MajiteleFirem.cz na Twitteru MajiteleFirem.cz na Facebooku MajiteleFirem.cz na Linkedin

Průzkum mezi majiteli rodinných firem v ČR: Čeho se obávají?

7.3.2016 —


Jeden z posledních průzkumů mezi majiteli českých rodinných firem, který provedla Asociace malého a středního podnikání, ukázal zajímavý a pro ekonomiku pozitivní trend. Majitelé velmi často uváděli, že se dlouhodobě chtějí zaměřit na zvyšování efektivity a že své potomky do firemního života zapojují poměrně brzy. Trochu překvapivé může být, že značné části majitelů by nedělalo velký problém celou firmu prodat v případě, že by dostali dobrou nabídku. Jinak řečeno jsou připraveni firmu předat novému investorovi. Výsledky průzkumu níže stručně komentujeme.

Do průzkumu, který byl připraven v souvislosti se zahájením 4. ročníku soutěže Equa Bank Rodinná firma roku, kterou každoročně vyhlašuje Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, se zapojilo 505 rodinných firem z celé České republiky. Z hlediska problematiky nástupnictví je zajímavým zjištěním, že stále více majitelů má zájem o prodej své firmy cizím investorům.

V každé druhé rodinné firmě už pracují děti zakladatelů. Pracovat začínají relativně často v poměrně mladém věku, mezi 18 a 22 lety. A zde se objevuje další výrazný trend – mnoho podnikatelů nechává své děti získat praxi jinde. Majitelé rodinných firem si uvědomují, jak cenné jsou zkušenosti z jiných firem. Mnoho z nich, celých 68 %, proto souhlasí s tím, že je dobré, aby jejich potomci získali pracovní zkušenosti i mimo rodinnou firmu. Mohou tak kriticky zhodnotit to, co je dlouho zavedené v rodinném podnikání.

Nástupnictví – věčné téma

Pokud jde o problematiku nástupnictví, většina majitelů nepovažuje předání až formou závěti za optimální. Firmu by chtěli předat ještě za svého života. A kdy je dobré s potomkem o převzetí firmy začít hovořit? První rozhovor na toto téma by měl přijít před 21. rokem jeho života, podle některých dokonce ještě před 18. rokem. Mezi majiteli firem se obvykle očekává, že proces předání firmy nástupci bude trvat více než 2 roky.

„Vyslání na zkušenou a zaučení do cizí firmy je nepochybně dobrá zpráva z pohledu řízení rizik, neboť přebírající generace může přirozeným způsobem kriticky zhodnotit zažité postupy, které mohou být brzdou rozvoje. Současně přestává být tabu hovořit u rodinných klanů o prodeji firmy cizím investorům.“ Okomentoval výsledky průzkumu AMSP ČR její předseda Karel Havlíček.

Co pokládají majitelé rodinných firem za přednost své firmy?

Majitelé rodinných firem důvěřují svým vlastním schopnostem. Nepochybují ani o svých zaměstnancích a velkou důvěru mají i ke svému produktu. Jako příznivý faktor vnímají renomé a tradici, kterou si rodinná firma může vybudovat.

U většiny rodinných firem v ČR i nadále zůstává prioritou do dalších let zlepšení efektivity fungování firmy, a také udržení kvalitních pracovníků, popř. nábor nových.

 Výhody a nevýhody rodinné firmy

Fakt, že se jedná o rodinnou firmu, podle majitelů přináší výhodu především v tom, že to firmě umožňuje zachování jisté flexibility a zároveň stability. Jako nevýhoda je pak vnímaný omezený přístup k financování. Co se týče zaměstnanců, obvykle prý není problém s jejich motivací, ať už jde o členy rodiny nebo zaměstnance, kteří nejsou příbuzní. Oproti tomu relativně náročné je získat do firmy zaměstnance nové (jaké jsou příčiny nám, však průzkum neříká).

Jen necelá třetina majitelů rodinných firem má pevně a důsledně rozdělen svůj čas na čas pro firmu a čas pro rodinu. V oblasti rovnováhy rodinného a pracovního života je tak zřejmě stále co zlepšovat.


pruzkum-mezi-majiteli-rodinnych-firem-v-cr-ceho-se-obavaji

Jan Kubíček

Jan Kubíček je studentem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a zajímá se o aplikovanou psychologii, interní komunikaci a podnikání. Texty pro internetový portál majitelefirem.cz zpracovává se zájmem, protože si uvědomuje, že se do podnikání mohou silně promítat osobní vztahy a problémy. Jan se též věnuje přípravě článků o soft skills na web pro manažery a navštěvuje setkávání profesionálů v oblasti interní komunikace.