MajiteleFirem.cz na Twitteru MajiteleFirem.cz na Facebooku MajiteleFirem.cz na Linkedin

Jediný nástupce či více společníků? Jaká cesta je správná?

30.5.2016 — ,


Velmi často se vedou diskuse o tom, zda je nutno předat vlastnictví pouze jedné osobě či lze firmu předat i více nástupcům. Tedy jestli je nutno udržet vlastnictví podniku v rukou jedné osoby, resp. zajistit situaci, kdy má vždy jeden ze společníků rozhodující hlas. Jeden známý podnikatel toto označuje za „jazýček na vahách“. Jaká cesta je správná? Existují případy rodin a podniků, kde toto funguje po dlouhou dobu. Ale existují i případy, kde ani řešení s jediným akcionářem není výhodné.

V tomto ohledu lze citovat jeden zajímavý příklad od našich německých sousedů. Příznačným příkladem dobře fungující firmy, jejíž akcionářská struktura je rozdrobena mezi stovky členů jedné rodiny je skupina Haniel (odkaz na článek na webu – Rodina Hanielů). Společnost, které má více jak 500 společníků – členů jedné rodiny, se neustále rozvíjí a úspěšně roste. V případě této společnosti se samozřejmě nejedná o společnost ve druhé generaci vlastníků, ale již několikátou generaci po sobě. Společnost má více jak 250 letou tradici.

V České republice lze z všeobecně známých společností uvést společnost RÜCKL CRYSTAL, a.s. Její novodobý zakladatel nebo lépe řečeno obnovitel se při předání svého podniku svým dcerám opíral o silné rodinné tradice a hodnoty, které jsou právě i v případě podobných zahraničních případů tím hlavním prvkem, který pomáhá rodinnou firmu a rodinu samotnou rozvíjet i při existenci početné akcionářské skupiny.

Právní možnosti předání jsou celkem rozmanité. Od jednoduché darovací smlouvy, smlouvy o převodu podílů či akcií až po složité struktury akcionářských smluv. Nemusí být sice vždy jednoduché připravit prováděcí dokumentaci pro převod podílů na nástupce, problematičtější však bývá samotná příprava nástupce a vhodné nastavení vztahů mezi dosavadním majitelem, nástupcem a případně dalšími členy rodiny.

Je evidentní, že proces mezigenerační výměny v rodinných firmách resp. předání vlastnictví a vedení firmy nástupci je náročný proces, a to již od okamžiku zvažování, komu a jak jí předat. Úspěšné či neúspěšné zvládnutí tohoto procesu bude ovlivňovat fungování jak firmy, tak i rodiny a jejích členů po dlouhou dobu. Čím více si toto budou majitelé firem uvědomovat a budou se na tento „vnitřní projekt“ firmy i rodiny připravovat, tím více zvyšují své šance na úspěch a zvrácení známé statistiky 30/13/3 (30 firem v první generaci, 13 ve druhé a 3 firmy v generaci třetí).


Josef Toman

Josef Toman je partnerem ve společnosti CREDOS & PARTNERS s.r.o.

jediny-nastupce-ci-vice-spolecniku-jaka-cesta-je-spravna

Stanislav Servus

Stanislav Servus je zakladatelem portálu majitelefirem.cz a advokát, který se ve své více než dvacetileté praxi zaměřuje na oblast správy a ochrany rodinného majetku, oblast korporátních projektů, M&A a vytváření společných podniků. Stanislav se též dlouhodobě věnuje problematice rodinných firem, jejich vedení i vlastnictví, mezigeneračnímu transferu kapitálu, tématu svěřenských fondů, dědického plánování, a systému tzv. family business governance (včetně vytváření rodinných ústav).