MajiteleFirem.cz na Twitteru MajiteleFirem.cz na Facebooku MajiteleFirem.cz na Linkedin

Kurz Strategie rodinných firem na Vysoké škole ekonomické v Praze

5.12.2016 —


I v České republice konečně došlo ke vzniku a zahájení prvního vysokoškolského kurzu v oblasti rodinných firem. Jedná se o počin, který je v oblasti střední a východní Evropy stále poměrně ojedinělý.

Od zimního semestru akademického roku 2016/17 se na Fakultě podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze začal vyučovat volitelný předmět Strategie rodinných firem. Hlavním garantem daného předmětu je pan doc. Ing. Jiří Hnilica, a druhým stálým vyučujícím je Stanislav Servus. Do daného kurzu však budou také zapojeni majitelé českých rodinných firem, akademičtí pracovníci Fakulty podnikohospodářské, odborníci z praxe a snad se podaří pro některé přednášky zajistit též zahraniční experty.

Je nutno uvést, že na řadě významných zahraničních univerzit existují jak vzdělávací programy, tak probíhá výzkumná činnost zaměřená na rodinné firmy (Harvard Business School, Lancaster University, IMD, Kellog School of Management, Jönköping University, Universität Witten/Herdecke, Yale University, University of St. Gallen a mnoho dalších). S celou řadou těchto škol Vysoká škola ekonomická v Praze spolupracuje. Lze uvést například Wirtschaftsuniversität Wien (Vídeň), ESADE Business School (Barcelona) a Università Bocconi (Milán).

Tým pana doc. Ing. Jiřího Hnilici, který daný projekt na Vysoké škole ekonomické v Praze vede a garantuje, však jde ještě dále. Od 1. 1. 2017 je plánováno spuštění činnosti výzkumného centra zaměřeného na rodinné firmy (Centrum pro strategické řízení rodinných firem) a snad již od příštího akademického roku i tzv. vedlejší specializace – Strategie a rodinné firmy. Každý student Vysoké školy ekonomické v Praze si volí ke svému hlavnímu magisterskému oboru ještě tzv. vedlejší specializaci, která je i součástí státní závěrečné zkoušky. Dle vyjádření pana doc. Hnilici vedlejší specializace tvoří čtvrtinu zátěže navazujícího magisterského studia.

Na koho se má daný program zaměřit? Cílovou skupinou je zejména nastupující generace majitelů rodinných firem z řad studentů Vysoké školy ekonomické. Program však necílí pouze na ně. Měl by nabídnout pohled na problematiku fungování a rozvoje rodinných firem všem zájemcům, kteří by se ve své budoucí kariéře mohli s rodinnou firmou potkat.


kurz-strategie-rodinnych-firem-na-vysoke-skole-ekonomicke-v-praze

Stanislav Servus

Stanislav Servus je zakladatelem portálu majitelefirem.cz a advokát, který se ve své více než dvacetileté praxi zaměřuje na oblast správy a ochrany rodinného majetku, oblast korporátních projektů, M&A a vytváření společných podniků. Stanislav se též dlouhodobě věnuje problematice rodinných firem, jejich vedení i vlastnictví, mezigeneračnímu transferu kapitálu, tématu svěřenských fondů, dědického plánování, a systému tzv. family business governance (včetně vytváření rodinných ústav).