MajiteleFirem.cz na Twitteru MajiteleFirem.cz na Facebooku MajiteleFirem.cz na Linkedin

Předání podniku mladší generaci: Na co si dát pozor

7.3.2016 — ,


Rodinné podniky odlišuje od ostatních obchodních společností především jejich zaměření na dlouhodobou perspektivu, propojení s místní komunitou a oddanost jejich zaměstnanců. Protože jde zpravidla o menší firmy, mohou mít problém s upoutáním pozornosti těch nejlepších talentů nebo se získáním přístupu k výhodným úvěrům. Co však může být pro rodinnou firmu nejtěžší zkouškou, je předání podniku mladší generaci.

Rodinné podniky často přečkají krizi přicházející zvenčí, ale první významnější spor v rodině je pro ně likvidační. Právě proto se nedávná studie Family Business Survey společnosti Pricewaterhousecoopers zaměřila na to, jak úspěšně předat podnik mladší generaci.

Rodinné vztahy i důvěru posílí otevřená komunikace

Jsou vaše děti připraveny převzít odpovědnost? Měli byste o tom otevřeně diskutovat a případně jim poskytnout podporu. Zkušenost ukazuje, že úspěšné nástupnictví je třeba plánovat roky dopředu. Studie potvrdila, že rodinný podnik je náchylný k vnitřním konfliktům, které mohou být velice emotivní. Abyste jim předešli, vyjasněte si vzájemná očekávání a definujte role, které mají při řízení firmy hrát členové nastupující generace. Pokud se obáváte, že předání podniku nebude úspěšné, mluvte o tom.

Předání mezi zakladateli a prvními následovníky často naráží na to, že si mladší generace představuje svůj život jinak a na převzetí podniku se často ani moc netěší. Jen 12 % rodinných podniků zůstane v rukou rodiny až do třetí generace. Tam už ale bývá převzetí méně problematické. Dá se říct, že čím delší historii rodinná firma má, tím větší odpovědnost za její převzetí potomci cítí.

Mezigenerační rozdíly: Názor na technologie a organizaci

Z těch, co chtějí rodinný podnik převzít, celých 86 % předpokládá, že ve firmě uskuteční významné změny. Očekávají, že zavedou nové produkty a podpoří prodeje přes mobilní sítě. Mladší generace je zkrátka zvyklá na digitální technologie, a proto není divu, že chce často více využívat marketing na sociálních sítích a značně zvýšit investice do moderních technologií všeho druhu. Mnozí také plánují změny v organizaci podniku, protože vnímají potřebu větší profesionality. Hlavní oblasti, na jejichž zlepšení se mladá generace zaměřuje, jsou školení a větší míra plánování rozvoje zaměstnanců. Někteří však otevřeně připouští, že se změny neobejdou bez propouštění.

Mladší generace využije svého vzdělání

Téměř celá polovina z těch, kteří v budoucnu mají převzít rodinný podnik, získala vysokoškolské vzdělání v oblasti obchodu nebo managementu. Ve firmě se orientují na rozpočtování a finanční plánování, modernizaci IT systémů a změnu stylu řízení a reportování. Uvědomují si totiž, že bez lepšího managementu a dohledu je budoucí růst podniku značně limitován.

Budou mladí šéfové důvěryhodní?

Celých 88 % z budoucích dědiců rodinných firem si uvědomuje, že budou muset tvrdě bojovat, aby si zasloužili důvěru svých kolegů a zaměstnanců. Musejí se vypořádat s rozšířeným přesvědčením, že svou pozici v podniku získali pouze díky tomu, že jsou potomky majitele. Mnoho budoucích šéfů proto vnímá získání důvěry jako tu největší výzvu, které budou jednou čelit. Totéž platí i ve vztahu k zákazníkům – mladí si uvědomují, že pouze dobré jméno zavedené firmy nestačí.


predani-podniku-mladsi-generaci-na-co-si-dat-pozor

Jan Kubíček

Jan Kubíček je studentem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a zajímá se o aplikovanou psychologii, interní komunikaci a podnikání. Texty pro internetový portál majitelefirem.cz zpracovává se zájmem, protože si uvědomuje, že se do podnikání mohou silně promítat osobní vztahy a problémy. Jan se též věnuje přípravě článků o soft skills na web pro manažery a navštěvuje setkávání profesionálů v oblasti interní komunikace.

predani-podniku-mladsi-generaci-na-co-si-dat-pozor

Stanislav Servus

Stanislav Servus je zakladatelem portálu majitelefirem.cz a advokát, který se ve své více než dvacetileté praxi zaměřuje na oblast správy a ochrany rodinného majetku, oblast korporátních projektů, M&A a vytváření společných podniků. Stanislav se též dlouhodobě věnuje problematice rodinných firem, jejich vedení i vlastnictví, mezigeneračnímu transferu kapitálu, tématu svěřenských fondů, dědického plánování, a systému tzv. family business governance (včetně vytváření rodinných ústav).