MajiteleFirem.cz na Twitteru MajiteleFirem.cz na Facebooku MajiteleFirem.cz na Linkedin

Předání rodinného podniku je skutečně tvrdý oříšek

13.6.2016 — ,


V sérii několika článků bychom Vás rádi seznámili s odbornou studií autorů Claudia Fernándeze-Aráoze, Sonnyho Iqbala a Jörgeho Rittera publikovanou na webu Harvard Business Review, která byla autory trefně pojmenována „Lekce vedení společnosti od úspěšných rodinných firem“.

 Zdůrazněme dva důležité poznatky:

Příběhy

Banco Espírito Santo (významná portugalská banka) musela být v roce 2014 zachráněna portugalskou vládou poté, co rezignoval její výkonný ředitel, který byl pravnukem zakladatele banky. Banka byla rozdělena na dvě, čímž soukromá Banco Espírito Santo zanikla. Vše se stalo v době, kdy začala být vznášena obvinění, že se v bance dějí podivné, ne zcela korektní transakce.

Doosan Group, jihokorejský konglomerát, zažil také těžké období manažerské změny. Stalo se tak poté, co byl generální ředitel nahrazen na svém postu svým vlastním bratrem. Oba bratři pocházeli z rodinného klanu, který celou firmu ovládá a řídí.

Složité to měl i italský výrobce automobilů Fiat (stále pod vedením potomků Gianni Agnelliho), který si prošel dvěma náročnými roky, během kterých se v něm vystřídalo pět CEO. Nakonec se situace uklidnila až poté, co byla vrcholná manažerská pozice svěřena člověku, který přišel zvnějšku firmy.

Společnost Market Basket, americký řetězec prodávající potraviny, zase ztratila 583 milionů amerických dolarů v tržbách kvůli tomu, že dva bratranci spolu otevřeně soupeřili o převzetí otěží nad celou firmou. Jeden z nich byl člen top managementu a druhý byl přímo výkonný ředitel. Oba byli vnuci zakladatele, ale nakonec dostali celou firmu do takové situace, že proti nim začali protestovat i vlastní zaměstnanci.

Jistě, existují úspěšné rodinné firmy, které mají dlouhou tradici. Ty jsou vzorovými příklady toho, že se rodinná firma dá udržet i v čase náročných změn. Jejich předání probíhá navenek harmonicky a jejich fungování není ohroženo náhlými otřesy a spory spojenými se změnou generálního ředitele. Průzkumy však ukazují, že tyto příklady úspěšných rodinných firem vůbec nejsou pravidlem.  Naopak, jsou spíše výjimečné.

I když firma předání z generace na generaci přežije, tak můžeme zaznamenat, že v době změny vedení povážlivě klesla její hodnota. Joseph Fan, profesor na čínské univerzitě Chinese University of Hong Kong, zkoumal, jak se cena firem mění právě v období, kdy je firma předávána mladší generaci. Zaměřil se na 214 firem ovládaných a řízených rodinami, které se nacházejí na Taiwanu, v Hongkongu a Singapuru. A jeho závěry? Během nejbližších let, které bezprostředně předcházely nebo následovaly po okamžiku, kdy došlo ke změně v osobě CEO, akcie firem poklesly v průměru o celých 60 %! Toto zjištění prý potvrzují i samotní majitelé rodinných firem.

Výzkumníci z Harvard Business School v dotazníkovém šetření zjistili velmi zajímavou skutečnost ohledně vnímání vlastního fungování členy vlastnických rodin. Dle jejich průzkumu členové rodiny v top managementu rodinných firem vnímají své úspěchy jako spíše menší ve srovnání s tím, jak sami sebe vidí top manažeři v nerodinných firmách. Hodnotí se tedy poměrně skromně (což možná souvisí s jednou z typických vlastností rodinných firem a principů, které v rodinných firmách panují – větší skromnost). Manažeři z řad členů rodiny vidí svůj výkon jako slabý obzvláště v oblasti talent managementu a získávání a udržení talentovaných pracovníků. Nejsou si jistí ani svými výkony v oblasti diverzity pracovní síly a v řízení personálních záležitostí obecně. Více k tomuto výzkumu jsme Vám přinesli v článku Z generace na generaci: Jak zachránit rodinnou firmu (odkaz)?

Už příští týden Vám přineseme další článek vycházející ze studie „Lekce vedení společnosti od úspěšných rodinných firem“ s názvem Nepřehlédnutelná role rodinných firem.


predani-rodinneho-podniku-je-skutecne-tvrdy-orisek

Jan Kubíček

Jan Kubíček je studentem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a zajímá se o aplikovanou psychologii, interní komunikaci a podnikání. Texty pro internetový portál majitelefirem.cz zpracovává se zájmem, protože si uvědomuje, že se do podnikání mohou silně promítat osobní vztahy a problémy. Jan se též věnuje přípravě článků o soft skills na web pro manažery a navštěvuje setkávání profesionálů v oblasti interní komunikace.

predani-rodinneho-podniku-je-skutecne-tvrdy-orisek

Stanislav Servus

Stanislav Servus je zakladatelem portálu majitelefirem.cz a advokát, který se ve své více než dvacetileté praxi zaměřuje na oblast správy a ochrany rodinného majetku, oblast korporátních projektů, M&A a vytváření společných podniků. Stanislav se též dlouhodobě věnuje problematice rodinných firem, jejich vedení i vlastnictví, mezigeneračnímu transferu kapitálu, tématu svěřenských fondů, dědického plánování, a systému tzv. family business governance (včetně vytváření rodinných ústav).