MajiteleFirem.cz na Twitteru MajiteleFirem.cz na Facebooku MajiteleFirem.cz na Linkedin

Ochrana a uchování majetku majitelů firem – nové trendy

8.1.2018 —


Staré moudro říká, že ochránit majetek a uchovat ho po generace je často mnohem těžší, než majetek vytvořit. A to při plném respektu a obdivu vůči úspěšným rodinným firmám v ČR i zahraničí, kde rodinné firmy tvoří základ stabilního a udržitelného růstu ekonomik.

Rodinu vlastnící rodinnou firmu je nutné ochránit před dvěma typy rizik:

Oběma typům rizik lze přitom předejít preventivními opatřeními nastavenými s nezávislým „wealth managerem“ (odborníkem na vícegenerační správu privátních a firemních aktiv).

Operativně-taktická řešení například spočívají v přesunu části firemních prostředků z bídně úročených bankovních účtů do nástrojů peněžního (např. repo operace) či dluhopisového trhu. Při náhlém zablokování účtů firmy jsou tyto prostředky likvidní v řádů dnů. Podobnou likviditu má v ČR zatím téměř nevyužívaný nástroj „Private Placement Life Insurance“ (PPLI), který umožňuje vyřešit převod zejména finančního majetku obmyšleným osobám zcela mimo závěť (dědické řízení) s možností definovat obmyšlené osoby zcela svobodně, tedy případně (ne nutně) i nerespektovat tzv. nepominutelné dědice a jejich povinný díl a zcela mimo daňový režim. To vše dává smysl nejen pokud chce majitel převést část majetku na své vnuky či osobu mimo rodinu, ale i pokud chce zajistit likvidní prostředky pro rodinu do doby ukončení dědického řízení. PPLI je přitom likvidní i za života sjednatele, což mu přidává na atraktivitě.

Mnohem zásadnější jsou však strategická řešení, která představují postupné vytváření privátního pilíře majetku zcela mimo firmu a to s výhledem na další generace. Takový majetek musí být likvidní v řádu týdnů nikoliv měsíců a let a to za všech okolností. Správné strukturování privátního majetku ve správné proporci k majetku firemnímu je záhodno svěřit nezávislému wealth managerovi, nikoliv s firmou spřízněnému bankéři, právníkovi či daňovému poradci. Místo toho je často majiteli firmy nabízeno jen parciální řešení, tedy konkrétní nástroj typu rodinný holding, nadace nebo svěřenský fond. To vše bez maximálně pečlivého zvážení všech souvislostí a vazeb.


ochrana-a-uchovani-majetku-majitelu-firem-nove-trendy

Ota Hlídek

Ing. Ota Hlídek je profesionálem v oblasti Financí už od roku 1999. Od roku 2012 působí ve švýcarské společnosti Swiss Life, nyní v divizi Premium Advisory v rámci Swiss Life Select ČR. Služba Premium je v ČR zcela unikátní služba, která pečlivě spojuje řešení komplexních potřeb movitých klientů v oblasti správy a strukturování majetku (soukromá i podnikatelská aktiva) s jeho nadstandardní ochranou a přípravou k předání dalším generacím. V komplexnosti jde služba daleko za rámec klasického privátního bankovnictví. Před Swiss Life zastával Ota manažerské a konzultantské pozice v několika českých bankách.