MajiteleFirem.cz na Twitteru MajiteleFirem.cz na Facebooku MajiteleFirem.cz na Linkedin

Jak vypadají investice rodinných firem v roce 2018?

23.7.2018 —


Web CampdenFB popisuje v rámci rozhovoru s Ahmedem Husainem, jak se loni Lombard Odier (jedna z největších soukromých bank v Evropě spravující aktiva v celkové hodnotě 222 miliard euro) rozhodla vyjít vstříc potřebám rodinných firem. V loňském roce založila tým, který se specializuje na poskytování služeb rodinným firmám. Exkluzivní servis na míru potřebám, to je to, na čem chce tato banka vystavět úspěch tohoto týmu.

Služby budou poskytovány zámožným jednotlivcům nebo podnikatelským rodinám, resp. jimi vytvořeným správcům (family offices), kteří řídí jejich rodinné investice.

Ahmed Husain, žijící v Londýně, se v Lombard Odier zabývá právě problematikou rodinných firem. V článku sdílí své postřehy ohledně současného vývoje investic rodinných firem.

Trendem ve správě rodinného jmění podle něj v poslední době je odklon od investic s pevným výnosem. Jako by už manažeři rodinných investičních portfolií neměli zájem o dluhopisy a obdobné finanční nástroje. V módě jsou méně průhledné nástroje, jako jsou např. zajištěné dluhové obligace nebo deriváty postavěné na problematických (nesplácených) půjčkách. Rodinní správci investic také postupně ustupují z dříve značně populárních investičních příležitostí v USA.

Kapitál se tak pozvolna přesouvá z fondů a akcií v USA do Evropy. V minulém roce také posiloval zájem o trhy rozvíjejících se zemí. Stále častěji jsou nakupovány akcie evropských společností. Investice rodinných firem většinou směřovaly do kontinentální Evropy. Volné peníze jsou také ukládány do nemovitostí nebo nabízeny jako rizikový kapitál pro financování společností.

A v Číně? I zde se správci rodinného jmění snaží pro své investice využívat investiční příležitosti v Evropě. Nechtějí to však dělat sami – často si na to najímají manažery, kteří pro ně investice obstarají.

Jak se proměňují investice: Více rizika a důraz na pozitivní sociální dopad

S postupným nástupem mladší generace, tedy lidí ve věku 35-40 let, neustále narůstá poptávka po investičních příležitostech do technologických firem. Ochota poskytovat peníze začínajícím firmám zkrátka narůstá. Pokračuje tedy trend ústupu od investic s pevným výnosem – více v kurzu dnes jsou rizikovější investice.

Dalším velkým trendem je důraz na to, jaké účinky má podpora té či oné firmy nebo projektu na společnost. Vydělávání peněz a přispívání k pozitivním společenským změnám se totiž zdaleka nevylučuje – a poptávka po takových investicích roste. Husain tvrdí, že se pozornost obrací na více likvidní formy investic, protože dosud byly pro podobné investice využívány relativně málo likvidní nástroje. Důraz se tedy klade na větší využití veřejně obchodovaných akcií – a umísťování kapitálu skrze tyto cenné papíry. Určitě to podle Ahmeda Husaina bude lepší než nutit investory, aby drželi tu či onu investici 5 let bez možnosti zjistit, jak dobře si vlastně reálně stojí.

Jak jsou investice nejbohatších rodinných firem spravovány?

Husain popisuje jednotlivé role. Na prvním místě bývá vlastník, případně ten kdo z investic dostává výnos, přičemž v bohaté rodině bývá také někdo, kdo má ohledně investic konečné slovo. Kromě členů rodiny se do správy majetku také zapojují rozliční poradci – většinou jde o tým 2 nebo 3 externích expertů, případně také právníků nebo správců trustů. Family office, která má na starosti správu investic, většinou shromažďuje nápady a návrhy na investování, nechává si je ohodnotit oproti nějakému srovnávacímu kritériu (benchmark) a pak si je členové daného family office navzájem představují a diskutují o nich. Také je předávají k posouzení výše zmíněným poradcům a expertům a případně finálním beneficientům. Investiční rozhodnutí pak obvykle vzejde ze společné diskuze všech těchto zainteresovaných lidí.

Ahmed Husain si všímá také toho, že do těchto family office, které spravují investice pro celou rodinu, stále častěji přicházejí experti z prostředí mimo rodiny samotné. Tito najmutí experti obvykle mají bohatou praxi ve finančnictví, typicky jde o bývalé bankéře. Ostatně i mezi nezávislými poradci se stále častěji objevují lidé se zkušenostmi právě z bankovnictví a financí.


jak-vypadaji-investice-rodinnych-firem-v-roce-2018

Jan Kubíček

Jan Kubíček je studentem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a zajímá se o aplikovanou psychologii, interní komunikaci a podnikání. Texty pro internetový portál majitelefirem.cz zpracovává se zájmem, protože si uvědomuje, že se do podnikání mohou silně promítat osobní vztahy a problémy. Jan se též věnuje přípravě článků o soft skills na web pro manažery a navštěvuje setkávání profesionálů v oblasti interní komunikace.