MajiteleFirem.cz na Twitteru MajiteleFirem.cz na Facebooku MajiteleFirem.cz na Linkedin

LIKO-S: Nejlepší je být nejlepší

9.5.2016 —


Firma LIKO-S zabývající se stavbou montovaných hal pro podnikání, výrobou a montáží interiérových příček či montáží kovových konstrukcí a technologických systémů je jednou z úspěšných rodinných firem na českém trhu. O jejím úspěchu svědčí i vítezství v soutěži Rodinná firma roku 2014. Dovolujeme si Vám přinést rozhovor s panem Liborem Musilem, zakladatelem a předsedou představenstva firmy LIKO-S a členem představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR.

Asociace malých a středních podniků velmi podporuje rozvoj rodinných firem. V čem Vy osobně spatřujete jejich hlavní význam pro české hospodářství?

České rodinné firmy jsou zdravé podniky, které většinou vznikly brzy po revoluci a byly budovány postupně z minima do dnešní podoby, která snese srovnání s evropskou a světovou konkurencí. Jejich majitelé jsou zkušení pracovití odborníci a zapálení byznysmeni, dnes schopní konkurovat svými výrobky a službami komukoliv ze zahraničí. Jsme srostlí s regionem a se zemí, kde vyrůstaly naše firmy a naše děti. České rodinné firmy přinášejí zemi stabilitu a postupný organický a vyvážený růst.

Podělíte se s námi o Váš aktuální pohled na oblast rodinných firem – máte nějakou statistiku o jejich počtech u nás?

Přesnou statistiku rodinných firem v naší zemi teprve tvoříme ve spolupráci s Českých statistickým úřadem. Nicméně se dá říci, že většina firem budovaných v posledních 25 letech jsou firmy rodinné. Nyní je důležité období, aby se jejich majitelé pokusili vlastnictví předat na další generaci a tyto firmy se neprodávaly a neskončily v rukou zahraničních investorů či neprůhledných investičních fondů a tím se vytratila podstata rodinného podnikání.

V čem vidíte hlavní silné stránky rodinných firem? V čem jsou naopak jejich slabiny a na co by si tedy měly dávat pozor?

Pro své obchodní partnery a zaměstnance jsou rodinné firmy jistotou. Je jasné, kdo jsou „rozhodovači“ a podle osobností majitelů a vývoje v poslední době je možné předvídat nejbližší budoucnost firmy. Rozhodovací procesy jsou průhlednější a hlavně kompetentní. To mimo jiné znamená, že vlastníci rodinných firem jsou ochotni přijímat i velkou osobní odpovědnost, rozhodování je rychlejší. Aktivní zaměstnanci mohou v kontaktu s majiteli uplatňovat své nápady. Vlastníci rodinných firem posuzují své zaměstnance podle výkonu a přínosu a většinou mají o svých lidech detailní přehled. Zaměstnanci v rodinných firmách mají svůj osud ve svých rukou, nerozhodne o nich nějaká manažerská porada zasedající nad výsledky v tabulce bez znalosti důležitých okolností. Na druhé straně nevýhodou rodinných firem může být autoritativní přístup majitele k řízení, který může být překážkou růstu talentů a rozvoje firmy. Nicméně tyto handicapy může řešit právě generační výměna ve vedení.

Jaké jsou dle Vás největší výzvy, které stojí před českými rodinnými firmami. Jak hodnotíte přípravu českých firem na dané výzvy? Připravují se správně?

Výzvou pro zakladatele v této době je příprava nástupníků, jejich vzdělání, praxe, uvedení do firmy, sladění s managementem a zvládnutí vlastního včasného odchodu z firmy. Výzvou pro dědice firem je rozhodnout se o svém vztahu k rodinnému jmění, zda ho chtějí spravovat aktivně či pasivně anebo o tuto činnost nemají zájem. Nástupci mají svoji roli stejně složitou, jako kdysi měli jejich rodiče – zakladatelé. Musí převzít osobní odpovědnost za osud mnoha lidí a majetku v rodinném vlastnictví. Vlastníci a jejich nástupci by si měli uvědomit, že projekt předání firmy vyžaduje také teoretickou přípravu. Je možné ho dělat intuitivně, jak jsme byli zvyklí dělat mnoho projektů v kariéře podnikatele, jenže u projektu nástupnictví se za chyby většinou velmi draho platí. A tou nejvyšší cenou často bývá rozpad celé rodiny. Z toho důvodu by měli čeští majitelé a jejich děti hledat možnosti vzdělání a konzultací v zahraničí, kde s touto problematikou mají lektoři a učitelé zkušenosti po mnoho desítek let.

V čem potřebují české rodinné firmy nejvíce pomoci? Jak by měla podpora ze strany státu vypadat?

Státní představitelé by měli otáčet svoji pozornost k českým rodinným firmám a jejich majitelům dopřávat respektu a společenské prestiže. To povede k tomu, že rodinné firmy budou více „sexy“ pro zaměstnance a také více motivovat novou generaci k jejich převzetí. Dosud byla pozornost vrcholových činitelů obrácena k zahraničním investorům zahrnovaným výhodami a pobídkami, o významu rodinných firem se mlčelo. S tím souvisí i vypisování pobídek právě pro české rodinné firmy. Tyto firmy dokáží zvýšit zaměstnanost v naší zemi s daleko nižšími náklady než zahraniční korporáty zatěžkané obrovskými režiemi. Je třeba daňově podpořit i náklady na kvalitní vzdělávání vlastníků a nastupující generace stejně jako vzdělávání vrcholového managementu v rodinných firmách.

