MajiteleFirem.cz na Twitteru MajiteleFirem.cz na Facebooku MajiteleFirem.cz na Linkedin

Příběh Aldi

18.7.2016 —


Krátce po skončení druhé světové války v roce 1946 převzali bratři Karl a Theo Albrechtovi po své matce malý obchod s potravinami v německém Essenu, který zde provozovala již od roku 1913. Asi nikdo v tu chvíli nečekal, že z koloniálu na essenském předměstí se jim podaří vybudovat diskontní řetězec supermarketů, který je dnes rozšířen v 18 zemích světa s více jak 10 000 obchody a jednu z největších soukromých společností na světě.

Již v roce 1960 tvořilo řetězec přes 300 obchodů, i když až v roce 1962 začali bratři pro své obchody používat, nejen v Německu věrně známý, název Aldi, který vznikl z prvních písmen jejich příjmení a prvních písmen slova „diskont“ (Albrecht Diskont). Obchodní strategie firmy Aldi je podobná jako u firmy Walmart – potraviny a další zboží dostupné všem za nízké ceny.

Jako mnoho jiných rodinných firem i bratry Karla a Thea provázely neshody v některých otázkách. Spor o to, zda se budou či nebudou v jejich obchodech prodávat cigarety, vyvrcholil až rozdělením Aldi na dvě samostatné společnosti. Od roku 1966 existují dvě právně i finančně nezávislé firmy – Aldi Süd a Aldi Nord. Záhy po rozdělení začaly obě firmy expandovat do dalších zemí. Bratři Albrechtové následně uváděli, že rozhodnutí včas se rozdělit, bylo jedno z jejich nejlepších strategických rozhodnutí.

Karl Albrecht se stal majitelem firmy Aldi Süd a během svého působení v čele firmy se stal nejbohatším Němcem, kterým byl až do své smrti v roce 2014, kdy se jeho majetek rozdělil mezi jeho dvě děti. Ve své době byl i jedním z nejbohatších Evropanů. Majitelem Aldi Nord se stal Theo Albrecht. Po jeho smrti si majetek rozdělili synové Theo Jr. a Berthold, jejichž společné jmění je umisťuje na druhou příčku nejbohatších osob v Německu. Jen pro zajímavost na třetím místě je Dieter Schwarz, majitel společností Lidl a Kaufland, které jsou v našem prostředí známější než Aldi a v Německu jeho velkým konkurentem.

Oba bratři se rozhodli na začátku 90. let odejít do důchodu a správu firem svěřili do rukou jimi zřízených nadací, mezi něž patří Siepmann Foundation (viz). Tyto nadace byly založeny Theem Albrechtem po tom, co byl v roce 1971 unesen a propuštěn až po 17 dnech a zaplacení výkupného 7 milionů německých marek. Ve správní radě uvedené rodinné nadace zasedají příbuzní obou bratrů – Theova manželka Caecilie a syn Theo Jr., děti Karla Beate a Karl Jr. a vnoučata obou bratrů. Jedním z účelů nadace jsou i příspěvky na charitu. Elisen Foundation podporuje především kulturní akce a projekty a Oertel Trust přispívá na výzkum kardiovaskulárního systému.

Obě firmy, Aldi Süd i Aldi Nord, rozšiřovaly postupem času či stále rozšiřují svá pole působnosti. Aldi Nord vlastní v USA velmi rozšířený a oblíbeny řetězec Trader Joe´s. Společný výnos Aldi Nord a Trader Joe´s za rok 2015 činil okolo 35 bilionů amerických dolarů. Dále se můžeme setkat s mobilním operátorem Aldi Talk, australským online obchodem Aldi Liquor či benzinovými pumpami Diskont, které najdeme běžně v blízkosti obchodů.

I když správa obou společností je v rukou nadace, zdálo by se, že prozatím poměrně dobře přežily předání z první do druhé generace. I po smrti obou bratrů zakladatelů se společnostem totiž nadále daří.

Co se týče vztahů mezi potomky, tak se zdá, že tam situace tak růžová není, neboť nedávno se v německém tisku objevily zprávy o podstatných sporech mezi potomky po panu Theo Albrechtovi seniorovi (např. článek na webu www.faz.net).

Jaké jsou tedy vztahy v rodině, a z nich plynoucí šance na udržení harmonie v dalších generacích této významné podnikatelské rodiny je otázkou.


pribeh-aldi

Anna Puklová

Anna Puklová je redaktorkou a editorkou internetového portálu majitelefirem.cz od jeho vzniku. Vedle psaní článků se stará o tvorbu redakčního plánu a chod redakce. Má vystudovaný magisterský obor Mediální studia na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy a v současné době dokončuje magisterský obor Mezinárodní vztahy na téže fakultě.