MajiteleFirem.cz na Twitteru MajiteleFirem.cz na Facebooku MajiteleFirem.cz na Linkedin

Osmá generace Faber-Castellů: Výhoda rodinných podniků je v dlouhodobém uvažování

22.2.2016 — ,


Když hrabě Anton-Wolfgang von Faber-Castell stanul v čele společnosti Faber-Castell AG, nastoupila tak do vedení společnosti už osmá generace. Společnost, která byla založena roku 1761 a dnes zaměstnává na 7 500 zaměstnanců, vydržela v rodinných rukou neobyčejně dlouho. A rodinné impérium v oblasti výroby psacích potřeb vzkvétá i nadále, uvádí web familybusiness.ey.

V čele od roku 1978

Hraběti, který byl původně investičním bankéřem, se zpočátku do převzetí společnosti moc nechtělo. Nakonec však převážil pocit odpovědnosti. Díky svým podnikatelským zkušenostem proměnil společnost v globální značku se zastoupením ve více než 100 státech světa, která má v produktové nabídce více než 2 000 designových psacích pomůcek. Společnost vede s důrazem na hodnoty, které zdědil po svých předcích.

Těmito hodnotami jsou především snaha o neustálé zlepšování, které po malých krůčcích vede až ke zcela jedinečným a vysoce kvalitním výrobkům. Při podnikání nezapomíná ani na společenskou odpovědnost a loajalitu vůči svým partnerům – ať už jsou to zaměstnanci nebo obchodní partneři.

Hlavní výhody rodinných podniků: Kontinuita a dlouhodobý horizont

Podle nynějšího majitele je velkou výhodou rodinných firem to, že díky propojení podnikání s rodinou je pro ně snazší uvažovat v dlouhodobém horizontu. Díky schopnosti dívat se do budoucna a myslet i na příští generace v nich není tak vysoký tlak na vytváření krátkodobého zisku. Hrabě sám přiznává, že jeho přístup, kdy se návratnost provedených kroků dá očekávat nejdříve za deset let, by pro něj ve většině veřejně obchodovaných společností nejspíš znamenal výpověď. Je však přesvědčen, že loajalita a budování dlouhodobých vztahů, a to i směrem k zaměstnancům, vede nakonec k úspěchu. Ostatně právě opětovaná loajalita zaměstnanců je to, co společnosti pomáhá uchovat si své jedinečné know-how.

Odkaz předků

Anton-Wolfgang von Faber-Castell si uvědomuje, že pouhá technická dokonalost a precizní zpracování nestačí. Image značky je třeba budovat a prezentovat i s ohledem na charakteristickou „osobnost a duši“ značky. Proto se hrabě nechává rád fotit s rodinným zámkem v pozadí, aby podtrhl historii a tradici značky Faber-Castell.

Hrabě má jednoho syna a tři dcery. Sám ale říká, že mu příliš nezáleží na tom, zda budoucí šéf společnosti bude někdo z rodiny. Nebránil by se ani manažerskému nástupci zvenčí. Důležité pro něj je, aby rodina určovala strategický směr celé společnosti, podílela se na řízení a udržovala značku i její hodnoty. V tom je vidět paralela například s příběhem o předání vedení společnosti Marriott, ale i s celou řadou dalších úspěšných rodinných firem. Jejich majitelé si uvědomují, že vést firmu není pouhým právem, ale výsadou, a že pouze ten, kdo je pro danou pozici zcela vhodný, ji může a má vykonávat.

Anton-Wolfgang von Faber-Castell prý i přes svůj věk nepřemýšlí o odchodu na odpočinek. Až mu bude 90, má v plánu polevit a pracovat jen na částečný úvazek. To potvrzuje známý fakt, že osoby v nejvyšších řídících funkcích rodinných firem jsou na svých pozicích často velmi dlouhou dobu – nesrovnatelnou s „životností“ šéfů ne-rodinných firem či dokonce státních podniků.

Odolnost vůči krizím i hrozbám

Podnik za svou 250letou historii přečkal řadu těžkých situací: k nejtěžším patřily války, hyperinflace a vyvlastnění, v novodobé historii pak propad cen nerostů nebo přechod k počítačovým technologiím. V sektoru tužek jsou inovace výsledkem malých, téměř nepatrných zlepšení. Nejde o náhlé ani velké skoky. Za úspěchem Faber-Castell je snaha o neustálé zlepšování a pozornost, jaká je věnována detailům. Firma Faber-Castell je ztělesněním všeho dobrého, co si představíme pod značkou „Made in Germany“.


osma-generace-faber-castellu-vyhoda-rodinnych-podniku-je-v-dlouhodobem-uvazovani

Jan Kubíček

Jan Kubíček je studentem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a zajímá se o aplikovanou psychologii, interní komunikaci a podnikání. Texty pro internetový portál majitelefirem.cz zpracovává se zájmem, protože si uvědomuje, že se do podnikání mohou silně promítat osobní vztahy a problémy. Jan se též věnuje přípravě článků o soft skills na web pro manažery a navštěvuje setkávání profesionálů v oblasti interní komunikace.

osma-generace-faber-castellu-vyhoda-rodinnych-podniku-je-v-dlouhodobem-uvazovani

Stanislav Servus

Stanislav Servus je zakladatelem portálu majitelefirem.cz a advokát, který se ve své více než dvacetileté praxi zaměřuje na oblast správy a ochrany rodinného majetku, oblast korporátních projektů, M&A a vytváření společných podniků. Stanislav se též dlouhodobě věnuje problematice rodinných firem, jejich vedení i vlastnictví, mezigeneračnímu transferu kapitálu, tématu svěřenských fondů, dědického plánování, a systému tzv. family business governance (včetně vytváření rodinných ústav).