MajiteleFirem.cz na Twitteru MajiteleFirem.cz na Facebooku MajiteleFirem.cz na Linkedin

Proč portál majitelefirem.cz

15.2.2016 —


S rodinnými firmami ať českými či zahraničními se při naší práci setkáváme pravidelně. Řadu německých rodinných firem podporujeme v jejich podnikatelských aktivitách v České republice. Řadě českých podnikatelů jsme pak pomáhali prodávat jejich firmy, které vybudovali po roce 1989. Postupně jsem si uvědomil, jak málo u nás prozatím víme o specificích fungování rodinných firem, o jejich budování a předávání mezi generacemi. Přitom se jedná o institut, který celosvětově patří k hlavním podnikatelským typům. Například podle německých statistik tvoří rodinné firmy u našich sousedů cca 91 % všech podnikatelů, dosahují asi 48 % obratu a zaměstnávající kolem 56 % všech zaměstnanců. V Itálii jsou tato čísla ještě vyšší – rodinné firmy vytvářejí až 75 % HDP a zaměstnávají až 82 % všech zaměstnanců. U nás prozatím obdobné statistiky chybí a uvádějí se pouze hrubé odhady bohužel s čísly nesrovnatelně nižšími. 

V Německu a řadě dalších zemí s nepřerušenou podnikatelskou historií si jsou vědomi důležitosti rodinných firem, a to nejenom pro hospodářství státu. Naši západní sousedé si jsou citlivosti tématu předávání vlastnictví a vedení rodinných firem dobře vědomi. Často se uvádí, že v následujících letech bude „odchodem stávající generace“ ohroženo přes sto tisíc podnikatelských subjektů. Budování a udržení rodinných firem však má v těchto zemích větší podporu. Problematice rodinných firem se zde věnují uznávaní odborníci a na věhlasných vysokých školách probíhají specializované kurzy pro budoucí lídry rodinných firem, členy podnikatelských rodin či manažery mířící do rodinných firem (včetně Harvard Business School, IMD, St. Gallen atd.). U nás stojí toto vše prozatím poněkud v pozadí a vědecký a odborný rozvoj této oblasti je teprve na svém počátku.

Tento web jsem se rozhodl založit zejména proto, abych majitelům českých firem i jejich rodinným příslušníkům pomohl lépe se orientovat v jejich rolích – rolích vlastníků a zároveň členů podnikatelské rodiny. Na tomto místě chceme přinášet příklady ze zahraniční praxe, doporučení založená na zkušenostech zahraničních kolegů, názory a doporučení českých i zahraničních odborníků z rozličných oborů, příběhy českých podnikatelů i jejich názory na budování firem a podnikatelských rodin.

Chceme rozvíjet odbornou diskusi v této opomíjené disciplíně a přinášet Vám inspiraci. Doufáme, že naším projektem přispějeme k rozvoji českých rodinných firem i podnikatelských rodin.

Přejeme si, aby byl tento web otevřenou platformou. Proto budeme velmi rádi za příspěvky a názory, které se týkají oblasti našeho, jak doufám, společného zájmu.

Držte nám palce, sledujte naše stránky a pište nám.

Děkuji,

Stanislav Servus


proc-portal-majitelefirem-cz

Stanislav Servus

Stanislav Servus je zakladatelem portálu majitelefirem.cz a advokát, který se ve své více než dvacetileté praxi zaměřuje na oblast správy a ochrany rodinného majetku, oblast korporátních projektů, M&A a vytváření společných podniků. Stanislav se též dlouhodobě věnuje problematice rodinných firem, jejich vedení i vlastnictví, mezigeneračnímu transferu kapitálu, tématu svěřenských fondů, dědického plánování, a systému tzv. family business governance (včetně vytváření rodinných ústav).