MajiteleFirem.cz na Twitteru MajiteleFirem.cz na Facebooku MajiteleFirem.cz na Linkedin

Od vlny přes uhlí k rytířskému titulu: Příběh židovské rodiny Gutmannů (1. část)

29.1.2018 —


Rodina Gutmannů vytvořila v 19. a v první třetině 20. století koncern, který byl jeden z největších v Československu. Zabývali se hlavně finančnictvím, velkoobchodem s uhlím a obilím. Rodina měla podíly ve společnostech spojených s potravinářským, chemickým, textilním či automobilovým průmyslem.

První významnější obchodník z rodiny Gutmannů byl Issak, který žil ve druhé polovině 18. století. Issak Gutmann se ve světě obchodu prosadil, i díky financím svého tchána, v Lipníku nad Bečvou, kde obchodoval s vlnou a flanelem. Měl syna Marcuse Leopolda, který se od mládí věnoval rodinnému podnikání. Převzal rodinný byznys po otci a rozšířil jej i o vlastní výrobu vlněných látek. Rodinné podnikání prosperovalo přes 40 let. Ovšem v 30. letech 19. století se dostalo do potíží, nezdary v podnikání zřejmě dopadly i na zdravotní stav Marcuse, který v roce 1838 zemřel. Zanechal po sobě několik dětí. Jedním z nich byl i Wilhelm Issak Wolf.

Byl to právě Wilhelm Gutmann, který se stal nejúspěšnějším podnikatelem v rodinné tradici. Kariéra Wilhelma se však měla ubírat úplně jiný směrem. Byl poslán na teologická studia, aby se později stal rabínem. Nicméně jeho ambice, zájmy i rodinná situace vedly k tomu, že Wilhelm svá studia v Uhrách nedokončil a vrátil se domů. Nějaký čas působil u svého strýce na statku a později, v roce 1856 se začal intenzivně věnovat obchodu. Toho roku začal distribuovat uhlí z dolů společnosti Severní dráhy císaře Ferdinanda. V pozdějších letech byli jeho dodavateli další těžební společnosti z ostravsko-karvinského revíru. Do byznysu se také přidal Wilhelmův bratr David. Firma se tak stala opět rodinnou a přejmenovala se na „Gebrüder Gutmann“. Dalším logickým krokem firmy bylo zakoupení vlastních dolů. Jednalo se o doly v Horním Slezsku.

Rodinná firma se zaměřovala na jednotlivé domácnosti v habsburské monarchii. Klíč k jejich úspěchu byla kvalita uhlí a rychlé dodání, které společnost garantovala do 24 hodin. Tato konkurenční výhoda byla také dobře využita v marketingu. Dalším milníkem byl začátek spolupráce s Anselmem Rothschildem v roce 1865. V té době také rodina skoupila další doly na Moravě a ve Slezsku. Firma tak byla schopná vyprodukovat až 30 tisíc vagonů uhlí ročně.

Rodinné podnikání se rozšířilo o další odvětví. Bratři založili a kuupili továrny na výrobu vagónů, šamotových kachlů, cementárnu, cihelnu, cukrovary, továrnu na lokomotivy, celulózku, sladovnu, tkalcovnu a přádelnu, vápencový lom, lodní park, parník a založili soukromou místní železnici. K těmto a dalším investicím založili dokonce rodinný bankovní ústav Bank Gutmann. Jejich expanze do dalších oborů vedla k diverzifikaci obchodních i výrobních aktivit, efektivnějšímu využití vytěžených surovin nebo snížení nákladů na práci. K další spolupráci s rodinou Rotchildových došlo v roce 1873 při založení společnosti Vítkovické horní a hutní těžířstvo, která dosáhla monopolního postavení v regionu.

Jak si dále počínala monopolní těžařská společnost, ale také samotná rodina Gutmannů si můžete přečíst již příští týden v druhém díle tohoto článku.


od-vlny-pres-uhli-k-rytirskemu-titulu-pribeh-zidovske-rodiny-gutmannu-1-cast

Petr Štěrba

Petr Štěrba je studentem posledního ročníku Filosofické fakulty Univerzity Karlovy a posledního ročníku Vysoké školy ekonomické v Praze. V rámci svého studia se Petr věnuje hospodářským dějinám a ekonomii. Při psaní článků pro webový portál majitelefirem.cz se zaměřuje především na příběhy českých i zahraničních rodinných firem.