhled a znalosti opustily firmu zcela.

Stejně tak důležitá je i otázka nástupnictví. Ti nejlepší šéfové si nekladou jen otázku, kdo to po nich převezme, ale také co budou oni sami jednou dělat. Když se opět vrátíme k oné představě různých pokojů, který pokoj pro vás bude jednou ten, na který se soustředíte? Po opuštění pokoje výkonných ředitelů se můžete více věnovat potenciálním investorům, obchodním partnerům nebo rodině samotné. Nebo se vám možná zalíbí představa filantropických aktivit. Všechny tyto role mohou být velmi přínosné jak pro rodinu, tak pro rodinný byznys.

Pomozte mladé generaci učit se, rozvíjet a růst

To, co úspěšní lídři vnímají jako největší radost, to nemusí být jen úspěch firmy samotné a rostoucí objem zakázek. Je to především dobrý pocit z toho, když se v práci daří jejich potomkům. Ať už jde o jejich roli jako pracovníků, nebo jejich podíl na rozhodování, pokud rodinnou firmu také spoluvlastní. Vidět, jak se vlastní rodině daří a jak její mladí členové rostou a rozvíjejí se, to je vždy velice uspokojující.

Ve zmiňovaném článku Joshe Barona a Roba Lachenaueraje popsáno, jak na jednom setkání všech generací jedné rodiny bylo necelých deset spolumajitelů rodinné firmy překvapeno, když je 26letý, introvertní mladík (příslušník nejmladší generace) doslova dostal svým přehledem a hlubokými znalostmi situace firmy. Bylo prý cítit, jak se štafetový kolík v řízení byznysu pomalu začíná přesouvat směrem k další generaci. A rozhodně to pro přítomné nebyl nepříjemný pocit. Tři klíčoví firemní šéfové se dmuli pýchou nad tím, když viděli, že to nejmladší generace jistě dobře zvládne.

Nebraňte se, když mladá generace bude dělat věci trochu jinak

Rozvíjet mladé není snadné. Musí se k tomu přistupovat citlivě. Klíčové je však vědět, že cestou rozhodně není rozmazlování. Správné je dávat mladým výzvy. I kdyby měli neuspět, je dobré je nechat zažít neúspěch a pak jim pomoci zpět na nohy. Tím se naučí hodně.

Také je dobré si uvědomit, že mladí budou pravděpodobně firmu vést a řídit trochu jiným stylem než současná generace. To může být zprvu těžké přijmout, ale nakonec je takový posun jenom dobře. Nikdo přece nechce, aby jeho firma zamrzla a ustrnula v čase.


jak-ridit-uspesne-rodinnou-firmu-a-nezblaznit-se-z-toho

Jan Kubíček

Jan Kubíček je studentem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a zajímá se o aplikovanou psychologii, interní komunikaci a podnikání. Texty pro internetový portál majitelefirem.cz zpracovává se zájmem, protože si uvědomuje, že se do podnikání mohou silně promítat osobní vztahy a problémy. Jan se též věnuje přípravě článků o soft skills na web pro manažery a navštěvuje setkávání profesionálů v oblasti interní komunikace.