MajiteleFirem.cz na Twitteru MajiteleFirem.cz na Facebooku MajiteleFirem.cz na Linkedin

Rodina Hanielů – podnikatelský úspěch založený na hodnotách

7.3.2016 — ,


Dynastie Haniel je jednou z nejvýznamnějších světových podnikatelských rodin. Níže ji velmi krátce představujeme. 

Počátek podnikatelského úspěchu jedné nejbohatších rodinných dynastií na světě sahá do poloviny 18. století, kdy J. W. Noot začal v Německu podnikat jako skladovatel. Jeho potomci podnikání následně rozšířili tak, že již v polovině 19. století byli zastoupeni v oblasti průmyslu, obchodu, loďařství a těžby. Nejvýznačnější osobou, díky níž podnikání podstatně expandovalo, byl Franz Haniel, který zdůrazňoval hodnoty, z nichž vycházejí i současní členové rodiny Hanielů a které jsou dle jejich slov klíčem k dlouhodobému úspěchu podnikatelů.

Úspěch rodiny Hanielů spočívá v diverzifikaci portfolia jejich činností, v orientaci na budoucnost, v preferenci prospěchu celé společnosti před prospěchem jednotlivců. Nepsaným pravidlem, které vlastníci striktně dodržují, je každoroční rozdělení zisku v maximální výši 25%. Zbytek je investován zpět do aktivit firmy. Při rozvoji skupiny společníci svoji pozornost soustřeďují na převzetí menších společností, ze kterých vytvoří silnou a konkurenceschopnou společnost. Specifikem oproti řadě jiných rodinných firem je, že žádný z členů rodiny není součástí managementu, vlastnická struktura je tedy zcela oddělena od výkonné složky, čímž je zajištěna optimální realizace podnikatelských cílů, které nejsou ovlivňovány rodinnými vazbami. Navíc, deklarovaný cíl vlastníků a managementu je shodný – vytvořit dlouhodobě prosperující závod, z jehož úspěchu bude profitovat společnost jako celek. Management je aktivní, činí strategická rozhodnutí, zdůrazňuje inovace a neváhá využít příležitosti k transformaci podniku. Je to právě ve správnou chvíli provedená transformace, jež umožňuje expanzi společnosti a brání její stagnaci. Díky stabilitě vlastnické struktury je podnikatelské uskupení Hanielů rovněž důvěryhodným obchodním partnerem.

Franz M. Haniel, stávající předseda dozorčí rady, se hlásí ke konceptu tzv. slušného podnikatele, který vychází z toho, že vlastnictví společnosti s sebou přináší též odpovědnost a závazek sloužit společnosti. Svůj talent má takový podnikatel využít nejen ve prospěch vlastní, ale také ve prospěch celé společnosti, včetně zaměstnanců. Se svými zaměstnanci Hanielové navazují dialog, čímž z nich dělají aktivní součást svého úspěchu.

Výše uvedené hodnoty, ke kterým se rodina Hanielů hlásí od počátku své podnikatelské existence, jí přináší již více než čtvrt milénia úspěch, ze kterého navíc profituje společnost jako celek. Rodina Hanielů tak může být vzorem pro všechny podnikatele.


Tereza Nováková

Tereza Nováková je asistentka soudce na Obvodním soudě pro Prahu 6.

rodina-hanielu-podnikatelsky-uspech-zalozeny-na-hodnotach

Stanislav Servus

Stanislav Servus je zakladatelem portálu majitelefirem.cz a advokát, který se ve své více než dvacetileté praxi zaměřuje na oblast správy a ochrany rodinného majetku, oblast korporátních projektů, M&A a vytváření společných podniků. Stanislav se též dlouhodobě věnuje problematice rodinných firem, jejich vedení i vlastnictví, mezigeneračnímu transferu kapitálu, tématu svěřenských fondů, dědického plánování, a systému tzv. family business governance (včetně vytváření rodinných ústav).