MajiteleFirem.cz na Twitteru MajiteleFirem.cz na Facebooku MajiteleFirem.cz na Linkedin

Ondřej Machek: Rodinné firmy

20.6.2017 —


Je nám potěšením Vám oznámit, že v nakladatelství C. H. Beck vyšla velmi zajímavá odborná publikace zabývající se problematikou rodinných firem. Kniha s příznačným názvem Rodinné firmy od autora Ondřeje Machka se dotýká všech podstatných témat, které se k této problematice vztahují. Tématy jako jsou: definice rodinných firem, správa společností, formulace a obsah strategie včetně plánování, inovace, internacionalizace a společenské odpovědnosti. Nechybí ani problematika nástupnictví a profesionalizace a řešení konfliktů v rodinných firmách. Samostatná kapitola se pak věnuje dosud nevyřešeným otázkám rodinného podnikání ve světě i v České republice.

Kniha je určena jak pro studenty a vědecké pracovníky, tak pro vlastníky rodinných firem i odborníky z praxe. Užitečné informace zde ale naleznou i čtenáři, kteří mají zájem o hlubší porozumění rodinnému podnikání a kteří se mohou ve své kariéře s rodinnými firmami potkávat, například jako dodavatelé nebo zaměstnanci.

 

Dovolili jsme si oslovit autora knihy Ondřeje Machka a zeptali jsme se ho, co ho k problematice rodinných firem přivedlo a co ho na něm nejvíce zajímá.

Co Vás osobně přivedlo k problematice rodinných firem?

Tato problematika mě zaujala přibližně před pěti lety a narazil jsem na ní poprvé při práci s odbornou literaturou. Zatímco v zahraničí existují vysoce prestižní vědecké časopisy, které se zaměřují výlučně na rodinné podnikání (např. Family Business Review) a v nejlepších světových časopisech se objevovaly odborné studie na téma rodinných firem, u nás a v okolních zemích se této problematice na takto vysoké úrovni dosud nikdo nevěnoval. Buď jsme tedy přehlíželi důležité téma, anebo se akademici na nejlepších západních univerzitách zabývali neužitečným tématem. Dospěl jsem k názoru, že platí ta první možnost.

Co Vás na tomto tématu nejvíce zajímá?

Rodinné firmy jsou tématem, ke kterému má téměř každý co říct. Zřejmě je to dáno tím, že lidé obecně nějaké rodinné firmy znají a jejich komentáře k nim jsou vesměs pozitivní. Najdou se ale i skeptici, kteří mají pochybnosti ohledně toho, zda jsou rodinné firmy jiné než ostatní firmy. Je skvělé mít možnost zkoumat málo uchopené a zároveň populární téma, které vyvolává diskuze. Samozřejmě mě zajímá tak základní otázka, jako kolik rodinných firem v České republice vůbec je a jaký je jejich význam, což dosud nikdo přesně neví. Je pravděpodobné, že rodinné firmy hrají důležitou roli ve stabilitě a kultuře ekonomického i sociálního prostředí. Bude pak velice zajímavé zkoumat, zda jsou české rodinné firmy podobné těm v zahraničí – vzhledem k odlišné historii a kultuře tomu tak nemusí být

V rámci Vaší práce s tématem rodinných firem Vás určitě něco zaujalo nejvíce?

Zarazilo mě, kolik zajímavých otázek zůstává po desetiletích výzkumu nevyřešených. Jednou z nich je, zda platí, že rodinné firmy jsou ekonomicky výkonnější a zároveň „stabilnější“ než jiné typy firem. To by znamenalo, že při stejné nebo nižší úrovni rizika dosahují vyšší ziskovosti. Světový výzkum poskytuje rozporuplné výsledky a dosud se nikomu nepodařilo tuto otázku jednoznačně vyřešit. Velice zajímavou otázkou je i role žen v rodinných firmách, konkrétněji např. nástupnictví ve vztahu otec-dcera, které je na rozdíl od nástupnictví mezi otcem a synem poměrně neprobádané.

Co Vás přivedlo až k napsání samotné knihy?

Jsem přesvědčen o tom, že rodinnými firmami má smysl se zabývat a věnovat jim náležitou pozornost, včetně té akademické. Hlavním cílem knihy bylo prezentovat současný stav poznání o rodinném podnikání ve světě a v České republice. Vedlejším cílem bylo určitě otevřít širší debatu o potřebě pochopení a případného podpoření rodinných firem (pokud by se to ukázalo jako účelné a tyto firmy o to měly zájem).

Můžete nám svou knihu krátce představit?

Stručně řečeno, kniha „Rodinné firmy“ představuje souhrn toho, co o rodinných firmách dosud víme a toho, co dosud není dostatečně uchopené. Kniha demonstruje, že rodinné firmy se od jiných typů firem skutečně liší. Jednotlivé kapitoly sledují témata širších oblastí výzkumu, jako např. definice, specifika a odlišnosti rodinných firem, správa společností, formulace a obsah strategie, nástupnictví a profesionalizace, konflikty v rodinných firmách. Závěrečná část knihy se věnuje rodinnému podnikání v České republice a představuje souhrn otázek, kterými má smysl se dále zabývat.

Co je dle Vás hlavním tématem v oblasti rodinných firem – u nás a ve světě?

Hlavním tématem bylo a stále je nástupnictví, coby kritický faktor jejich úspěchu. Souvisejícím tématem je profesionalizace, tedy využívání externích manažerů a přechod rodinné firmy k více formalizované organizační struktuře, což je aktuální zejména pro rodinné firmy, ve kterých již nástupnictví proběhlo. Velké množství studií se pokoušelo porovnat výkonnost rodinných a nerodinných firem, zatím bez jednoznačného závěru. Značná pozornost je věnována i dynamice mezilidských vztahů. Stále se ale řeší, jak vlastně rodinné firmy definovat, což je mimochodem otázka i praktického charakteru, protože legislativní uchopení rodinných firem je jedním z předpokladů jejich podpory.

Čemu se chcete v této oblasti věnovat dále?

V současné době řeší tým akademiků z VŠE pod vedením Jiřího Hnilici projekt Grantové agentury ČR ve spolupráci se zahraniční expertkou Lorraine Uhlaner. Tento projekt je mimo jiné zaměřen na roli rodiny v otázce tzv. odpovědného vlastnictví. Jako vedlejší produkt bychom rádi zjistili, jaké zastoupení v České republice rodinné firmy mají a jaké jsou jejich charakteristiky. Ve spolupráci s kolegy Alešem Kubíčkem a Danielou Kolouchovou bychom rádi rozvinuli problematiku role žen v českých rodinných firmách, protože zastoupení žen ve vrcholovém managementu celosvětově roste a ženy mají v rodinných firmách nezastupitelnou roli, která je často nedoceněná.


ondrej-machek-rodinne-firmy

Anna Puklová

Anna Puklová je redaktorkou a editorkou internetového portálu majitelefirem.cz od jeho vzniku. Vedle psaní článků se stará o tvorbu redakčního plánu a chod redakce. Má vystudovaný magisterský obor Mediální studia na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy a v současné době dokončuje magisterský obor Mezinárodní vztahy na téže fakultě.