Vím, že velmi podporujete vzdělávání v této oblasti. Můžete nám Vaše úsilí přiblížit?

V rámci AMSP pořádáme seriál kulatých stolů pro majitele a nástupníky v rodinných firmách. Na těchto akcích mohou mezi sebou sdílet svoje bezprostřední zkušenosti. Asociace podporuje konference a odborné semináře okolo rodinných firem. V naší firmě nyní aplikujeme zahraniční vzdělávání pro naši „next generation“ a pro vrcholový management.

Můžete nám říci více o plánech a projektech AMSP v této oblasti?

Pro AMSP je téma rodinných firem jedním z nejdůležitějších nyní i v budoucnosti. Cítíme se jako hlavní autorita v zastupování jejich zájmů vůči státu. Projekt rodinných firem stále rozvíjíme a chceme dosáhnout legálního ukotvení rodinných firem do právního řádu ČR.

Máte nějaké cíle/přání, kam byste chtěli rodinné podnikání a rodinné firmy v České republice posunout během následujících pěti let?

Význam českých rodinných firem pro stabilitu a hospodářský růst v naší zemi dotáhnout až k legislativnímu ukotvení. Tím souběžně vytvořit lepší podmínky pro český rodinný byznys, které povedou k tomu, že proces předávání firemního majetku na další generaci bude právě v naší zemi nejúspěšnější v Evropě a třeba na světě.

Přejděme k pár otázkám na Vaší vlastní firmu. Co bylo původním stimulem pro Vaše podnikání? Jaké byly začátky Vaší firmy a jak tyto začátky hodnotíte?

Stimulem byla touha po svobodě. Věřil jsem si a chtěl věci dělat po svém a něco vybudovat. Začátky byly krásné a rád na ně vzpomínám. Byla to velmi náročná doba, která mne i lidi okolo plně pohltila a s odstupem jsme mohli vidět výsledky své práce.

Chcete budovat Vaši firmu jako rodinnou?

Snažíme se o to již 5 let a věříme, že se nám to společně podaří. Do genů naší společnosti chceme pro další pokolení zahrnout vůli o úspěšné předání rodinné firmy každé nastupující generaci.

Dokážete se podělit o to, jak zapojit členy rodiny a na co v tomto ohledu dávat pozor?

Od určitého věku nejednat s dětmi jako s dětmi, ale jako s budoucími majiteli rodinného majetku a připravovat je na tuto roli. Stanovit jasná pravidla komunikace v byznys rodině. Udělat si společně plán a společně ho vyhodnocovat. Umět zavčas odejít a najít další smysl života mimo vrcholovou roli ve firmě. Radovat se z malých úspěchů nástupců a být připraven i na jejich prohry.

Jaká jsou pozitiva/negativa při zapojení rodiny do podnikání?

Rodinná firma se může stát lepidlem rodiny, ale také dynamitem v rodinných vztazích. To je třeba hlídat.

Jak se stavíte k zapojení další generace Vaší rodiny? Máte vymezeny nějaké požadavky pro jejich vstup do vedení společnosti?

Naše děti postupují podle našeho společného plánu po stupních, postupně přebírají více zodpovědnosti a sledujeme, jak si s tím radí. Jsme připraveni firmu upravit tak, aby vyhovovala právě jejich silným stránkám.

Jaký je vztah rodinného podniku a jeho zaměstnanců?

Firemní kultura v rodinné firmě je dána osobností zakladatele. Nicméně se zdá daleko příjemnější pro kvalitní zaměstnance, než tomu bývá v případě korporátu. V rodinné firmě má zaměstnanec blíže k hodnotícímu a rozhodovacímu procesu než v neosobním korporátu. Stejně tak vlastník je více zapojen do vlastního byznysu než v případě neaktivních držitelů akcií podniků.

Vaše hlavní zásady pro vedení firmy?

Nejlepší je být nejlepší, důležitost detailů, podporovat individualismus, nejvyšší kvalita produktů a služeb, dennodenní inovace i za cenu chyb, neformálnost jako podpora komunikace, růst a zisk s radostí a to nikdy na úkor všech předchozích zásad. Mezi zásady také patří, že vítěz nikdy nepodvádí.

Jaký by měl být ideální společník rodinné firmy?

Firmy jsou zde pro to, aby se rozvíjely a ovlivňovaly své zaměstnance a své okolí. Majitelé a společníci firem toto musí mít v genech. Jinak se společenský vývoj zastavuje a společnost chátrá.


liko-s-nejlepsi-je-byt-nejlepsi

Stanislav Servus

Stanislav Servus je zakladatelem portálu majitelefirem.cz a advokát, který se ve své více než dvacetileté praxi zaměřuje na oblast správy a ochrany rodinného majetku, oblast korporátních projektů, M&A a vytváření společných podniků. Stanislav se též dlouhodobě věnuje problematice rodinných firem, jejich vedení i vlastnictví, mezigeneračnímu transferu kapitálu, tématu svěřenských fondů, dědického plánování, a systému tzv. family business governance (včetně vytváření rodinných ústav).