MajiteleFirem.cz na Twitteru MajiteleFirem.cz na Facebooku MajiteleFirem.cz na Linkedin

Několik situací, ve kterých nezbývá než zvážit prodej firmy

9.1.2017 — ,


Prodat rodinnou firmu? Mnoho majitelů o této možnosti slyší jen nerado a slovo „exit“ je pro ně skoro nadávkou. Bohužel však někdy není zbytí a i tato alternativa se musí diskutovat.

I když nás k naší firmě váže emoční pouto, někdy je třeba za účelem ochrany firmy i rodinného majetku hledat řešení i mimo rodinu. Může to být těžké – vždyť jde o něco, co jsme vybudovali od základů a rozvíjeli celou řadu let (s obrovským osobním i finančním nasazením) nebo třeba přijali jako rodinné dědictví, jako odkaz našich předků. Jenže jsou chvíle, kdy je potřeba podívat se na věci realisticky a bez ohledu na nostalgii a emoce udělat rozhodnutí, které bude racionální a bude po důkladném zvážení nejlepší jak pro firmu samotnou, tak i pro danou rodinu.

Poradenská společnost KPMG se na svém webu věnovaném problematice rodinných firem kpmgfamilybusiness.com zamýšlí nad tím, kdy je dobré prodej rodinné firmy, když ne přímo uskutečnit, tak alespoň zvážit. Vybrané situace, které autorka textu Beverly J. Johnson uvádí, se snažíme níže shrnout a doplnit o naše pohledy založené jednak na studiu dalších podobných případů tak na naší praxi.

Před popisem níže uvedených jednotlivých situací bychom však chtěli zdůraznit několik věcí, které jsou v tomto ohledu poměrně důležité:

V níže uvedených případech je zřejmé, že pro majitele a management firmy bude vždy důležité si říci, zda jsou schopni firmu rozvíjet dále. U majitelů je pak též důležité to, co pro ně má přednost – udržení firmy pod vlastní kontrolou (se všemi pozitivy a negativy s tím souvisejícími) či její záchrana a rozvoj.

Tyto situace samozřejmě mohou nastat i naráz, což na vás i firmu vyvine o to větší tlak. První 4 nastávají především vlivem externích faktorů, další 2 mají spíše interní charakter.

V určitých situacích bude pro firmu nezbytné, aby pro zachování stávajícího stavu a pro další rozvoj učinila podstatnou finanční investici (ať už do nového strojního vybavení, nových technologií, marketingu atd.).

Pak nastává z pohledu vlastníků řada otázek. Je reálné získat dané prostředky? Je pro vás důležité, aby se vám investice vrátily ještě za vašeho života? Máte dostatek odhodlání a energie na to, abyste se pustili do rizika, že daný projekt také nemusí uspět? Investici si musíte zkrátka obhájit především sami před sebou.

Někdy peníze samotné nestačí a pak se může nabízet úvaha, zda není pro rozvoj firmy lepší zapojit nového partnera. Partnera, kterému firmu či její část možná i prodáte, ale který bude reálně schopen firmu rozvíjet a ochránit tak dlouho budované dílo a pracovní místa. Nebo ji můžete prodat někomu, kdo má zkušené manažery, infrastrukturu a distribuční síť, kterou vy třeba nemáte (ale víte, že je pro další fungování nezbytná).

Samozřejmě je možné vytvořit i společný podnik, na kterém se budete podílet s novým společníkem. Pak můžete mít vliv, snad i určité příjmy a po určité době se můžete rozhodnout prodat zbývající podíl, či si jej ponechat.

Toto je podstatně náročnější situace. Pokud vše naznačuje tomu, že své zákazníky od konkurentů zpět prostě nezískáte, může zbývat poměrně krátká doba na to, jak firmu zachránit a získat pro vaši rodinu určitý příjem.

Zvlášť pokud čelíte firmě, která je násobně větší než ta vaše. Odejít včas pro vás z racionálního hlediska může být vhodnější cesta (kdy získáte zdroje na rozvoj jiné činnosti), než případně sledovat nerovný boj a ztrátu pozice (a bohužel často i úpadek firmy). Zvažte tedy důkladně, jaké jsou šance vaší firmy a vaší podnikatelské rodiny uspět. Zda máte vhodnou strategii, která vám umožní s konkurencí bojovat a uspět.

