MajiteleFirem.cz na Twitteru MajiteleFirem.cz na Facebooku MajiteleFirem.cz na Linkedin

Lekce vedení firmy: „Prořezání stromu“ nebo „Inkluze“

25.2.2019 —


Každá rodinná firma má svá specifika a nelze proto říci, že by existoval jeden způsob vedení či vlastnění rodinné firmy, který zaručí úspěch a dlouhodobost. Právě tímto tématem se zabývá článek Marty Widz a Benoît Leleuxe na stránkách Family Firm Institute. Autoři článku na příkladu dvou konkrétních firem představují dvě zcela odlišné filosofie, jak rodinnou firmu vlastnit.

Jebsen & Jessen

Firma Jebsen & Jessen zastává tzv. filosofii prořezaného stromu nebo jinými slovy „jeden kapitán – jedna loď“. Vlastnictví této rodinné firmy bylo již od nepaměti soustředěno do velmi malého počtu rukou. V současné době je Hans Michael Jebsen hlavním vlastníkem Jebsen & Co. a Heinrich Jessen hlavním vlastníkem Jebsen & Jessen. Další firemní subjekty jsou vedeny na základě vyrovnaného rozdělení podílů a konsenzuálního rozhodovacího procesu.

Každý hlavní vlastník si vybere svého nástupce, který musí být zaměstnaný ve firmě a být schválen rodinou. Hlavní rodinní vlastníci se také mohou rozhodnout rozšířit vlastnictví mimo firmu, konkrétně do rukou klíčových členů managementu. Ti však musí svůj podíl prodat zpět v momentě odchodu do důchodu.     

J.M. Huber Corporation

Členové rodiny Huber mají volnost v předávání podílů svým dětem a manželům či manželkám. Vzhledem k této volnosti má rodinná firma v roce 2018 více než 220 vlastníků, členů jedné rodiny. Naopak členové rodiny nejsou členy rady ani nezastávají vysoké pozice.

Rodina se pravidelně každý rok schází na rodinném víkendovém setkání, které je klíčovým důkazem jednotnosti této rodiny. Každoročně se zde sejde více než 100 rodinných příslušníků. Dalším důležitým pilířem této firmy je šíření informací. Speciálně sestavený Shareholder Communication Team má na starosti rozesílání pravidelného newsletteru Huber Board Insights a také NextGen Connection newsletter. Již v 80. letech 20. století byl ve firmě založen tréninkový program pro ředitele a Huberova univerzita pro vlastníky firmy.

Vlastnické filosofie

Obě dvě výše popsané filosofie vlastnění a vedení firmy můžeme považovat za dva extrémy na pomyslné přímce, mezi kterými je mnoho prostoru pro jiné smíšené modely. Každá rodinná firma je velmi specifická a strategie týkající se vlastnění i vedení firmy jsou běžně zakořeněné hluboko v historii firmy. Z pohledu poradce je vždy nutné konkrétní rodinnou firmu podrobně poznat a připravit jí rady ohledně vlastnictví či vedení firmy přímo na míru.


lekce-vedeni-firmy-prorezani-stromu-nebo-inkluze

Anna Puklová

Anna Puklová je redaktorkou a editorkou internetového portálu majitelefirem.cz od jeho vzniku. Vedle psaní článků se stará o tvorbu redakčního plánu a chod redakce. Má vystudovaný magisterský obor Mediální studia na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy a v současné době dokončuje magisterský obor Mezinárodní vztahy na téže fakultě.