MajiteleFirem.cz na Twitteru MajiteleFirem.cz na Facebooku MajiteleFirem.cz na Linkedin

Obchodní partnerství mezi sourozenci

26.8.2019 —


Tento článek byl původně publikován na webu: https://rsm.cz/blog/novinky/privatni-klienti/obchodni-partnerstvi-mezi-sourozenci/

Úspěšné předání vedení společnosti na více dětí majitele – sourozence, vyžaduje přípravu a snahu všech zúčastněných stran. Převod majetku a kompetencí je nesmírně komplexní záležitost. Proto je mu potřeba přizpůsobit management podniku i rozhodování v rodině.

Starší generace by měla spolupracovat s mladší a plánovat tyto změny dostatečně dlouho dopředu. Pro starší generaci je někdy velmi těžké pochopit, že děti budou k podnikání přistupovat jinak. To ale nemusí být nutně negativní zpráva. Bohužel ani garantovaně pozitivní.

Mnoho zakladatelů se také příliš dlouho brání předání pravomocí, které souvisejí s řízením podniku, a rozhodujících vztahů. Nenechají své děti samostatně rozhodovat – mají obavy z ohrožení vlastní autority a bojují se změnou jakéhokoli druhu. Absence vůle předat kompetence, kromě jiného způsobí, že budování byznys vztahu mezi sourozenci zůstane na nich samotných, a to nemusí být nevyhnutně úspěšné.

Sdílené cíle a omezená autonomie

Vytvoření dobře fungujícího sourozeneckého týmu vyžaduje, aby se sourozenci zavázali ke společnému cíli a aktivně hledali východisko, ze kterého se odrazí dopředu. Je pro ně důležité, aby našli společnou řeč a odpověděli si na následující otázky:

Podmínky úspěšného předání rodinné firmy

Úspěch generace sourozenců společně podnikajících závisí na jejich schopnosti zaměřit se na vyšší cíle než zájmy každého z nich. Jedná se o částečnou ztrátu individuální autonomie, jelikož je potřeba spolupracovat a činit společná rozhodnutí. Pokud někdo ze sourozenců doufá, že jednoho dne bude rozhodovat „sám, stejně jako tatínek“, bude zklamán.

Sourozenecké týmy budou efektivní, pokud dokáží:

V dlouhodobém horizontu je jednota sourozenců důležitější, než jakékoli jiné rozhodnutí. Společně jsou silnějšími, než kdyby figurovali jednotlivě. To platí pro všechny obchodní a rodinné problémy, kterými budou sourozenci konfrontováni v průběhu let. Pokud budou vztahy sourozenců standardní, a budou žít jako jedna rodina, bude pro nadcházející generace vybudován pevný základ.

Společná historie ovlivní společnou budoucnost

Proces přechodu majetku, kompetencí, pravidel jeho řízení a vztahu sourozenců, už jako budoucích vlastníků, mohou v tomto období ovlivnit různé události z minulosti. Ty však nemusí být na první pohled všem zúčastněným zřejmé, a pro pozorovatele z prostředí mimo rodinu se mohou někdy zdát až absurdní, avšak protože se jedná o velmi citlivou záležitost, je možné předpokládat, že na povrch vyplavou menší anebo větší křivdy z minulosti. Pro všechny zúčastněné je dobré tyto otevřené rány společně dořešit a nepodceňovat jejich význam. Neřešený konflikt, ať se může zdát komukoli a jakkoli triviální, může pro druhou stranu znamenat mnoho, a časem se může jeho význam zvětšovat, a může eskalovat právě tehdy, kdy to rodina bude nejméně potřebovat.

V procesu transformace rodinného majetku je téma neřešených problémů a možných křivd věnována pozornost, a upřímnost vůči sobě navzájem je v tomto čase namístě.

Hodnoty a vize

Rodiny jsou obvykle svázány společnou historií, tradicemi a hodnotami. Věnováním času na identifikaci a reflexi těchto sdílených hodnot pomáhá sourozencům budovat jejich společný záměr a objasnit si priority jejich partnerství. To určuje kontext mnoha dalších rozhodnutí.

Rodinné hodnoty jsou základem rodinné a obchodní kultury a je důležité, aby se sourozenci na nich shodli. Hluboce ovlivňují rozhodnutí a priority ovlivňující směřování nejen podniku, ale i jednotlivých rodin. Sourozenci musí formulovat, jak sdílené hodnoty ovlivňují jejich vizi rodinné spolupráce v podniku.


obchodni-partnerstvi-mezi-sourozenci

Michal Šubín

Michal Šubín vystudoval Slovenskou technickou univerzitu v Bratislavě, v rámci studia absolvoval pobyt na Szechenyi Istvan College, Bodenkultur Institut Wien. Je odborníkem dlouho působícím v oblasti prodeje investičních instrumentů, správy majetku a privátního bankovnictví. Téměř deset let byl ředitelem odboru privátního bankovnictví ve společnosti Privatbanka, a.s. V současnosti pracuje ve společnosti RSM CZ na pozici vedoucího oddělení Family Office.