MajiteleFirem.cz na Twitteru MajiteleFirem.cz na Facebooku MajiteleFirem.cz na Linkedin

Rodinné firmy nepotřebují experty zvenčí: Pravda nebo mýtus?

4.4.2016 —


Rodina je jádrem každé rodinné firmy. Přesto stále více a více rodin přichází na to, že potřebují přizvat experty a odborníky zvenčí. Nejčastěji jsou tito externí odborníci a talentovaní profesionálové obsazovaní do pozic seniorního managementu. Rodiny se totiž často postupně propracovávají k poznání, že pro celou firmu je velmi důležitý systém brzd a protivah, jehož efektivnímu fungování mohou nezávislí odborníci, kteří nejsou členy rodiny, velice napomoci.

Podle globální ankety, za kterou stojí společnost KPMG (kpmgfamilybusiness.com), má svůj výkonný orgán sestaven výhradně ze členů rodiny pouhá desetina ze všech rodinných firem. Je tedy jasné, že rodinné firmy externí odbornost i zkušenosti vyhledávají a oceňují je. Níže přinášíme závěry dané ankety.

Možná není překvapivé, že větší zastoupení odborníků mimo rodinu nalezneme v řídících orgánech spíše větších firem. U nich se totiž projevuje, že jedna rodina je vždy omezena „co do počtu hlav“. Druhým faktorem je však také to, že potřeba obstarat si více talentovaných lidí s různými zkušenostmi je daleko palčivější s postupným rozvojem a tím, jak se firma rozrůstá a expanduje na nové trhy.

Schůze představenstva nemusí být zrovna rodinná sešlost – a mnohdy ani nebývá

Generální ředitel jedné jihoafrické rodinné firmy, který sám byl členem rodiny, ve své odpovědi uvedl: „Moc rádi uvítáme nové členy představenstva, kteří přinesou a budou s námi sdílet své poznatky a myšlenky, díky kterým nám pomůžou přijímat ta správná rozhodnutí pro úspěch našeho byznysu.“ Představenstvo a jeho skladba jsou klíčové pro vyrovnávání a vyvažování směřování firmy. Hned 52 % rodinných firem proto přiznává, že rodinní příslušníci nejsou v představenstvu buď vůbec, nebo tvoří pouze méně než polovinu jeho členů.

Když do firmy vstupuje investor, rodiny se nebojí nabídnout mu místo ve vedení

I když se obvykle za hlavní důvod, proč prodat částečný podíl v rodinné firmě, udává nutnost získat finanční prostředky na investice, mnoho rodin tak činí i proto, aby do firmy dostaly názory a zkušenosti úspěšných investorů. Dokonce celých 57 % rodinných firem je připraveno názorům, doporučením a podnětům investorů naslouchat a minimálně částečně se podle nich zařídit.

Ukazuje se, že ačkoli se rodina obvykle snaží uchovat si ve své firmě vliv a rozhodovací pravomoci, zároveň si většinou dobře uvědomuje, jak cenné poznatky a doporučení mohou firmě nabídnout lidé zvenčí. Jejich zapojení při formování důležitých obchodních rozhodnutí a při řízení firmy z pozice ředitelů může pro firmu znamenat velký přínos. Tomu nasvědčuje i fakt, že pouhých 13 % zástupců rodinných firem odpovědělo, že by chtěli, aby externí investoři byli jen pasivní a do řízení ani rozhodování se nijak nezapojovali. Necelá třetina respondentů, konkrétně 30 %, je naopak připravena investorovi nabídnout židli v představenstvu. Proč? Právě proto, aby jeho odbornost a znalosti byly využity pro dobro celé firmy a jejího byznysu.

 


rodinne-firmy-nepotrebuji-experty-zvenci-pravda-nebo-mytus

Jan Kubíček

Jan Kubíček je studentem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a zajímá se o aplikovanou psychologii, interní komunikaci a podnikání. Texty pro internetový portál majitelefirem.cz zpracovává se zájmem, protože si uvědomuje, že se do podnikání mohou silně promítat osobní vztahy a problémy. Jan se též věnuje přípravě článků o soft skills na web pro manažery a navštěvuje setkávání profesionálů v oblasti interní komunikace.