MajiteleFirem.cz na Twitteru MajiteleFirem.cz na Facebooku MajiteleFirem.cz na Linkedin

Pokračujeme…

24.2.2023 —


Milý čtenáři a příznivci tématu rodinných firem,
na určitou dobu jsme se s články na téma rodinných firem odmlčeli, za což se Vám velmi omlouvám a rád bych Vám oznámil, že se začátkem roku 2023 opět pokračujeme.
S nadšením Vám budeme pravidelně přinášet vybrané novinky a zajímavosti týkající se tématu podnikatelských rodin, správy rodinných firem, nástupnictví, svěřenských a nadačních fondů, rodinných ústav, rodinných rad a souvisejících témat.

Váš

Stanislav Servus


pokracujeme

Stanislav Servus

Stanislav Servus je zakladatelem portálu majitelefirem.cz a advokát, který se ve své více než dvacetileté praxi zaměřuje na oblast správy a ochrany rodinného majetku, oblast korporátních projektů, M&A a vytváření společných podniků. Stanislav se též dlouhodobě věnuje problematice rodinných firem, jejich vedení i vlastnictví, mezigeneračnímu transferu kapitálu, tématu svěřenských fondů, dědického plánování, a systému tzv. family business governance (včetně vytváření rodinných ústav).