MajiteleFirem.cz na Twitteru MajiteleFirem.cz na Facebooku MajiteleFirem.cz na Linkedin

Kulatý stůl k rodinnému podnikání

31.10.2017 —


Pod vedením prof. I. Jáče byl v období 2016 až 2017 na Technické univerzitě Liberec realizován projekt aplikovaného výzkumu zaměřený na otázku rodinného podnikání jako nástroje ke zmírnění regionálních disparit.

Součástí projektu byla realizace celorepublikového výzkumu zaměřeného na rodinné podnikání v obcích do 2000 obyvatel a tvorba vzdělávacího systému pro rodinné podnikání v prezenční formě i celoživotního vzdělávání.

Na základě zjištění z výzkumu byly připraveny otázky k panelové diskuzi, která proběhla 11. 9. 2017 v rámci konference Liberecké ekonomické fórum LEF 2017 na půdě Technické univerzity v Liberci.

Pod vedením moderátora Ing. Jaroslava Demla, Ph.D. se do diskuze zapojili:

Účastníci diskuze se věnovali následujícím tématům spojeným s rodinnými firmami v České republice připraveným na základě výsledků výše zmíněného výzkumu.

Zabývali se společenským statutem, který rodinné podnikání má, atraktivností rodinných firem pro dnešní mladou generaci (tzv. generaci M, kterou můžeme označit také jako internetovou generaci) či otázkou soběstačnosti nebo naopak nutné podpory rodinných firem. Probíral se také pohled veřejnosti na rodinné podnikání a snaha o zařazení principů, okolností a souvislostí rodinného podnikání do systému vzdělávání.

Setkání bylo zakončeno debatou na téma budoucnost rodinných firem v České republice.

Shrňme si krátce hlavní závěry tohoto kulatého stolu:


kulaty-stul-k-rodinnemu-podnikani

Anna Puklová

Anna Puklová je redaktorkou a editorkou internetového portálu majitelefirem.cz od jeho vzniku. Vedle psaní článků se stará o tvorbu redakčního plánu a chod redakce. Má vystudovaný magisterský obor Mediální studia na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy a v současné době dokončuje magisterský obor Mezinárodní vztahy na téže fakultě.