MajiteleFirem.cz na Twitteru MajiteleFirem.cz na Facebooku MajiteleFirem.cz na Linkedin

Petr Zelík: Jaký by měl být generální ředitel?

9.5.2016 —


Pana Petra Zelíka, zakladatele a majitele firmy Oxalis, která patří k největším pražírnám kávy a prodejcům čaje u nás, jsme se zeptali, jaký by měl být generální ředitel. Kdo by se měl, z pohledu zakladatele úspěšné rodinné firmy, stál generálním ředitelem právě v rodinné firmě?

Co je pro Vás zásadní při výběru generálního ředitele? Jestli je možné, uveďte 5 základních kritérií.

Základem je, aby generální ředitel byl kvalitní osobností, a to jak po stránce odborné, tak i obecně lidské. Kromě nadprůměrného IQ koeficientu by měl mít i vysokou emoční inteligenci. Ta je nezbytná pro jeho autoritu u zaměstnanců i zákazníků. Mělo by jít o člověka inovativního, který má zájem neustále pracovat na sobě, především však přinášet nové nápady do života firmy. Měl by mít také za sebou dostatečnou praxi, ve které dříve prokázal své přednosti. V neposlední řadě je důležité, aby od počátku činnosti prokazoval loajalitu firmě, která je při zastupování majitele naprosto nezbytná.

Jaké vlastnosti a kompetence, ale i znalosti, od daného člověka očekáváte?

V ideálním případě by v sobě generální ředitel mohl vypěstovat vášeň pro produkt, stát se opravdovým „srdcařem“. Řadu činností to potom ulehčuje. Očekávám od něj naprostou důvěryhodnost a spolehlivost. Jde o člověka, kterému je třeba bezvýhradně věřit a který takovouto důvěru nezklame. Samozřejmostí by u generálního ředitele měla být časová flexibilita s důrazem na výkon firmy. Kromě řízení již zavedených provozních činností by měl být motorem firmy s dostatečnou studnicí nápadů.

Má mít přednost člen rodiny při obsazení funkce? Musí být generálním ředitelem člen rodiny?

Jsem toho názoru, že generálním ředitelem člen rodiny být nemusí. Naopak mám za to, že vlastník (rodina v širším slova smyslu) by měl vykonávat spíše strategická rozhodnutí, ředitel pak firmu provozně řídit a inovovat v rámci nastaveného dlouhodobého rámce.

Jak by měl fungovat vztah mezi generálním ředitelem a majitelem?

Tento vztah by měl fungovat na partnerství založeném na vzájemné důvěře a loajalitě. Měla by existovat shoda na strategickém směrování firmy. Mezi ředitelem a majitelem musí vládnout atmosféra konstruktivní diskuse, která vede k vyřešení problémů. Důležitá je také shoda na tom, co je podstatné a co nikoliv.

Jak byste daného manažera motivoval?

Vedle dostatečně vysoké mzdy (celkem 13 platů do roka) a přímé zainteresovanosti na výši zisku nabízím generálnímu řediteli řadu dalších benefitů: služební vůz s možností užití pro soukromé účely, hrazení životního pojištění a důchodového připojištění, jazykové kursy a odborné vzdělávání dle vlastního výběru, cesty na veletrhy nebo semináře v zahraničí dle vlastní úvahy a řadu menších výhod, které jsou pro výkon této pozice běžné.

Použil byste při výběru odborného poradce? Případně na jakou úlohu (headhunter/HR specialista/psycholog)?

Pro výběr výkonného ředitele jsem již použil HR specialistu. Ocenil jsem při tom vyšší rozsah prověření i několikaměsíční garanci. Jde o nejdůležitější výběr pracovníka ve firmě, proto jsem nechtěl ponechat nic náhodě a raději využít rad odborníků, i když se jedná o nákladnější cestu.


petr-zelik-jaky-by-mel-byt-generalni-reditel

Stanislav Servus

Stanislav Servus je zakladatelem portálu majitelefirem.cz a advokát, který se ve své více než dvacetileté praxi zaměřuje na oblast správy a ochrany rodinného majetku, oblast korporátních projektů, M&A a vytváření společných podniků. Stanislav se též dlouhodobě věnuje problematice rodinných firem, jejich vedení i vlastnictví, mezigeneračnímu transferu kapitálu, tématu svěřenských fondů, dědického plánování, a systému tzv. family business governance (včetně vytváření rodinných ústav).