MajiteleFirem.cz na Twitteru MajiteleFirem.cz na Facebooku MajiteleFirem.cz na Linkedin

Rodinná firma a rodina: Víte, jak rodinný oběd, výlet nebo zájezd pomáhá byznysu?

31.8.2018 —


Elle Hansen z firmy Regeneration Partners, která se specializuje na poradenství pro rodinné firmy, ve svém článku pro web Family Business United, který níže krátce shrnujeme, popisuje, že rodina vlastnící rodinnou firmu by nikdy neměla zapomenout na to, že je stále hlavně rodinou. Hansen proto pokládá za důležité, aby rodina trávila čas i mimo podnikání samotné.

V rodinné firmě jde samozřejmě o byznys, ale rodinu nelze opomíjet. Skloubit tyto dvě roviny může být obtížné, je to však nutné. Rodinu i firmu můžeme považovat za entity, které jsou od sebe relativně dobře oddělitelné. Jejich dynamika může být velmi odlišná a stejně tak se může lišit i to, jak se věci dělají v rodinné firmě na jedné straně a uvnitř rodiny samotné na straně druhé. Ten, kdo řídí rodinnou firmu, musí usilovat o to, aby byly naplněny potřeby obou dvou těchto entit – rodinné firmy, ale i rodiny samotné.

Pokud se byznysu daří, ale rodina se potýká s vnitřními spory, hádkami a špatnou komunikací, nevěstí to pro rodinnou firmu nic dobrého. A management rodinné firmy by si takové nebezpečné situace měl být vědom a snažit se ji vyřešit. Ideální samozřejmě je, pokud sporům v rodině dokáže management firmy aktivně předcházet.

Čas pro rodinu

Elle Hansen doporučuje, aby si rodina aspoň občas udělala čas na sebe samotnou, aby strávila nějaký čas dohromady jako rodina, stranou od firemních a byznysových záležitostí. Když se rodina dokáže takto shromáždit, její členové se navzájem mohou lépe poznat a více pochopit to, jak ostatní uvažují. Právě pochopení toho, čeho se ostatní příbuzní obávají nebo lepší povědomí o tom, co vlastně chtějí, může pomoci předejít mnoha rozepřím a nepochopením, které mohou mít negativní dopad nejen na rodinné vztahy, ale také na rodinnou firmu resp. na rodinný majetek. Když rodina pravidelně tráví nějaký čas pohromadě příjemně a nepracovně, je daleko větší šance, že se jim následně bude lépe spolupracovat – nebo aspoň komunikovat – až dojde opět na pracovní jednání ohledně správy a směřování rodinné firmy.

Rodinná setkání, o kterých zde mluvíme, jsou něco jiného než zorganizovaná a strukturovaná zasedání rodinné rady. Při takovém zasedání je totiž jasně stanovena agenda, o které se bude jednat. Často jsou také přítomni poradci a facilitátoři, kteří jsou zde proto, aby celé zasedání zdárně proběhlo, a aby pokud možno dospělo k nějakému rozhodnutí. Často jde o formální prodiskutování vize, mise nebo cílů rodiny a rodinné firmy – a jindy také např. o nastavení procesu nástupnictví či předání firmy další generaci.

Kromě takových formálních zasedání by však rodina měla trávit čas i setkáními, která se nebudou primárně týkat byznysu. Může to být společný oběd, výlet nebo nějaká oslava či jiná událost, na které se spolu příbuzní mohou setkat a pobavit, aniž by měli nějaký formální plán jednání a body k rozhodování.

Jako dobrá příležitost k takovému setkání se dá využít také dobrovolnická nebo filantropická akce, kde mohou různí členové rodiny najít společný zájem a téma, i když jinak možná nemají zas tolik společného. Tím také může dojít k posílení vzájemných vztahů a zlepšení komunikace.

Rodina není vždy jen o byznysu

Rodinná setkání mohou postupně nabýt formu tradice, která je vždy užitečná. Rodinné tradice a rituály příbuzné stmelují. Tato setkání, která vůbec nemají byznysový cíl, posilují vazby v rodině a umožňují lepší pochopení i tehdy, kdy v rodině existuje několik frakcí, které mají na směřování nebo řízení rodinné firmy odlišný názor. Při rodinné sešlosti nejsou členové rodinné firmy ve sporu a mohou spolu komunikovat bez projevů nepřátelství a bez hádek.

Při neformálních setkáních se také daleko lépe daří vztahům nejmladších členů rodiny s těmi nejstaršími. Je dost možné, že bez neformálního setkání by k sobě rozdílné generace jen těžko hledaly cestu. Pro mezigenerační dialog a lepší pochopení záměrů a postojů jsou proto neformální rodinné sešlosti, výlety a akce velmi přínosné. Nynějším lídrům navíc dávají příležitost ovlivnit mladé potomky i neformální autoritou – vyprávěním, rozhovorem a trpělivým nasloucháním.

Elle Helles zdůrazňuje, ať už tedy jde o rodinný zájezd, výlet, oběd nebo sešlost, podobné rodinné setkání bude vždy mít pozitivní vliv na komunikaci i porozumění napříč rodinou. O aktivitu samotnou vůbec nejde. Jde o to, aby byla rodina pohromadě a aby se její členové spolu bavili a poznávali. Když je rodina pravidelně spolu, drží pohromadě a i v byznysových záležitostech se jí potom snáze hledá společné stanovisko.


rodinna-firma-a-rodina-vite-jak-rodinny-obed-vylet-nebo-zajezd-pomaha-byznysu

Jan Kubíček

Jan Kubíček je studentem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a zajímá se o aplikovanou psychologii, interní komunikaci a podnikání. Texty pro internetový portál majitelefirem.cz zpracovává se zájmem, protože si uvědomuje, že se do podnikání mohou silně promítat osobní vztahy a problémy. Jan se též věnuje přípravě článků o soft skills na web pro manažery a navštěvuje setkávání profesionálů v oblasti interní komunikace.