MajiteleFirem.cz na Twitteru MajiteleFirem.cz na Facebooku MajiteleFirem.cz na Linkedin

Příběh rodiny Liebigů: Od „pašeráka“ k největší továrně v monarchii (2. část)

31.10.2017 —


V prvním díle jsme si představily začátky textilní firmy Johann Liebig & Comp, která byla v druhé polovině 19. století jednou z největších v Habsburské monarchii. Podívejme se na její osudy po roce 1870, kdy zemřel její zakladatel Johann Liebig, a musela se vyrovnat s dělnickými stávkami.

Naštěstí pro firmu měl Johann starší několik potomků, kteří se podíleli na rodinném podnikání. Konkrétně to byli: Theodor, Heinrich a Johann. Hlavní osobností byl Theodor, který za hospodářské krize v roce 1873 ještě umocnil postavení rodinné firmy Johann Liebieg & Comp. Theodor do firmy přispěl nejen svým nasazením a manažerskými schopnostmi, ale také přílivem kapitálu, když si vzal Hyacintu Angeliku Clemensovou, dceru významného bankéře. Jeho bratr Heinrich plnil reprezentativní a filantropickou roli, a to i po smrti, když odkázal městu Liberci svoji obrazovou sbírku a významný finanční obnos.

Theodorův osud se ovšem naplnil až příliš brzy. Ve svých 51 letech zemřel, a tak přešla v roce 1891 starost o celý koncern na bedra jeho syna, pouze 18letého Theodora Liebiga mladšího. S vedením podniku mu pomáhali jeho strýcové Leo, Gisbert. Theodor mladší působil ve vedení společnosti až do roku 1939. Významnou událostí byla pro podnik první světová válka, kdy se firma stala tzv. chráněným podnikem, jenž vyráběl a prodával nejen pro habsburskou monarchii, ale vyvážel také do dalších států skrze neutrální země, jako bylo například Švédsko. Rodinná firma přečkala také největší hospodářskou krizi v moderní historii, která začala v roce 1929. Theodor projevil své manažerské schopnosti, když zavčasu rozprodal neefektivní části společnosti. Theodor ml. byl také dobrodruh se zájmem o technické novinky. Proto můžeme pro zajímavost uvést, že měl jako třetí člověk v habsburské monarchii automobil, a jeho řidičské oprávnění bylo první v Čechách.

S jeho odchodem v roce 1939 a začátkem druhé světové války začal konec jednoho z největších podniků v Českých zemích. Ve zmíněném roce nastoupil do vedení jeho syn Johann Wolfgang Liebig, který přijal zakázky od nacistického Německa. Proto ihned po válce byl všechen majetek zabaven a J. W. Liebig opustil Československo. Továrny byly sloučeny a v roce 1946 vznikl podnik s názvem České vlnařské závody, a poté známý podnik Textilana.


pribeh-rodiny-liebigu-od-paseraka-k-nejvetsi-tovarne-v-monarchii-2-cast

Petr Štěrba

Petr Štěrba je studentem posledního ročníku Filosofické fakulty Univerzity Karlovy a posledního ročníku Vysoké školy ekonomické v Praze. V rámci svého studia se Petr věnuje hospodářským dějinám a ekonomii. Při psaní článků pro webový portál majitelefirem.cz se zaměřuje především na příběhy českých i zahraničních rodinných firem.