MajiteleFirem.cz na Twitteru MajiteleFirem.cz na Facebooku MajiteleFirem.cz na Linkedin

Průzkum PwC: Otázku nástupnictví řeší přes 80 % rodinných firem

15.2.2016 — ,


Rodinné podniky mají oproti běžným tržním konkurentům nespornou výhodu v daleko silnějších osobních vazbách, které v mnoha různých směrech podnikání napomáhají. Na druhou stranu ale dlouhodobé statistiky poukazují na fakt, že málokterá rodinná firma přežije déle než dvě nebo tři generace.

Jak rodinný byznys stárne, počet možných nástupců a dědiců se zvyšuje a riziko potenciálních rozepří narůstá. Typické jsou situace, kdy roste počet rodinných příslušníků, kteří s podnikáním samotným prakticky nepřijdou do styku a neangažují se v něm, nicméně z pozice držitelů podílu si nárokují dividendy nebo účast na rozhodování o firmě. Konkurenční výhoda se tak může snadno stát přítěží nebo dokonce kritickou slabinou rodinného podnikání. Při generačních obměnách mohou vyvstat „mezery“ (například komunikační nebo v otázkách důvěry), které by neměly být podceňovány.

Podle výzkumu poradenské společnosti PwC, který v roce 2014 provedla mezi šéfy přibližně 2400 rodinných firem po celém světě, 83 procent oslovených rodinných podniků má zavedeno alespoň jedno opatření, které má předcházet potenciálním konfliktům. Průzkum nabízel k odpovědi různá protikonfliktní opatření – dohodu mezi držitely podílů, rodinnou radu, mediaci zprostředkovanou třetí stranou, rodinné stanovy a další.

V tom směru se hovoří o takzvané profesionalizaci rodiny. „To zahrnuje nastavení závazných procesů pro rozhodování a formálních způsobů komunikace, které nahradí ty neformální v momentě vnitřních problémů, kdy ty neformální selhávají,“ uvádí dokument shrnující závěry studie.

Pro plynulou a bezproblémovou generační obměnu se také doporučuje zpracování plánu, který v sobě obsáhne i případná výše zmíněná opatření. V rámci popisovaného výzkumu více než polovina respondentů (53 procent) odpověděla, že má plán předání, jenž pokrývá nástupnictví na všech vedoucích pozicích nebo alespoň jejich části. Na otázku, zdali má tento plán písemnou podobu, však kladně odpovědělo pouze 30 procent dotázaných.

Navzdory relativně dobrému povědomí o nutnosti mít v rodinném byznysu plán předání, ho ale málokterá firma skutečně dopracuje do fáze, kdy by ho sama nazvala jako „propracovaný a zdokumentovaný“. Z oslovených šéfů rodinných firem se takto vyjádřilo pouze 16 procent z nich, v nejstarší věkové kategorii 65+ to pak byla pouhá čtvrtina dotazovaných.

O průzkumu:

Průzkum uspořádala v roce 2014 společnost PwC dotazníkovou formou, kdy oslovila cca 2400 zakladatelů nebo šéfů rodinných firem z více než 40 zemí světa. Oslovené podniky se velmi různily velikostí ročního obratu – od 5 milionů dolarů až po jednu miliardu. Kromě tradičních vyspělých zemí jako USA, Austrálie nebo Německo pocházely dotázané firmy také ze zemí jako Peru, Indonésie či Keňa.

Celá studie „Up close and professional: the family factor Global Family Business Survey“ je dostupná na http://www.pwc.com/gx/en/pwc-family-business-survey/assets/family-business-survey-2014.pdf.


pruzkum-pwc-otazku-nastupnictvi-resi-pres-80-rodinnych-firem

Stanislav Servus

Stanislav Servus je zakladatelem portálu majitelefirem.cz a advokát, který se ve své více než dvacetileté praxi zaměřuje na oblast správy a ochrany rodinného majetku, oblast korporátních projektů, M&A a vytváření společných podniků. Stanislav se též dlouhodobě věnuje problematice rodinných firem, jejich vedení i vlastnictví, mezigeneračnímu transferu kapitálu, tématu svěřenských fondů, dědického plánování, a systému tzv. family business governance (včetně vytváření rodinných ústav).

pruzkum-pwc-otazku-nastupnictvi-resi-pres-80-rodinnych-firem

Anna Puklová

Anna Puklová je redaktorkou a editorkou internetového portálu majitelefirem.cz od jeho vzniku. Vedle psaní článků se stará o tvorbu redakčního plánu a chod redakce. Má vystudovaný magisterský obor Mediální studia na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy a v současné době dokončuje magisterský obor Mezinárodní vztahy na téže fakultě.