MajiteleFirem.cz na Twitteru MajiteleFirem.cz na Facebooku MajiteleFirem.cz na Linkedin

“Rodinnost“ firmy jako výhoda – německý příklad

21.3.2016 —


V článku Konkurenční výhody rodinných firem , který vyšel společně s tímto článkem v časopise Moderní řízení, jsme si krátce shrnuli výhody rodinného podnikání. Představme si tyto výhody na konkrétním příkladu. Velmi rád jako přiklad skvělé rodinné firmy s obrovským množstvím akcionářů uvádím společnost Haniel. Existuje však řada dalších, jednou z nich je i společnost Brose, která působí též v České republice a patří mezi vedoucí světové dodavatele dílů pro automobilový průmysl (cca 23 000 zaměstnanců a obrat skupiny cca 5,2 miliardy EUR).

Co na nich lze ukázat? Svoji rodinnost prodávají jako jasnou konkurenční výhodu, a to nikoliv pouze ve vztahu ke svým obchodním partnerům, ale též ke svým zaměstnancům. Jedná se o hodnotu, které si váží, ale zároveň si uvědomují související rizika. Ve svém rozhovoru pro německý Handelsblatt v roce 2003 pan Michael Stoschek, stávající majoritní společník společnosti Brose, uvedl, že největším nepřítelem rodinného podniku je rodina, a proto se sám zasadil o nastavení vhodných „Family Business Governance“ pravidel. Vnímání důležitosti „rodinnosti“ ukazují hlavní principy skupiny Brose, které shrnuje spojení „FIRST“ – Family, Innovation, Respect, Success a Team. Pro účely tohoto článku cituji pouze význam slova rodina: Family (rodina): „Naši vlastníci staví zájmy společnosti před zájmy vlastní. Společnost tedy bude růst cestou ziskového a vlastního financování, při udržení nezávislosti jako společnosti vlastněné rodinou. Co bych z výše uvedeného velmi jednoduchého hesla vyzdvihl a zdůraznil:

Z dalších principů společnosti Brose bych rád vyzdvihl „Respekt“ a „Tým“. Společným znakem těchto hodnot je vyjádření velké úcty a respektu k zaměstnancům, kteří jsou základní složkou každé organizace. Ve společnosti Brose se pak snaží dané principy opravdu naplňovat (např. velmi vypracované systémy závodního stravování, školek a odměňování zaměstnanců, tj. určitý podíl na zisku), čímž vlastnická rodina (společníci) potvrzuje záměr na dlouhodobém vztahu se svými partnery a dalším rozvoji podniku.

V poslední době se zdá, že i v České republice se objevuje skupina rodinných firem (z celé řady bych vybral např. společnosti Hopi, Liko-S, Gumex atd.), kde dochází k úspěšnému předání další generaci, kde si společníci – členové rodiny, ujasnili směr, kterým chtějí firmu společně vést a zároveň navenek deklarují, že v rodinnosti svého podniku vidí konkurenční výhodu a silnou hodnotu. Věřím, že v tomto úsilí budou pokračovat a budou se inspirovat příklady z praxe zahraničních kolegů.


rodinnost-firmy-jako-vyhoda-nemecky-priklad

Stanislav Servus

Stanislav Servus je zakladatelem portálu majitelefirem.cz a advokát, který se ve své více než dvacetileté praxi zaměřuje na oblast správy a ochrany rodinného majetku, oblast korporátních projektů, M&A a vytváření společných podniků. Stanislav se též dlouhodobě věnuje problematice rodinných firem, jejich vedení i vlastnictví, mezigeneračnímu transferu kapitálu, tématu svěřenských fondů, dědického plánování, a systému tzv. family business governance (včetně vytváření rodinných ústav).