MajiteleFirem.cz na Twitteru MajiteleFirem.cz na Facebooku MajiteleFirem.cz na Linkedin

Plánujeme nástupnictví: Začněte včas a nalezněte shodu – firma Vám bude vděčná

10.10.2016 —


Článek paní Beverly Johnson na webu kpmgfamilybusiness.com nám připomíná, jak je důležité plánovat nástupnictví včas, najít nezbytnou shodu mezi všemi zúčastněnými a také proč je dobré nalezené řešení sepsat. Níže shrnujeme její doporučení i pro naše čtenáře.

Dle stále opakovaných statistik zřejmě jen pouhých 30 % rodinných firem přežije nástup druhé generace. A třetí a následující generace udrží rodinnou firmu ještě v daleko nižším procentu případů. Je tedy evidentní, že nástupnictví je pro řadu firem jedním z nejzásadnějších okamžiků jejich existence – či neexistence. Včasné řešení nástupnictví Vám pomůže najít shodu ve všem, na co by se názory mohly různit. Vaším cílem by mělo být, aby zákazníci nepoznali změnu ve vedení firmy. Nemělo by dojít byť k přechodnému snížení kvality služeb. Když nástupnictví není hladké a plynulé, může být firma ochromena. To pro byznys samozřejmě není dobré.

Nástupnictví by měl být proces, který začne hledáním shody, pokračuje přípravou budoucích lídrů a nakonec je naplněn poklidným a očekávaným přechodem řídících pravomocí. Nemělo by jít o strašáka, o kterém se nemluví. 

Plánování je základ

Vše začíná tím, že se o nástupnictví mluví. Bez toho to zkrátka nejde. Chybou by bylo začít se o nástupnictví bavit až ve chvíli, kdy se dosavadní dlouholetý šéf odhodlá odejít do důchodu a předat otěže mladšímu. O nástupnictví byste se totiž neměli bavit až na poslední chvíli. Platí, že čím dříve začnete, tím lépe, jak uvádí autorka textu Beverly J. Johnson. Máte pak totiž daleko větší šanci, že se vám podaří najít shodu mezi všemi, kterých se nástupnictví dotkne. Když s potenciálními nástupci nebudete mluvit, možná se vůbec nedozvíte, že se vašimi nástupci stát nechtějí. Je možné, že si svou budoucnost představují úplně jinak. Jak to potom dopadá? Buď se nástupce hledá za vypjatých emocí za 5 minut dvanáct, nebo je dosavadní majitel nucen firmu, kterou celý život budoval, odprodat.

Zjitřené emoce: Externí odborníci vám pomohou dobrat se dohody 

S komunikací souvisí další problém: otázka nástupnictví může být tolik citlivá (například protože chce firmu převzít hned několik členů mladé generace), že se z ní může stát něco, o čem se nemluví. Aby se v takovém případě usnadnil konstruktivní dialog, může velmi pomoci zapojení externích odborníků. Ti pomohou nasměrovat jednání správným směrem. Pod jejich vedením se vám spíš podaří oprostit se od argumentů založených na emocích, manipulacích a výčitkách. Někdy je zkrátka potřeba expert, aby diskuze o budoucnosti firmy a roli mladých dědiců v jejím chodu mohla být úspěšná a přínosná. Osoba zvnějšku firmy také může dodat objektivní náhled na mnohé otázky. Pomoct může i s nastavením rozvojového programu pro budoucí lídry. 

Čím více času, tím snazší jednou bude změna vedení

Když se vám podaří najít shodu včas, získá tím každý. Budoucí šéfové budou vědět, co mohou čekat. Také jim bude jasnější jaké schopnosti a dovednosti budou potřebovat. Budou moci zapracovat na svých slabých stránkách. Sníží se riziko, že by je jejich nová role jednoho dne překvapila a zastihla nepřipravené. Lépe porozumí tomu, jak firma funguje a jaká období se v ní střídají. Nebudou tápat. A rodinná firma tak během nástupnictví poběží mnohem hladčeji. Stávající majitelé se během diskuzí a příprav nástupnictví budou moci ujistit, že zvolili správně a že jsou spokojeni se směřováním rodinné firmy. 

Svou dohodu sepište

Vše ohledně nástupnictví je posléze dobré zapsat. Tento krok je pro celou firmu velmi důležitý. Sepsat byste měli i to, jak bude vypadat pozice a případná oprávnění ostatních členů rodiny. Cílem je zamezit nedorozumění a mít dokument, na který se můžete odvolat. To se může hodit, pokud někdo začne rozporovat určité body uzavřené dohody.


planujeme-nastupnictvi-zacnete-vcas-a-naleznete-shodu-firma-vam-bude-vdecna

Jan Kubíček

Jan Kubíček je studentem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a zajímá se o aplikovanou psychologii, interní komunikaci a podnikání. Texty pro internetový portál majitelefirem.cz zpracovává se zájmem, protože si uvědomuje, že se do podnikání mohou silně promítat osobní vztahy a problémy. Jan se též věnuje přípravě článků o soft skills na web pro manažery a navštěvuje setkávání profesionálů v oblasti interní komunikace.