MajiteleFirem.cz na Twitteru MajiteleFirem.cz na Facebooku MajiteleFirem.cz na Linkedin

Kam budou směřovat investice rodinných firem v roce 2018?

26.2.2018 — ,


Web Family Capital zpovídal pět zástupců tzv. single-family office (které spravují majetek vždy jedné konkrétní rodiny), a to včetně českého zástupce, na jejich výhledy a názory ohledně vhodných investic v aktuálním roce. Hlavní otázka tedy byla, na co se hodlají při investování jimi spravovaných (rodinných) prostředků zaměřit v roce 2018, kde vnímají příležitosti a kde naopak nabádají k opatrnosti. V následujícím článku Vám přinášíme stručné shrnutí získaných odpovědí.

Začněme úvahami partnera české single-family office Consillium, pana Ladislava Sekerky. Podle něj je v případě investování peněz zámožné rodiny dobré dívat se na střednědobou až dlouhodobou perspektivu té které investice, aby bylo jasné, zda potřebám rodiny bude vyhovovat, nebo ne. Pan Sekerka uvedl, že Consillium investuje jednak jako přímý a hlavní investor, ale někdy investuje také pouze jako spoluinvestor. Co se týče poměrně módního segmentu kryptoměn, pan Sekerka pro Family Capital uvedl, že je sledují, ale zůstávají pasivní, a to jelikož u těchto aktiv je velmi obtížné odhadnout jejich skutečnou reálně udržitelnou cenu.

Peter Pauley, šéf investic (CIO) single family office Seven Valleys, která spravuje majetek jedné bohaté čínské rodině, doporučuje být disciplinovaný a vyvarovat se lákavých nových investic, které mohou vypadat dobře, ale čísla prostě nevycházejí. Zdůrazňuje princip – kupujeme hodnotu a kontrolujeme risk. Pro zajímavost lze uvést, že jím vedená family office také investovala do projektů zaměřených na rozvoj umělé inteligence, ale i ohledně tohoto segmentu upozornil, že i zde je však značné riziko davového myšlení a přemrštěných cen, které neodpovídají skutečné hodnotě.

Pauley tvrdí, že monetární politika dost pokřivila veškeré investiční příležitosti. Levné peníze a levné zadlužení investicím neprospívají. Není jisté, jak se situace bude vyvíjet dál, a proto se přiklání k nákupu skutečných hodnot. Neustále také přehodnocuje investiční výhled veškerých investic. Někdy se stane, že ostatní zrovna nabízejí dobrou cenu a má smysl investici prodat a opustit ji. Celkově se však prý dá očekávat, že rok 2018 bude investičně daleko zajímavější, než byl rok předchozí.

Šéf single family office J Leon Group sídlící ve Spojeném království, Paddy Walker, popisuje, že 22 % z veškerých investičních prostředků rodiny, pro kterou spravuje jmění, zůstává i nadále vloženo do privátních investičních fondů. Během posledních let se snažil omezit investice do britských komerčních nemovitostí. Nyní je do tohoto odvětví zainvestováno asi 30 % prostředků a na této úrovni to také nejspíš zůstane. Do hedgeových fondů, které se zaměřují na vysoce rizikové, ale také vysoce ziskové investice, peníze moc nedává a ani to nechce měnit. Důraz se však snaží klást na důkladnou diverzifikaci – kromě oněch nemovitostí, které tvoří spolehlivé jádro spravovaných investičních prostředků.

Oslovena byla také family office AlTouq ze Saudské Arábie. Podle názoru jejího šéfa investic Ashera Noora bude rok 2018 divoký, a to především pokud jde o investice ve vyspělých zemích. Může se klidně stát, že obrovské zhodnocení bitcoinu poplete hlavu mnoha investorům, kteří se nespokojí se střídmými výnosy standardních investic. Takové nepromyšlené investice se však mohou krutě vymstít. Mnoho lidí, kteří do bitcoinu a podobných investičních příležitostí ještě nenaskočili, mohou mít pocit, že přicházejí o svůj podíl na něčem, na čem se už skoro každý výrazně obohatil. Firmy spravující majetek pro úspěšné podnikatelské rodiny by se však neměly nechat strhnout. Není prý potřeba vrhat se do riskantních investic, kterým se firmy spravující rodinné investice dosud vyhýbaly. V určitých zemích může být dosaženo dobrého zhodnocení především na nemovitostních trzích a trzích s cennými papíry. Samozřejmě se vyplatí pečlivě sledovat startupy, které mohou být velmi dobrou příležitostí k investici.

Portfolio manažer londýnské family office Man Capital Marc Posso (spravující majetek rodiny Mansour) nám doporučuje, abychom byli optimističtí, aspoň co se týká dlouhodobého výhledu. V roce 2018 můžeme očekávat občasné zastavení růstu, ale i tak se najdou celkem dobré investiční příležitosti. Mimo jiné se doporučuje zaměřit na Čínu, která má růstový potenciál. V Evropě chce také více investovat do některých sektorů, protože je dobré, když je investor vnímán jako strategický partner a to v Evropě jde.

A co si myslí o kryptoměnách? Bylo by dobré, aby byly více regulovány, protože teprve pak začne uvažovat o nějaké větší investici. I nadále však hodlá tuto oblast sledovat a celkově ji pokládá za slibnou.
S hedgeovými fondy je opatrný. Pokud se však vrátí volatilita, bude výhodné mít v nich uloženou aspoň část investičních prostředků. V oblasti privátních investičních fondů by však lidé měli být opatrní, protože tam podle něj dochází k předraženým obchodům, které se patrně nevyplatí.

Shrnutí

Výše uvedené názory ukazují, že správci značných rodinných jmění jsou většinou spíše konzervativní, jelikož sledují dlouhodobé cíle ochrany a udržení rodinného majetku. Je pro ně podstatná dlouhodobá hodnota nabývaného aktiva a zároveň vhodná kontrola a posouzení souvisejících rizik. Jak je však zřejmé, i správci rodinného majetku jsou připraveni činit riskantnější investice, včetně investic do hedge fondů a dokonce i kryptoměn.


kam-budou-smerovat-investice-rodinnych-firem-v-roce-2018

Jan Kubíček

Jan Kubíček je studentem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a zajímá se o aplikovanou psychologii, interní komunikaci a podnikání. Texty pro internetový portál majitelefirem.cz zpracovává se zájmem, protože si uvědomuje, že se do podnikání mohou silně promítat osobní vztahy a problémy. Jan se též věnuje přípravě článků o soft skills na web pro manažery a navštěvuje setkávání profesionálů v oblasti interní komunikace.

kam-budou-smerovat-investice-rodinnych-firem-v-roce-2018

Stanislav Servus

Stanislav Servus je zakladatelem portálu majitelefirem.cz a advokát, který se ve své více než dvacetileté praxi zaměřuje na oblast správy a ochrany rodinného majetku, oblast korporátních projektů, M&A a vytváření společných podniků. Stanislav se též dlouhodobě věnuje problematice rodinných firem, jejich vedení i vlastnictví, mezigeneračnímu transferu kapitálu, tématu svěřenských fondů, dědického plánování, a systému tzv. family business governance (včetně vytváření rodinných ústav).