MajiteleFirem.cz na Twitteru MajiteleFirem.cz na Facebooku MajiteleFirem.cz na Linkedin

Lego: Příběh celosvětově známé hračky

22.1.2018 —


Dánský tesař Ole Kirk Christiansen začínal v 1. polovině 20. století jako výrobce dřevěného nábytku. Svoji dílnu provozoval již od roku 1916 ve vesnici Billund v Dánsku. Oleho začátky nebyly jednoduché. Roku 1924 zachvátil jeho dílnu i dům požár. Proto se Ole musel přestěhovat i se svojí rodinou jinam. Další rána osudu přišla v roce 1932, když mu náhle zemřela manželka, se kterou měl čtyři děti. S výrobou dětských hraček z odpadu ze dřeva začal za velké hospodářské krize na začátku 30. let díky velké zakázce, kterou dostal od místního velkoobchodníka. Ten ovšem zkrachoval, a tak musel Ole rozvážet svoje hračky vlastním automobilem do blízkého i dalekého okolí. Hračky se mu podařilo prodat, a tak byla jeho živnost zachráněna. Rodinnou se firma stala již v roce 1934, když do ní již ve svých čtrnácti letech nastoupl Oleho syn Godfred Kirk Christiansen.

Ve stejném roce také hračky a firma dostala své jméno LEGO, které bylo odvozeno od dánského „Leg godt“, což v překladu znamená „dobře si hraj“. Ole překonal krizová 30. léta, a tak již na začátku let čtyřicátých byly jeho hračky známé po celém Dánsku. Ovšem v roce 1942 továrna znovu vyhořela. Ole se rozhodl přeměnit negativní věc na pozitivní a postavil fabriku ještě větší a modernější.

Dalším mezníkem byl rok 1947, kdy se firma rozhodla vyrábět hračky z plastu, zejména známé stavebnicové kostky, které nebyly ovšem žádnou novinkou. Problém těchto stavebnic byl s nopky, jež špatně držely kostky pohromadě. Tuto záležitost firma LEGO v roce 1957 úspěšně vyřešila využitím prázdného prostoru uvnitř plastových kostek. O rok později si také nechala tuto inovaci patentovat. Bohužel rok 1958 nebyl pouze faktickým zrodem originálních stavebnicových částí LEGA, ale také rokem úmrtí zakladatele Oleho Kirka Christiansena.

Na rodinnou firmu to mělo značný dopad, ale jelikož byl jeho syn už dlouho ve firmě a fakticky jí již několik let vedl, tak to chod společnosti významně neomezilo. Zavedení výroby z plastu v roce 1960 zcela vytlačilo výrobu dřevěných hraček. Godtfred zdědil po svém otci podnikatelského ducha. Nejen že vedl expanzi do dalších zemí, ale investoval i do stavby podnikového letiště, které se stalo druhým největším v Dánsku. Firma také zavedla oddělení výzkumu, které se věnovalo inovacím.

Velký marketingový tah bylo v roce 1968 otevření tzv. Legolandu, ve kterém se nacházely modely slavných budov z celého světa. Na konci 60. let se také stavebnicové „portfolio“ firmy rozrostlo o LEGO Technic, Legoland Space a podobné. V 70. letech do rodinného podniku nastoupila již třetí generace, a to v osobě Kjelda Kirka Kristiansena, vnuka Oleho. Společnost se dále rozrůstala jak o stavebnice pro nejmenší, které byly tvořeny několika násobně většími kostky, tak pro starší děti, které musely při stavbě zejména technických modelů uplatnit svoji zručnost. Útlum prodeje jejich stavebnic nastal v 90. letech minulého století, kdy se i mezi dětmi rozšířily osobní počítače. Na tuto situaci firma LEGO reagovala výrobou dalších tematických sérií.

Jen těžko mohl Ole Kirk Christiansen dohlédnout vlivu svých hraček, které dělal ve 30. letech z dřevěného odpadu. Určitě by Oleho potěšil fakt, že stavebnice LEGO je jednou z nejrozšířenějších hraček na světě. Prodej výrobků rodinného podniku se rozšířil do více než 130 zemí, LEGO bylo vyhlášeno hračkou století a Kjrld Kirk Kristiansen byl v roce 2017 nejbohatším Dánem.


lego-pribeh-celosvetove-zname-hracky

Petr Štěrba

Petr Štěrba je studentem posledního ročníku Filosofické fakulty Univerzity Karlovy a posledního ročníku Vysoké školy ekonomické v Praze. V rámci svého studia se Petr věnuje hospodářským dějinám a ekonomii. Při psaní článků pro webový portál majitelefirem.cz se zaměřuje především na příběhy českých i zahraničních rodinných firem.