MajiteleFirem.cz na Twitteru MajiteleFirem.cz na Facebooku MajiteleFirem.cz na Linkedin

Pět oblastí zájmu trvalých rodinných firem

29.2.2016 —


Klíčem k dlouhodobému úspěchu je profesionální management a také rodina samotná, která musí mít vůli a odhodlání udržet se v pozici majitele celé firmy. Web legacycapitals.com a publikace McKinsey Quarterly společnosti McKinsey nám dává jasnou zprávu o tom, co je pro dlouhodobý úspěch rodinné firmy důležité.

Rodinné firmy jsou všude kolem nás. Jsou to místní, malé obchůdky, ale i velikáni typu BMW, Samsung či Wal-Mart. V USA, Francii i Německu tvoří 33-40 % největších firem právě firmy rodinné. Klíčovým hlediskem je obvykle to, zda rodina vlastní významnou část akcií a zda může ovlivňovat zásadní firemní rozhodnutí, obzvláště volbu předsedy správní rady a výběr generálního ředitele firmy.

Rodinné firmy již od počátku svého podnikání čelí unikátním výzvám v oblasti výkonnosti i správy a řízení. Jakým? Tak například generace, která následuje po generaci zakladatele, může trvat na tom, že firmu povede, ačkoli pro to nemá schopnosti ani předpoklady. Na druhou stranu hrozí i opačný problém – jak se rodina s každou novou generací rozrůstá, může se snadno stát, že ve firmě postupně bude pracovat jen několik členů rodiny, zatímco ostatní se o rodinný byznys zajímat nebudou. Nemůžeme proto předpokládat, že všichni členové mladší generace považují pokračování v tom, co předcházející generace rodiny začaly, za samozřejmý závazek. A skutečně, jen méně než 30 % rodinných firem přetrvá tak, že je vlastní i třetí generace zakládající rodiny. Podle výzkumu poradenské firmy McKinsey se však ukazuje, že rodinné firmy, které vydrží v jedněch a těch samých rodinných rukou až do zmíněné třetí generace, velice často překonávají své korporátní konkurenty – alespoň co se výkonnosti týče. Výkonnost úspěšných rodinných firem je jednoduše sledovatelným faktorem, který by mohl zajímat jak ostatní rodinné firmy, tak i firmy se všemi zbývajícími typy vlastnictví.

Rodinná firma má vždy dva hlavní zájmy

Rodinná firma má hlavně dva úkoly. Musí dosáhnout efektivního provozu a dobrých obchodních výsledků na jedné straně, na druhé straně ale musí rodina sama udržet svou vůli a sílu firmu ovládat a řídit i nadále. Aby toho bylo dosaženo, je zde 5 hlavních oblastí, o které by se majitelé rodinných firem měli co nejlépe starat. Jsou to následující oblasti:

Téměř všechny firmy začínaly jako rodinné. Ovšem prosperita i o mnoho generací později, to je realita jen některých z nich. Rodinné firmy se potýkají s některými unikátními výzvami. Práce je komplexní, náročná a nikdy nekončící, ale máme důkazy pro to, že toto úsilí se vyplácí. V sérii pěti následujících článků si dovolíme představit každou z pěti oblastí, o které by se měli majitelé firem starat, aby jejich firma prosperovala a nemířila k zániku již s koncem první generace.


pet-oblasti-zajmu-trvalych-rodinnych-firem

Jan Kubíček

Jan Kubíček je studentem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a zajímá se o aplikovanou psychologii, interní komunikaci a podnikání. Texty pro internetový portál majitelefirem.cz zpracovává se zájmem, protože si uvědomuje, že se do podnikání mohou silně promítat osobní vztahy a problémy. Jan se též věnuje přípravě článků o soft skills na web pro manažery a navštěvuje setkávání profesionálů v oblasti interní komunikace.