MajiteleFirem.cz na Twitteru MajiteleFirem.cz na Facebooku MajiteleFirem.cz na Linkedin

Kamenosochařství & restaurátorství Pánek

21.11.2016 —


V rámci publikování příběhů českých rodinných firem Vám přinášíme příběh pravděpodobně nejstarší české rodinné firmy. Tato rodinná firma má za sebou úctyhodnou historii – funguje již přes 300 let. Za tu dobu zrestaurovala stovky uměleckých děl. Rodinné Kamenosochařství a restaurátorství Pánek má provozovnu v Říčanech.

Spisovatel Adolf Branald napsal o tehdejším Pánkovi, že: „… tak důvěrně zná těla bohyň, anatomii andělských křídel a plastiku obřích svalů, že stačí položit dlaň – a jako by se představili: Žehrovice. Já jsem Pánek. A postava z kamene hned ví své – i když pravděpodobně neví, který Pánek.“

Spisovatel na webu rodinné firmy Kamenosochařství & restaurátorství Bohumil Pánek popisuje, jak od roku 1689 restaurovala a obnovovala slavné sochy nepřetržitá řada otců, synů a vnuků. Všichni z nich kamenu jako materiálu hluboce rozuměli a dovedli s ním skvělé věci. Z generace na generaci si odevzdávali nadšení pro kamenickou práci, nářadí a rodinnou firmu. Můžeme tedy bez nadsázky říct, že rod Pánků je rodem kameníků odjakživa. Zkušenosti s tímto řemeslem a uměním byly po celá staletí předávány z otce na syna. Jejich společná práce je tím, co rodinu provází již velmi dlouho.

Od kašen po nejslavnější katedrálu

Rodinná firma se věnuje restaurátorským pracím, kamenickým pracím, ale také třeba rekonstrukci objektů. Firma pracovala na Jízdárně a Ludvíkově křídle Pražského hradu i na 1. nádvoří tamtéž. Renovovány byly především fasády a sochařské prvky. Pod rukou některého člena rodu Pánků prošlo ozdravnou kúrou i několik českých zámků. Mimo jiné však třeba i katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha (známá také jen jako katedrála sv. Víta) v Praze. Mezi další objekty, na kterých Pánek pracoval, patří např. Národní a Stavovské divadlo, Rudolfinum, Královský letohrádek, Anežský klášter nebo Emauzský klášter… ale také třeba kašny a promenády v lázeňských městech (Karlovy Vary, Františkovy Lázně, Luhačovice). Rodinná firma restaurovala také mnoho kaplí a pomníků. Více o realizovaných zakázkách, spolu s fotografiemi, najdete na firemním webu www.panek-kamen.cz/historie.

Nástupnictví se nakonec zdařilo

Pan Bohumil Pánek starší po vyučení vystudoval obor kamenosochařství a řezbářství spolu s restaurátorskou specializací na střední uměleckoprůmyslové škole. 40 let pracoval v družstvu Kámen, ze kterého po roce 1989 vystoupil, krátce pracoval jako restauratér a od roku 1990 podniká. V roce 2001 předal řízení svému synovi, Bohumilu mladšímu.

Chvíli to však vypadalo, že Bohumil mladší rodinnou tradici nepřevezme. V oné kritické době probíhal rodinný spor a vypadalo to, že Bohumil Pánek mladší bude spíše studovat práva. Bohumil Pánek starší říká, že to tehdy „vzal trochu do svých rukou“. Jeho syn tedy vystudoval nejprve stavební průmyslovku a pak Kamenickou a sochařskou školu v Hořicích v Podkrkonoší. Povedlo se – řemeslo se mu zalíbilo a firmu převzal.


kamenosocharstvi-restauratorstvi-panek

Jan Kubíček

Jan Kubíček je studentem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a zajímá se o aplikovanou psychologii, interní komunikaci a podnikání. Texty pro internetový portál majitelefirem.cz zpracovává se zájmem, protože si uvědomuje, že se do podnikání mohou silně promítat osobní vztahy a problémy. Jan se též věnuje přípravě článků o soft skills na web pro manažery a navštěvuje setkávání profesionálů v oblasti interní komunikace.