MajiteleFirem.cz na Twitteru MajiteleFirem.cz na Facebooku MajiteleFirem.cz na Linkedin

Paradox kontroly a moci

12.9.2016 —


Budujete si moc a kontrolu ve vaší firmě přes 20 let. Všichni kolem vás se spoléhají na vaše rozhodnutí. Mít moc znamená mít pocit kontroly, mít volbu a schopnost ovlivňovat. Přirozený a zdravý instinkt je uplatnit moc k dosažení přání a potřeb.

Mnoho podnikatelů není ochotno čelit myšlence vzdát se kontroly, a nástupnictví je jednou z hlavních příčin rozporů a napětí, které mohou poškodit rodinný život a ohrozit obchodní výsledky.

Rozhodnutí nic nedělat je v mnoha případech katastrofální. O to více jestliže se jedná o budoucnost rodinné firmy. Přesto mnoho podnikatelů neochotných vzdát se kontroly a raději žít s nejasnou budoucností se rozhodnou, že nejlepší cestou je vyhnout se tomuto problému a nedělat nic.

Celkově se, ohledně budoucnosti firmy a procesu ať už předání firmy či jejího prodeje, velmi málo dělá v době, kdy je čas. V době, kdy firma roste či si drží svou pozici na trhu a tzv. „jede“. Právě v tu dobu je vhodné se zastavit a zamyslet se nad otázkou jaká je firemní exitová strategie? Čím dřív se udělá rozhodnutí zda-li firmu předat nebo prodat, tím lépe pro zachování vysoké hodnoty firmy. Dnešní problém je, že ve většině případů má zakladatel jako jediný největší know-how a proto je pro firmu nepostradatelným. To mu zajišťuje kontrolu a moc nad procesy, nad zaměstnanci, nad další generací, v rodině a v celé firmě. Zdráhání se upustit od kontroly a moci může být viděno jako velká oběť.

Všichni jsme smrtelníci, a pro zajištění kontinuity a vitality podnikání, by vlastníci měli respektovat plánování nástupnictví jako jednu z jejich hlavních povinností, a ujistit se, že proběhne tak hladce a účinně, jak je to jen možné.

Proto je divné, že navzdory logice tohoto zdánlivě přirozeného přechodu (stejně tak jako přesvědčivých obchodních a rodinných důvodů pro plánování nástupnictví), zakladatelé zatím nejčastěji přijímají volbu nicnedělání.

Čas plyne. Může uběhnout den, měsíc, rok, či pár let a situace bude stále stejná. Až do momentu, kdy se něco stane!

Firmu jsme založili s kolegou a jsme rovnocennými vlastníky. Dnes, po 20 letech, se rozcházíme v názorech ohledně budoucnosti firmy. Kolega chce firmu ustálit ve stávající situaci, a zároveň má nečekané rodinné problémy. Většinu času tráví s rodinou a firma zatím běží, ale do budoucnosti je to situace, která se musí řešit. Co teď?“ To jsou časté dotazy mých klientů majitelů a zakladatelů rodinných firem v České republice. Nejprve je dobré získat opět nadhled nad danou situací, který Vám pomohu zajistit. Můj proces spolupráce začíná schůzkou s majitelem firmy, pro další informace. Potom následují individuální rozhovory se všemi zainteresovanými osobami. Na společných schůzkách je vždy zajištěna otevřenost, rovnocennost a vyslyšení všech. Cílem setkání je najít společnou cestu a rozhodnutí o budoucnosti v zájmu dosažení harmonie v rodině, najít jasnou vizi pro firmu a majiteli opět dodat potřebnou kontrolu nad budoucností. V závislosti na rozhodnutí zainteresovaných osob se podniknou dané kroky. Možností je mnoho. I přesto, že jeden z majitelů nebude chtít již aktivně pracovat ve firmě. Právě prodiskutování všech možností a oblastí přispěje k nalezení řešení.

Majitel ztrácí moc a kontrolu nad svou firmou. Jeho kontrola a moc se musí přeorientovat jinam. Proto je důležité vědět, čemu se majitel bude věnovat dále.

Firmu jsem vybudoval sám a nejsem si jistý, že potomci mají zájem.

Moc a kontrola nad potomky má své hranice. Existuje velmi jemná linie mezi tím, kdy majitel by si jako rodič přál, aby jeho firma zůstala v rodině, ale zároveň si není jistý, zda je to možné. Ze všeho nejdůležitější je probrat všechny oblasti jistot i nejistot, přání a domněnek, nad kterými majitel i potomci zatím jen přemýšlí. Otevřenost a vzájemný respekt jsou důležitými pilíři pro budoucnost firmy i udržení dobrých rodinných vztahů. Pokud je to možné, je důležité začít v době, kdy se firmě daří. S majitelem společně projdeme všechny oblasti: vlastnictví, firmu a rodinné vztahy, kdy vyjdou najevo oblasti, kterým je důležité se věnovat nejdříve. Ze zkušenosti vím, že otevření komunikace mezi členy rodiny a dalšími zainteresovanými lidmi, které se děje vždy v „příjemné“ atmosféře, přispívá k vyjasnění a dalším krokům v přípravě na předání firmy jako je mj. sepsání rodinné konstituce či krizového plánu.

Majitel tím ještě posílí svou moc a kontrolu nad procesem a zároveň vynikne v očích potomků.

Jak moc si vážíte své moci a kontroly a jak dlouho si ji chcete udržet?


paradox-kontroly-a-moci

Monika Tutterová

Monika Tutterová je partnerem společnosti Family Business Unit. Pracuje střídavě jako osobní životní a kariérní kouč, a lektor. Svým koučováním jednotlivců pracujících na vedoucích pozicích, či přímo podnikatelů podporuje růst podniků. Monika působila 10 let v mezinárodních společnostech. Ve svém portfoliu má jak spolupráci s předními tiskovými médii, tak i působení v bankovním sektoru.