MajiteleFirem.cz na Twitteru MajiteleFirem.cz na Facebooku MajiteleFirem.cz na Linkedin

Rodinné firmy na rozcestí

16.1.2017 —


12. prosince 2016 se pod záštitou Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze a Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR uskutečnila konference s názvem Rodinné firmy na rozcestí. Na konferenci přijalo pozvání mnoho významných hostů a touto konferencí bylo také spuštěno fungování Centra pro rodinné firmy při Fakultě podnikohospodářské VŠE v Praze. Shrňme si v následující reportáži, o čem se především na konferenci hovořilo.

Kromě majitelů českých i zahraničních rodinných firem a akademiků zabývajících se touto problematikou přijali pozvání také tři zástupci české vlády, konkrétně ministryně pro místní rozvoj Ing. Karla Šlechtová, ministr průmyslu a obchodu Ing. Jan Mládek a 1. místopředseda vlády a ministr financí Ing. Andrej Babiš. Za účasti zástupců vlády se diskutovalo především o zakotvení pojmu „rodinná firma“ do české legislativy a o výhodách a tzv. monitoringu, které by mohly z tohoto zakotvení plynout. Ministr Mládek připustil, že v současném funkčním období Poslanecké sněmovny k této legislativní změně dojít nestihne, ale v dalším funkčním období se tak snad stane.

Dalším významným hostem této konference byla profesorka a ředitelka IMD Global Family Business Center Denise H. Kenyon-Rouvinez. Paní Kenyon-Rouvinez je mimo jiné autorkou knihy Rodinná firma, která se již dočkala přeložení do českého jazyka. Součástí závěru konference byla autogramiáda této knihy. Kromě úvodní diskuze s českými politiky se paní profesorka účastnila také panelových diskuzí s českými podnikateli, které následovaly v další části konference.

Někteří hosté se nemohli z časových důvodů zúčastnit konference osobně, ale díky moderním technologiím se mohli do programu zapojit díky internetovému spojení. Příspěvek profesora Alfredo de Massise týkající se otázek Jak nejlépe řešit nástupnictví v rodinné firmě? a Jak založit úspěšné centrum pro rodinné firmy? proběhl pomocí videohovoru.

Další příspěvky patřily panu MMag. Johannesi Baillouovi, který je předsedou Board of Partners významné rodinné firmy Merck či profesoru Hermannu Frankovi z Research Institute for Family Business na University of Economics and Business ve Vídni. Většina otázek, na které se snažila tato konference odpovědět, se týkala nástupnictví v rodinných firmách – Jak celý proces nástupnictví řešit? či Jak na něj firmu i zúčastněné osoby připravit?

Poslední část konference patřila již zmíněným panelovým diskuzím, do kterých se zapojily úspěšné české rodinné firmy. První diskuzi vedl doc. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D., který byl jedním z hlavních pořadatelů tohoto setkání a který je také mimo jiné vedoucím Centra pro rodinné firmy. Do této diskuze se zapojily firma LIKO-S, a.s. rodiny Musilových a firma KOMFI spol. s.r.o. rodiny Slovákových. Vedení druhé panelové diskuze se ujal Ing. Libor Musil, majitel firmy LIKO-S, a zapojeny byly firma EMCO spol. s.r.o. rodiny Jahodových a Ollies dorty s.r.o. rodiny Gondekových.

Konference se dočkala i nemalého ohlasu v médiích. Zúčastnění politici se účastnili i následující tiskové konference. Ing. Libor Musil byl hostem ranního vysílání České televize a jistý prostor věnoval této konferenci také Český rozhlas na některých svých stanicích, např. pořad Radiofórum na ČRo Plus. Cíl, aby se o rodinných firmách více mluvilo, se zdá být splněn.


rodinne-firmy-na-rozcesti

Anna Puklová

Anna Puklová je redaktorkou a editorkou internetového portálu majitelefirem.cz od jeho vzniku. Vedle psaní článků se stará o tvorbu redakčního plánu a chod redakce. Má vystudovaný magisterský obor Mediální studia na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy a v současné době dokončuje magisterský obor Mezinárodní vztahy na téže fakultě.