Nejvyšší čas začít přemýšlet dopředu. Je možné, že daný konkurent bude chtít dále zvýšit svůj podíl na trhu. Bude se tedy snažit přebrat vaše zákazníky. Buď se dokážete dané konkurenci ubránit a své podnikání rozvíjet (např. koupíte nějakou firmu sami, abyste získali lepší pozici díky většímu tržnímu podílu), nebo se rozhodnete firmu prodat vhodnému investorovi. Opět platí, když to uděláte včas, povede se vám vyjednat dobrou cenu. Později s tím, jak se trh bude zvolna – nebo rapidně – měnit, už vaše vyjednávací pozice nemusí být tak silná. Zde pak platí, dobře zvažte, jaká je vaše vlastnická strategie, zda může být úspěšná, zvažte co je pro vaši firmu vhodné, a pro vás podstatné a co chcete pro dosažení daného cíle vynaložit nebo obětovat.

Nebezpečí samozřejmě nehrozí jen od zavedených, mezinárodních firem. Jsou zde i menší, ale o to dravější hrozby, které není radno podceňovat. Vždyť v poslední době jsou často zmiňovány firmy jako Uber, Airbnb apod.
Pokud se na obzoru objevila mladá firma, která je svižná a má dobrý produkt, nemusí to pro vás ještě znamenat konec. Pokud taková firma ale získala znatelnou konkurenční výhodu tím, že má mnohem výkonnější systémy nebo daleko efektivnější výrobní proces, máte jen dvě možnosti. Buď se zlepšíte, nebo vás bude konkurence postupně ničit. Pak je jen alternativa udržet podnik co nejdéle či zajistit nového partnera (případně nového investora).

Celý život jste si dost možná představovali, jak jednou svou rodinnou firmu předáte další generaci. Jenže nejsme všichni stejní – a vaši potomci mají možná úplně jiné plány. A někteří nechtějí převzít ani roli vlastníka (bez nutnosti převzetí výkonné role).

V takovém případě se nezdá jako dobrý nápad tlačit je do něčeho, co prostě nechtějí. To by nakonec mohlo přinést víc škody než užitku, nehledě na pochroumané rodinné vztahy. A i pokud by děti nebo vnuci firmu rádi převzali, možná jim na to chybějí schopnosti.

Pak je nutné si říci, zda je odpovědné svěřit takovýmto osobám rodinnou firmu, za kterou máte odpovědnost.  Zahraniční zkušenosti pak ukazují, že pro ochranu a další rozvoj firmy bývá vhodnější nalezení nového investora. Zároveň to umožní podnikatelské rodině a jejím mladým členům věnovat se novým projektům, které je mohou rozvíjet a spojovat dále. Častou alternativou v případě prodeje velkých firem je vytvoření tzv. family office, která se následně stará o získané prostředky a investuje je tak, aby zvýšila jejich hodnotu a chránila je pro další generace.

Žádný strom neroste do nebes a i ti nejlepší z nás jednou začnou být unaveni. To stejné platí i o zdravotních problémech, které samozřejmě s věkem budou přibývat.

Kdysi, když jste byli plní sil a odhodlání, byla konkurence tvrdá – a vy jste uspěli. Jenže dnes je konkurence ještě tvrdší a vy už prostě nejste tak zapálení. Je to koneckonců pochopitelné, i když to může trochu mrzet. Nepřipusťte, abyste kvůli vlastní neochotě přiznat si úbytek sil dali všanc vámi dlouhodobě budované dílo a často velkou část rodinného dědictví.

Pokud při pokračování s podnikáním riskujete vážné zdravotní komplikace, měli byste se zamyslet, zda to za to stojí. Je to jednak riziko pro vaši rodinu, ale samozřejmě pro firmu samotnou. Jestliže dojde k nenadálé zdravotní události na straně majitele či ředitele, na kterou není firma připravena, můžete značně ohrozit její fungování a tím i její hodnotu.


nekolik-situaci-ve-kterych-nezbyva-nez-zvazit-prodej-firmy

Stanislav Servus

Stanislav Servus je zakladatelem portálu majitelefirem.cz a advokát, který se ve své více než dvacetileté praxi zaměřuje na oblast správy a ochrany rodinného majetku, oblast korporátních projektů, M&A a vytváření společných podniků. Stanislav se též dlouhodobě věnuje problematice rodinných firem, jejich vedení i vlastnictví, mezigeneračnímu transferu kapitálu, tématu svěřenských fondů, dědického plánování, a systému tzv. family business governance (včetně vytváření rodinných ústav).

nekolik-situaci-ve-kterych-nezbyva-nez-zvazit-prodej-firmy

Jan Kubíček

Jan Kubíček je studentem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a zajímá se o aplikovanou psychologii, interní komunikaci a podnikání. Texty pro internetový portál majitelefirem.cz zpracovává se zájmem, protože si uvědomuje, že se do podnikání mohou silně promítat osobní vztahy a problémy. Jan se též věnuje přípravě článků o soft skills na web pro manažery a navštěvuje setkávání profesionálů v oblasti interní komunikace.